E-kitap meta verilerini düzenle

E-books come in all shapes and sizes and more often than not, their metadata (things like title/author/series/publisher) is incomplete or incorrect. The simplest way to change metadata in calibre is to simply double click on an entry and type in the correct replacement. For more sophisticated, “power editing” use the edit metadata tools discussed below.

Bir defada bir kitabın üst verisini düzenlemek

Düzenlemek istediğiniz kitaba tıkladıktan sonra Üst veriyi düzenle düğmesine veya E tuşuna basın. Üst verinin tüm alanlarını düzenleyebileceğiniz bir iletişim penceresi açılacaktır. Düzenlemeyi daha hızlı ve verimli kılacak araçlar barındırır. Sıkça kullanılan bazı ipuçları:

  • Başlık ve yazar arasında düğmeye tıklayarak ikisini birden otomatik kaydırabilirsiniz.

  • Yazar sıralamasının yanındaki düğmeye tıklayarak calibre’nin otomatik olarak her yazar için sıralama değerleriyle doldurmasını sağlayabilirsiniz. Yazarları yönet iletişim penceresini kullanarak yazarların sıralama değerlerini görebilir ve değiştirebilirsiniz. Bu pencere yazar sıralamasının yanındaki düğmeye tıklayıp basılı tutarak açılabilir.

  • You can click the button next to tags to use the Tag editor to manage the tags associated with the book.

  • The “Ids” box can be used to enter an ISBN (and many other types of id), it will have a red background if you enter an invalid ISBN. It will be green for valid ISBNs.

  • Yazar sıralama kutusu calibre’nin düşündüğünden başka bir değer alırsa kırmızı olacaktır.

Üst veri indiriliyor

The nicest feature of the edit metadata dialog is its ability to automatically fill in many metadata fields by getting metadata from various websites. Currently, calibre uses Google Books and Amazon. The metadata download can fill in Title, author, series, tags, rating, description and ISBN for you.

İndirmeyi kullanmak için başlık ve yazar alanlarını doldurduktan sonra Üst veriyi getir düğmesine tıklayın. calibre size en yakın eşleşmelerin olduğu bir liste döndürecektir. Eğer önce ISBN alanını doldurursanız başlığı ve yazarı bulmak için kullanılacaktır. Eşleşme bulunamazsa aramanızda bazı anahtar kelimeleri ve yazarın soyadını kullanarak yeniden yapmayı deneyin.

Kitap biçimlerini yönetmek

Calibre içinde bir kitap girdisi ile ilişkili farklı biçimler bulunabilir. Örneğin Shakespeare’in Bütün Eserlerini EPUB biçiminde bulundurduğunuzu ve sonradan Kindle’ınızda okumak için MOBI biçimine dönüştürdüğünüzü düşünelim. calibre sizin için çoklu biçimleri yönetecektir. Üst veriyi düzenle iletişim penceresindeki Kullanılabilir biçimler bölümünde bu biçimleri yönetebilirsiniz. Yeni biçimler ekleyebilir, mevcut biçimleri silebilir ve calibre’nin biçimlerin birinde üst veriden kapağı almasını atayabilirsiniz.

Kapaklar hakkında

Calibre’den geçerli bir ISBN numarası olan kitapların kapaklarını indirmesini isteyebilirsiniz. Bir diğer seçenek olarak bilgisayarınızdaki bir dosyanın kapak olarak kullanılmasını da sağlayabilirsiniz. Hatta calibre sizin için bir üst veriye sahip varsayılan bir kapak bile üretebilir. Kapağı değiştirmek için üzerine resimler sürükleyip bırakabileceğiniz gibi, resimleri kopyalayıp yapıştırmak için sağ tıklamayı da kullanabilirsiniz.

Buna ek olarak, eğer kapağınız kötü kenarlıklara sahipse kapakları otomatik olarak kırpmak için de bir düğme bulunmaktadır.

Birden fazla kitabın üst verisini birden değiştirmek

First select the books you want to edit by holding Ctrl or Shift and clicking on them. If you select more than one book, clicking the Edit metadata button will cause the Bulk metadata edit dialog to open. Using this dialog, you can quickly set the author/publisher/rating/tags/series etc of a bunch of books to the same value. This is particularly useful if you have just imported a number of books that have some metadata in common. This dialog is very powerful, for example, it has a Search and replace tab that you can use to perform bulk operations on metadata and even copy metadata from one column to another.

The normal edit metadata dialog also has Next and Previous buttons that you can use to edit the metadata of several books one after the other.

