Användarmanualen för calibre

calibre är en bibliotekshanterare för e-böcker. Den kan visa, konvertera och katalogisera e-böcker i de flesta större e-bokformaten. Den kan också prata med många e-bokläsenheter. Den kan gå ut på internet och hämta metadata för dina böcker. Den kan hämta tidningar och konvertera dem till e-böcker för bekväm läsning. Den är plattformsoberoende som körs på Linux, Windows och macOS.

Du har precis startat calibre. Vad gör du nu? Innan calibre kan göra någonting med dina e-böcker måste den först känna till dem. Dra och släpp några e-bokfiler in i calibre eller klicka på knappen ”Lägg till böcker” och bläddra efter de e-böcker du vill arbeta med. När du har lagt till böckerna kommer de att visas i huvudvyn och se ut ungefär så här:

_images/added_books.png

När du har beundrat listan med böcker som du just lagt till, kommer du antagligen att vilja läsa en. För att göra det måste du konvertera boken till ett format som din läsenhet förstår. När calibre körs för första gånger startas välkomstguiden och ställer in calibre för din läsenhet. Konvertering är enkelt. Välj bara den bok du vill konvertera och klicka sedan på knappen ”Konvertera böcker”. Ignorera alla alternativ just nu och klicka på ”OK”. Den lilla ikonen i det nedre högra hörnet kommer att börja snurra. När den har snurrat klart är din konverterade bok klar. Klicka på knappen ”Visa” för att läsa boken.

Om du vill läsa boken på din läsenhet, anslut läsenheten till datorn, vänta tills calibre upptäcker den (10-20 sekunder) och klicka sedan på knappen ”Överför till enhet”. När ikonen slutar snurra igen, koppla bort din läsenhet och börja läsa! Om du inte konverterade boken i föregående steg konverterar calibre den automatiskt till det format som din läsarenhet förstår.

För att komma igång med mer avancerad användning bör du läsa om Det grafiska användargränssnittet. För ännu mer kraft och mångsidighet, lär dig Kommandoradsgränssnitt. Du kommer även att finna listan med Vanliga frågor användbar.

Om du har ytterligare frågor eller vill diskutera calibre med andra användare eller fråga om hjälp med något specifikt finns forum och andra hjälpresurser tillgängliga.

En e-bokversion av den här användarmanualen finns tillgänglig i EPUB-, AZW3 (Kindle)- och PDF-format.

Avsnitt

Huvudanvändargränssnittet för calibre

Lägga till din favorit nyhetswebbplats i calibre

calibres e-bokvisare

Anpassa calibre e-bokkonvertering

Redigera e-böcker

calibre-innehållsservern

Jämföra e-böcker

Redigera e-bokmetadata

Vanliga frågor

Handledningar

Anpassa calibre

Kommandoradsgränssnittet

Inrätta en calibre-utvecklingsmiljö