Редагування метаданих електронної книги

Електронні книги дуже різнорідні за формою і розміром, метадані у них (записи про назву, автора, цикл та видавця) є неповними або неточними. Найпростішим способом внесення змін до метаданих у calibre є подвійне клацання на полі відповідного запису із наступним введенням правильних даних. Складніше, «потужне» редагування метаданих можна виконати за допомогою інструментів, описаних нижче.

Редагування метаданих однієї книжки за раз

Клацніть лівою кнопкою миші на пункті книги, яку ви хочете редагувати, а потім натисніть кнопку Редагувати метадані або клавішу E. У відповідь буде відкрито діалогове вікно, за допомогою якого ви зможете редагувати усі аспекти метаданих. У вікні передбачено різноманітні можливості для того, щоб зробити редагування швидшим і ефективнішим. Ось список підказок щодо цих можливостей:

  • Ви можете натиснути кнопку між полями заголовка і авторів, щоб поміняти їх місцями автоматично.

  • Ви можете натиснути кнопку поряд із кнопкою упорядковування за автором, щоб calibre автоматично заповнила відповідне поле на основі значень упорядковування, збережених для усіх авторів. Для внесення змін до значень упорядковування за авторами скористайтеся діалоговим вікном Керування записами авторів. Відкрити це діалогове вікно можна натисканням і утримуванням натиснутою кнопки, розташованої поряд із кнопкою упорядковування за авторами.

  • Ви можете натиснути кнопку, розташовану поряд із мітками, щоб скористатися редактором міток для керування мітками, пов’язаними із книгою.

  • Полем «Ідентифікатори» можна скористатися для введення ISBN (та багатьох інших типів ідентифікаторів). Поле буде мати червоне тло, якщо ви введете помилковий номер ISBN. Тло буде зеленим, якщо ISBN введено коректно.

  • Поле упорядковування за авторами буде показано червоним кольором, якщо значення упорядковування за авторами буде відмінним від того, що очікується calibre.

Отримання метаданих

Найкращою можливістю діалогового вікна редагування метаданих є можливість автоматично заповнювати декілька полів метаданих, отримуючи дані з різних сайтів. У поточній версії calibre використовує Google Books і Amazon. Засіб отримання метаданих може заповнювати поля назви, автора, циклу, міток, оцінки, опису та ISBN.

Щоб отримати дані, заповніть поля назви і автора і натисніть кнопку Отримати метадані. calibre покаже вам список книг, які найточніше відповідають вказаним вами назві і автору. Якщо ви спочатку заповните поле ISBN, дані цього поля матимуть вищий пріоритет при пошуку за назву і автора. Якщо відповідників не буде знайдено, спробуйте зробити пошук менш специфічним, включивши до нього лише деякі ключові слова з назви і лише прізвище автора.

Керування форматами книг

У calibre із записом однієї книги може бути пов’язано декілька різних форматів. Наприклад, ви могли отримати повне зібрання творів Шекспіра у форматі EPUB, а пізніше перетворити його на файл у форматі MOBI для читання на пристрої Kindle. Керування форматами у calibre відбувається автоматично. У розділі Доступні формати діалогового вікна редагування метаданих буде показано список форматів. Ви можете додати новий формат, вилучити наявний формат, а також наказати calibre встановити метадані та зображення обкладинки для запису книги на основі метаданих з одного з форматів книги.

Усе про обкладинки

Ви можете наказати calibre отримати зображення обкладинки, якщо відомий номер ISBN. Крім того, ви можете вказати файл на вашому комп’ютері, яким слід скористатися як зображенням обкладинки. calibre навіть може створити типову обкладинку на основі базових метаданих книги. Ви можете перетягнути і скинути зображення на блок обкладинки, щоб змінити його, а також клацнути правою кнопкою миші на пункті зображення, щоб скопіювати його і вставити на місце обкладинки.

Крім того, передбачено кнопку для автоматичного обрізання полів на зображенні обкладинки. Ним можна скористатися, якщо на полях зображення обкладинки залишилися зайві фрагменти тла.

Одночасне редагування метаданих групи книг

Спочатку, позначте книги, які ви хочете редагувати. Для цього натисніть і утримуйте натиснутою клавішу Ctrl або Shift і клацайте лівою кнопкою миші на пунктах відповідних книг. Якщо ви виберете декілька книг, натискання кнопки Редагувати метадані призведе до відкриття нового діалогового вікна пакетного редагування метаданих. За допомогою цього вікна ви зможете швидко редагувати записи авторів, видавця, оцінки, міток, циклів декількох книг, встановлюючи для них однакові значення. Це зокрема корисно, якщо ви імпортували декілька книг, які мають спільні метадані. Діалогове вікно пакетного редагування є доволі потужним інструментом. Наприклад, у ньому передбачено вкладку «Пошук з заміною», за допомогою якої ви можете виконувати пакетні дії з метаданими і навіть копіювати метадані з одного стовпчика до іншого.

У звичайному діалоговому вікні редагування метаданих передбачено кнопки Далі і Назад, якими можна скористатися при одночасному послідовному редагуванні метаданих декількох книг.

Пошук і заміна

За допомогою діалогового вікна Редагувати метадані для багатьох книг ви можете виконувати над позначеними книгами довільні дії з пошуку із заміною метаданих. Типово використовується простий режим пошуку із заміною, але передбачено також підтримку формальних виразів. Докладніший опис формальних виразів наведено у розділі Все про використання формальних виразів в calibre.

