Redigera metadata för e-bok

E-böcker finns i alla former och storlekar, och oftare än inte, deras metadata (saker som titel/författare/serie/förlag) är ofullständig eller felaktig. Det enklaste sättet att ändra metadata i calibre är att helt enkelt dubbelklicka på en post och skriv in rätt ersättning. För mer sofistikerade, ”kraftig redigering” använd metadataredigeringsverktygen som diskuteras nedan.

Redigera metadata för en bok i taget

Klicka på den bok du vill redigera och klicka sedan på knappen Redigera metadata eller tryck på nyckeln E. En dialogruta öppnas som låter dig redigera alla aspekter av metadata. Den har olika funktioner för att göra redigeringen snabbare och effektivare. En lista med de vanligaste tipsen:

  • Du kan klicka på knappen mellan titel och författare för att byta ut dem automatiskt.

  • Du kan klicka på knappen bredvid författaren sortering för att calibre automatiskt ska fylla i med hjälp av sorteringsvärden som lagrats med varje upphovsman. Använd Hantera författare dialog att se och ändra författarnas sorteringsvärden. Denna dialogruta kan öppnas genom att klicka och hålla in knappen bredvid författaren sortera.

  • Du kan klicka på knappen bredvid taggar för att använda :guilabel:`Taggredigerare’ för att hantera taggar som är kopplade till boken.

  • ”Ids”-rutan kan användas för att mata in ett ISBN (och många andra typer av id), den kommer att ha en röd bakgrund om du anger ett ogiltigt ISBN. Den kommer att vara grönt för giltiga ISBN-nummer.

  • Författaren sorterings rutan blir röd om författaren sorterings värdet skiljer sig från det som calibre tycker att det borde vara.

Hämta metadata

Den trevligaste funktionen i dialogrutan redigera metadata är dess förmåga att automatiskt fylla i många metadatafält genom att få metadata från olika webbplatser. För närvarande använder calibre isbndb.com, Google Böcker, Amazon och Library Thing. Metadata-hämtningen kan fylla i titel, författare, serier, taggar, betyg, beskrivning och ISBN för dig.

För att använda hämtningen, fyll i titel och författare och tryck Hämta metadata. calibre kommer att visa dig en lista med böcker som närmast matchar titel och författare. Om du fyller i fältet ISBN först, kommer det att användas istället för titeln och författare. Om inga matchade träffar hittas, försök att göra din sökning lite mindre specifik genom att ta med endast några nyckelord i titeln och bara författarens efternamn.

Hantera bokformat

I calibre kan en enda bokpost ha många olika format associerade med den. Till exempel kan du ha fått hela verk av Shakespeare i EPUB-format och senare konverterade den till MOBI att läsa på din Kindle. calibre hanterar automatiskt flera format för dig. I avsnittet Tillgängliga format i dialogrutan Redigera metadata kan du hantera dessa format. Du kan lägga till ett nytt format, ta bort ett befintligt format och även be calibre för att ställa in metadata och omslag för bokposten från metadata i ett av formaten.

Allt om omslag

Du kan be calibre hämtar bokomslag för dig, förutsatt att boken har en känd ISBN. Alternativt kan du ange en fil på din dator som ska användas som omslag. calibre kan även generera ett standardomslag med grundläggande metadata för dig. Du kan dra och släppa bilder på omslaget för att byta det och även högerklicka för att kopiera/klistra in omslagsbilder.

Dessutom finns det en knapp för att automatiskt beskära kanter från omslaget, ifall att din omslagsbild har en ful kant.

Redigera metadata för flera böcker på en gång

Välj först de böcker du vill redigera genom att hålla ner Ctrl eller Skift och klicka på dem. Om du väljer mer än en bok, klicka på knappen Redigera metadata kommer att öppna Mass-metadataredigeringsdialogrutan. Med den här dialogrutan kan du snabbt ställa in författare/förlag/betyg/taggar/serier o.s.v. av ett gäng böcker till samma värde. Detta är särskilt användbart om du just har importerat ett antal böcker som har någon metadata gemensamt. Den här dialogrutan är mycket kraftfullt, till exempel har den fliken Sök och ersätt som du kan använda för att utföra massoperationer på metadata och med kopiera metadata från en kolumn till en annan.

Normala redigeringsdialogen för metadata har också knapparna Nästa- och Föregående-knapparna som du kan använda för att redigera metadata för flera böcker efter varandra.

