E-kitap meta verilerini düzenle

E-kitaplar her şekil ve boyutta olabilir ve çoğunlukla meta verileri (başlık/yazar/seri/yayıncı gibi) eksik veya yanlıştır. Calibre’de meta verileri değiştirmenin en basit yolu bir girdiye çift tıklayıp doğru değişimi yazmaktır. Daha karmaşık “güçlü düzenleme” için aşağıda tartışılan meta veri düzenleme araçlarını kullanın.

Bir defada bir kitabın üst verisini düzenlemek

Düzenlemek istediğiniz kitaba tıkladıktan sonra Üst veriyi düzenle düğmesine veya E tuşuna basın. Üst verinin tüm alanlarını düzenleyebileceğiniz bir iletişim penceresi açılacaktır. Düzenlemeyi daha hızlı ve verimli kılacak araçlar barındırır. Sıkça kullanılan bazı ipuçları:

  • Başlık ve yazar arasında düğmeye tıklayarak ikisini birden otomatik kaydırabilirsiniz.

  • Yazar sıralamasının yanındaki düğmeye tıklayarak calibre’nin otomatik olarak her yazar için sıralama değerleriyle doldurmasını sağlayabilirsiniz. Yazarları yönet iletişim penceresini kullanarak yazarların sıralama değerlerini görebilir ve değiştirebilirsiniz. Bu pencere yazar sıralamasının yanındaki düğmeye tıklayıp basılı tutarak açılabilir.

  • Kitapla ilişkili etiketleri yönetmek amacıyla :guilabel:`Etiket düzenleyici`yi kullanmak için etiketlerin yanındaki düğmeye tıklayabilirsiniz.

  • “ids” kutusu bir ISBN (ve diğer birçok id türü) girmek için kullanılabilir; geçersiz bir ISBN girerseniz kırmızı bir arka plana sahip olacaktır. Geçerli ISBN’ler için yeşil olacaktır.

  • Yazar sıralama kutusu calibre’nin düşündüğünden başka bir değer alırsa kırmızı olacaktır.

Üst veri indiriliyor

Meta verileri düzenle iletişim kutusunun en güzel özelliği, çeşitli web sitelerinden meta veriler alarak birçok meta veri alanını otomatik olarak doldurabilmesidir. Calibre şu anda Google Kitaplar ve Amazon’u kullanıyor. Meta veri indirme işlemi sizin için Başlık, yazar, seri, etiketler, derecelendirme, açıklama ve ISBN alanlarını doldurabilir.

İndirmeyi kullanmak için başlık ve yazar alanlarını doldurduktan sonra Üst veriyi getir düğmesine tıklayın. calibre size en yakın eşleşmelerin olduğu bir liste döndürecektir. Eğer önce ISBN alanını doldurursanız başlığı ve yazarı bulmak için kullanılacaktır. Eşleşme bulunamazsa aramanızda bazı anahtar kelimeleri ve yazarın soyadını kullanarak yeniden yapmayı deneyin.

Kitap biçimlerini yönetmek

Calibre içinde bir kitap girdisi ile ilişkili farklı biçimler bulunabilir. Örneğin Shakespeare’in Bütün Eserlerini EPUB biçiminde bulundurduğunuzu ve sonradan Kindle’ınızda okumak için MOBI biçimine dönüştürdüğünüzü düşünelim. calibre sizin için çoklu biçimleri yönetecektir. Üst veriyi düzenle iletişim penceresindeki Kullanılabilir biçimler bölümünde bu biçimleri yönetebilirsiniz. Yeni biçimler ekleyebilir, mevcut biçimleri silebilir ve calibre’nin biçimlerin birinde üst veriden kapağı almasını atayabilirsiniz.

Kapaklar hakkında

Calibre’den geçerli bir ISBN numarası olan kitapların kapaklarını indirmesini isteyebilirsiniz. Bir diğer seçenek olarak bilgisayarınızdaki bir dosyanın kapak olarak kullanılmasını da sağlayabilirsiniz. Hatta calibre sizin için bir üst veriye sahip varsayılan bir kapak bile üretebilir. Kapağı değiştirmek için üzerine resimler sürükleyip bırakabileceğiniz gibi, resimleri kopyalayıp yapıştırmak için sağ tıklamayı da kullanabilirsiniz.

Buna ek olarak, eğer kapağınız kötü kenarlıklara sahipse kapakları otomatik olarak kırpmak için de bir düğme bulunmaktadır.