Як зазначалося вище, передбачено два режими пошуку із заміною: режим посимвольної відповідності і режим формальних виразів. У режимі посимвольної відповідності програма виконуватиме пошук у вибраному вами Полі пошуку символів, які ви вкажете у полі Шукати, і замінить їх на символи, які ви вкажете у полі Замінити на. Замінено буде усі відповідники вказаних символів у полі. Наприклад, припустімо, що у полі, у якому відбувається пошук, міститься рядок котигорошко. Якщо відбуватиметься пошук о із заміною на ПРИВІТ, у результаті буде отримано кПРИВІТтигПРИВІТрПРИВІТшкПРИВІТ.

Якщо у полі, у якому відбувається пошук, міститься декілька значень, наприклад мітки, кожне значення буде оброблено окремо. Наприклад, якщо у ваших мітках міститься запис Жахи, Страшне, а виразом для пошуку є и,, нічого не буде замінено, оскільки спочатку пошук відбуватиметься у значення Жахи, а потім у значенні Страшне, які не містять шуканого рядка.

Якщо ви хочете, щоб під час пошуку програма не враховувала відмінностей між літерами верхнього і нижнього регістрів, зніміть позначку з пункту «З урахуванням регістру».

Ви можете наказати calibre змінити регістр символів результату (інформації після заміни), вибравши один із варіантів функцій у полі «Застосувати функцію після заміни». Доступні такі операції:

  • Нижній регістр — замінити усі символи у полі на символи нижнього регістру.

  • Верхній регістр — замінити усі символи у полі на символи верхнього регістру.

  • Кожне Слово З Прописної — написати з великої літери кожне слово у результаті.

Передбачено поле Ваш тест, у якому ви можете ввести текстовий фрагмент для того, щоб перевірити, чи виконується пошук із заміною належним чином. Здебільшого, тестових полів книги має бути достатньо, але може трапитися так, що у вас виникне потреба перевірити щось, чого немає у цих полях. Тоді ви можете ввести ваш варіант рядка у поле Ваш тест.

У режимі формальних виразів пошук із заміною має певні відмінності від посимвольного режиму, окрім (звичайно ж) використання формальних виразів. Першою відмінністю є те, що функції застосовуються до частин рядка, що відповідає пошуковому рядку, а не до цілого поля. Другою відмінністю є те, що функції застосовуються до рядка заміни, а не до усього поля.

Третьою і найважливішою відмінністю є те, що рядок-замінник може посилатися на частини рядка пошуку за допомогою зворотних посилань. Зворотні посилання вказуються у форматі \\n, де n — ціле число, яке відповідає n-й групі у дужках у виразі для пошуку. Наприклад, якщо відбувається пошук у рядку Ми йдемо на бій, вказано вираз для пошуку Ми йдемо (…) (…) і вираз-замінник Ми йдемо \2 \1, результатом буде Ми йдемо бій на. Докладніший опис зворотних посилань можна знайти у розділі Все про використання формальних виразів в calibre.

Один із корисних прикладів: припустімо, що ви хочете змінити регістр усіх символів у полі. Найпростіше для цього буде скористатися посимвольним режимом, але нехай ви працюєте у режимі формальних виразів. Тоді рядком для пошуку має бути (^.*$), а рядком-замінником — \1, звичайно ж, із вибором бажаної функції зміни регістру символів.

Нарешті, у режимі формальних виразів ви можете копіювати значення з одного поля до іншого. Достатньо просто зробити поля джерела і призначення різними. Копія може замінити собою вміст поля призначення, її може бути дописано перед поточним вмістом цього поля (додано на початку) або дописано наприкінці поля (додано наприкінці). Скористайтеся полем „Використовувати кому“, щоб повідомити calibre, слід додати (або не додавати) кому між текстом і поточним вмістом поля призначення у режимах додавання на початку і наприкінці. Якщо поле призначення містить декілька записів (наприклад міток), ви не зможете зняти позначку з поля використання коми.

Пошук із заміною відбувається після того, як буде застосовано усі зміни у метаданих з інших вкладок. Це може трохи заплутувати користувача, оскільки текстові поля показуватимуть дані до інших змін, а сама дія відбуватиметься після інших змін. Якщо ви маєте якість сумніви щодо результату виконання дій, не поєднуйте пошук із заміною із внесенням інших змін.

Пакетне отримання метаданих

Якщо ви хочете отримати метадані для декількох книг одночасно, натисніть стрілочку праворуч від кнопки Редагувати метадані і виберіть у списку пункт Отримати метадані. Ви можете вибрати варіант отримання: отримати лише метадані, отримати лише зображення обкладинки або отримати і те, і інше.

Додавання файлів даних до книги

calibre може зберігати довільну кількість додаткових файлів, які пов’язано із книгою. Цими файлами можуть бути альтернативні обкладинки, додаткові матеріали тощо. Ці файли може бути переглянуто безпосередньо або використано як джерело перетворення. Їх не буде індексовано рушієм повнотекстового пошуку у calibre. Щоб переглянути, додати, вилучити їх, позначте книгу і клацніть правою кнопкою миші на кнопці Редагувати метадані і виберіть Керування файлами даних. У результаті буде відкрито контекстне вікно, за допомогою якого можна виконувати дії з цими файлами. Крім того, ви можете клацнути правою кнопкою миші на кнопці Додати книги і вибрати Додати файли даних до позначених записів книг, щоб пришвидшити додавання файлів даних.