Ara ve değiştir

The Edit metadata for many books dialog allows you to perform arbitrarily powerful search and replace operations on the selected books. By default it uses a simple text search and replace, but it also support regular expressions. For more on regular expressions, see Calibre’de kurallı ifadelerin kullanımına dair her şey.

As noted above, there are two search and replace modes: character match and regular expression. Character match will look in the Search field you choose for the characters you type in the search for box and replace those characters with what you type in the replace with box. Each occurrence of the search characters in the field will be replaced. For example, assume the field being searched contains a bad cat. If you search for a to be replaced with HELLO, then the result will be HELLO bHELLOd cHELLOt.

Aradığınız alan etiketler gibi çoklu bir alansa, her etikete ayrı ayrı davranılır. Örneğin etiketiniz Korku,Korkutucu içeriyorsa, arama ifadesi r herhangi bir şeyle eşleşmeyecektir, çünkü ifade önce Korku ardından Korkutucu ya uygulanır.

Aramanın büyük/küçük harfe duyarsız olmasını istiyorsanız, Büyük küçük harf duyarlı kutusundan işareti kaldırın.

Calibre’nin sonucun harflerini büyütmesini ya da küçütmesini isterseniz (yer değiştirme gerçekleştikten sonraki bilgi) Yer değiştirmeden sonra fonksiyon uygula kutusundaki fonksiyonlardan birini seçebilirsiniz. Kullanılabilir işlemler şunlardır:

  • Küçük harf – alandaki tüm karakterleri küçük harfe çevir

  • Büyük harf – alandaki tüm karakterleri büyük harfe çevir

  • Başlık boyutu – Sonuçtaki tüm kelimelerin ilk harfini büyüt.

Sizin testiniz kutusu arama/yer değiştirmenin yapmasını istediğiniz şeyi yapıp yapmadığını kontrol edebilmek için metin girebilmenizi sağlar. Çoğu durumda bu kutular yeterli olur, ama bazı durumlarda kontrol etmek istediğiniz durum bu kutularda gösterilmemiş olabilir. Bu gibi durumları `Sizin testiniz`e girin.

Düzenli ifade kipi karakter kipinden düzenli ifadeler kullanmaktan ötede (tabi ki) biraz farklıdır. Öncelikle fonksiyonlar metnin arama metniyle eşleşen kısımlarına uygulanır, tüm alana değil. İkincisi fonksiyonlar yer değiştirme karakter dizisine uygulanır, tüm alana değil.

Üçüncü ve en önemlisi yer değiştirme karakter dizisi geri referanslar kullanarak arama dizisinin bazı kısımlarına referans verebilir. Geri referans şudur \\n burada n arama ifadesindeki n’inci parantezli gruba işaret eden bir tam sayıdır. Örneğin yukardaki aynı örnek kullanıldığında, kötü bir kedi, arama ifadesi kötü (…) (…), ve yer değiştirme ifadesi kötü \2 \1 ile sonuç kötü kedi bir olur. Geri referanslarla ilgili daha fazla bilgi için :ref:`regexptutorial`a göz atın.

One useful pattern: assume you want to change the case of an entire field. The easiest way to do this is to use character mode, but lets further assume you want to use regular expression mode. The search expression should be (^.*$), the replace expression should be \1, and the desired case change function should be selected.

Son olarak, düzenli ifade kipinde değerleri bir alandan diğerine kopyalayabilirsiniz. Basitçe kaynak ve hedef alanları farklı yapın. Kopyalama hedef alanın yerini değiştirebilir, bir alanın başına ekleyebilir (önüne), veya alanın sonuna ekleyebilir (arka ucuna). ‘virgül kullan’ kontrol kutusu calibre’ye öne ve sona ekleme kiplerinde metin ve hedef alan arasına virgül koymasını (veya koymamasını) söyler. Hedef çoklu ise (örn., etiketler), bu kutuyu işaretlemek zorundasınız.

Ara ve yer değiştir diğer sekmelerdeki diğer tüm metadata değişiklikleri uygulandıktan sonra yapılır. Bu kafaları karıştırabilir, çünkü test kutuları diğer değişikliklerden önceki bilgiyi gösterir, ama işlem değişikliklerden sonra uygulanır. Ne olacağıyla ilgili şüpheleriniz varsa, arama/yer değiştirmeyi başka değişikliklerle karıştırmayın.

Metadata’nın toplu indirilmesi

Birden çok kitap için metadata’yı topluca indirmek istiyorsanız, Metadata düzenle düğmesine sağ tıklayın ve Metadata indir seçin. Yalnızca metadata, yalnızca kapaklar veya ikisini de indirmeyi seçebilirsiniz.