Sök och ersätt

Massmetadata redigering-dialogen låter dig utföra godtyckligt kraftfulla sök och ersätt operationer på de valda böckerna. Som standard använder en enkel textsökning och ersätta, men det stöder också reguljära uttryck. För mer information om reguljära uttryck finns Allt om att använda reguljära uttryck i calibre.

Som nämnts ovan finns det två sök- och ersättningslägen: teckenmatchning och reguljära uttryck. Teckenpassning kommer att se i Sökfältet du väljer för de tecken du skriver i söka efter`-rutan och ersätta dessa tecken med vad du skriver i ersätta med-rutan. Varje förekomst av söktecknen på fältet kommer att ersättas. Antag till exempel fältet som sökte innehåller en len sten. Om du söker på en ersättas med` HELLO`, då resultatet kommer att bli HELLO bHELLOd cHELLOt.

Om fältet du söker på är ett ”fler”-fält som taggar, behandlas varje tagg separat. Till exempel om dina taggar innehåller ”Skräck, Kuslig”, kommer sökuttrycket ”r” inte matcha något eftersom uttrycket först kommer att tillämpas på ”Skräck” och sedan till ”Kuslig”.

Om du vill sökning ska vara skifteslägeokänslig, bocka Case sensitive rutan.

Du kan låta calibre ändra skiftläget i resultatet (information efter det att ersättning har hänt) genom att välja en av funktionerna från rutan Tillämpa funktion efter ersättning. De tillgängliga operationerna är:

  • Lower case – ändra alla tecken i fältet till gemener

  • Upper case – ändra alla tecken i fältet till versaler

  • Titel versaler – Varje ord med bara versaler i resultatet.

Den Din test-rutan finns för dig att skriva in text för att kontrollera att sök/ersätt gör vad du vill. I de flesta fall kommer bokens provrutorna att räcka, men det är möjligt att det finns ett fall som du vill kontrollera som inte visas i dessa rutor. Skriv in det målet i Din test.

Reguljära uttrycksläget har vissa skillnader från teckenläge, förutom (naturligtvis) användning av reguljära uttryck. Den första är att funktionerna tillämpas på de delar av strängen som matchar söksträngen, inte hela fältet. Det andra är att funktionerna gäller ersättningssträngen, inte hela fältet.

Den tredje och viktigaste är att ersättningssträngen kan hänvisa till delar av söksträngen med bakåtreferenser. En bakåtreferens är \\n där n är ett heltal som hänvisar till den n:te parentesgrupp i sökuttrycket. Till exempel ges samma exempel som ovan, en dålig katt, ett sökuttryck en (…) (…) `, och ersätter uttrycket `en \2 \1, resultatet kommer vara en katt dålig. Se Allt om att använda reguljära uttryck i calibre för mer information om bakåtreferenser.

Ett användbart mönster: anta att du vill ändra skiftläge för ett helt fält. Det enklaste sättet att göra detta är att använda teckenläge, men låt oss vidare anta att du vill använda reguljära uttrycksläge. Sökningen uttrycket ska vara (.*) ersättningsuttrycket ska vara \1 och önskad förändringsfunktion bör väljas.

Slutligen, i reguljära uttrycksläget kan du kopiera värden från ett fält till ett annat. Helt enkelt göra fältets källa och destination annorlunda. Kopian kan ersätta destinationsfältet lägger du till fältet (lägg till i början), eller lägga till fältet (lägg till på slutet). Den &#x27använd kommatecken&#x27 kryssrutan berättar calibre lägga till (eller inte) lägga till ett kommatecken mellan texten och destinationsfältet i lägg till före och efter lägen. Om destinationen är flera (t.ex. taggar), kan du inte avmarkera rutan

Sök och ersätt görs efter alla andra metadataändringar i de andra flikarna tillämpas. Detta kan leda till en viss förvirring, eftersom testrutorna visar informationen innan andra förändringar, men åtgärden kommer att tillämpas efter övriga förändringar. Om du har några tvivel om vad som kommer att hända, blanda inte ihop sök/ersätt med andra förändringar.

Masshämtning av metadata

Om du vill hämtar metadata för flera böcker på en gång, högerklickar du på knappen Redigera metadata och välj Hämta metadata. Du kan välja att hämtar endast metadata, bara omslag, eller båda.