Birden fazla kitabın üst verisini birden değiştirmek

Öncelikle Ctrl veya Shift tuşunu basılı tutarak üzerlerine tıklayarak düzenlemek istediğiniz kitapları seçin. Birden fazla kitap seçerseniz, Meta verileri düzenle düğmesine tıklamak Toplu meta veri düzenleme iletişim kutusunun açılmasına neden olur. Bu iletişim kutusunu kullanarak, bir grup kitabın yazarını/yayıncısını/derecelendirmesini/etiketlerini/serisini vb. hızlı bir şekilde aynı değere ayarlayabilirsiniz. Bu, bazı ortak meta verilere sahip birkaç kitabı yeni içe aktardıysanız özellikle kullanışlıdır. Bu iletişim kutusu çok güçlüdür; örneğin, meta veriler üzerinde toplu işlemler gerçekleştirmek ve hatta meta verileri bir sütundan diğerine kopyalamak için kullanabileceğiniz bir Ara ve değiştir sekmesine sahiptir.

Normal meta veri düzenleme iletişim kutusunda ayrıca birkaç kitabın meta verilerini birbiri ardına düzenlemek için kullanabileceğiniz Sonraki ve Önceki düğmeleri bulunur.

Ara ve değiştir

Birçok kitabın meta verilerini düzenle’ iletişim kutusu, seçilen kitaplar üzerinde isteğe bağlı olarak güçlü arama ve değiştirme işlemleri gerçekleştirmenize olanak tanır. Varsayılan olarak basit bir metin arama ve değiştirme işlevini kullanır, ancak aynı zamanda *normal ifadeleri* de destekler. Düzenli ifadeler hakkında daha fazla bilgi için bkz. :ref:`regexptutorial.

Yukarıda belirtildiği gibi iki arama ve değiştirme modu vardır: karakter eşleştirme ve düzenli ifade. Karakter eşleşmesi, ‘arama’ kutusuna yazdığınız karakterler için seçtiğiniz ‘Arama alanı’nda görünecek ve bu karakterleri, ‘ile değiştir’ kutusuna yazdığınız karakterlerle değiştirecektir. Arama karakterlerinin alandaki her tekrarı değiştirilecektir. Örneğin, aranan alanın ‘kötü kedi’ içerdiğini varsayalım. ‘A’ yerine ‘HELLO’ yazılmasını ararsanız sonuç ‘HELLO bHELLOd cHELLOt’ olur.

Aradığınız alan etiketler gibi çoklu bir alansa, her etikete ayrı ayrı davranılır. Örneğin etiketiniz Korku,Korkutucu içeriyorsa, arama ifadesi r herhangi bir şeyle eşleşmeyecektir, çünkü ifade önce Korku ardından Korkutucu ya uygulanır.

Aramanın büyük/küçük harfe duyarsız olmasını istiyorsanız, Büyük küçük harf duyarlı kutusundan işareti kaldırın.

Calibre’nin sonucun harflerini büyütmesini ya da küçütmesini isterseniz (yer değiştirme gerçekleştikten sonraki bilgi) Yer değiştirmeden sonra fonksiyon uygula kutusundaki fonksiyonlardan birini seçebilirsiniz. Kullanılabilir işlemler şunlardır:

  • Küçük harf – alandaki tüm karakterleri küçük harfe çevir

  • Büyük harf – alandaki tüm karakterleri büyük harfe çevir

  • Başlık boyutu – Sonuçtaki tüm kelimelerin ilk harfini büyüt.

Sizin testiniz kutusu arama/yer değiştirmenin yapmasını istediğiniz şeyi yapıp yapmadığını kontrol edebilmek için metin girebilmenizi sağlar. Çoğu durumda bu kutular yeterli olur, ama bazı durumlarda kontrol etmek istediğiniz durum bu kutularda gösterilmemiş olabilir. Bu gibi durumları `Sizin testiniz`e girin.

Düzenli ifade kipi karakter kipinden düzenli ifadeler kullanmaktan ötede (tabi ki) biraz farklıdır. Öncelikle fonksiyonlar metnin arama metniyle eşleşen kısımlarına uygulanır, tüm alana değil. İkincisi fonksiyonlar yer değiştirme karakter dizisine uygulanır, tüm alana değil.

Üçüncü ve en önemlisi yer değiştirme karakter dizisi geri referanslar kullanarak arama dizisinin bazı kısımlarına referans verebilir. Geri referans şudur \\n burada n arama ifadesindeki n’inci parantezli gruba işaret eden bir tam sayıdır. Örneğin yukardaki aynı örnek kullanıldığında, kötü bir kedi, arama ifadesi kötü (…) (…), ve yer değiştirme ifadesi kötü \2 \1 ile sonuç kötü kedi bir olur. Geri referanslarla ilgili daha fazla bilgi için :ref:`regexptutorial`a göz atın.

Yararlı bir model: Tüm alanın büyük/küçük harflerini değiştirmek istediğinizi varsayalım. Bunu yapmanın en kolay yolu karakter modunu kullanmaktır, ancak normal ifade modunu kullanmak istediğinizi de varsayalım. Arama ifadesi (^.*$), değiştirme ifadesi \1 olmalı ve istenilen büyük/küçük harf değiştirme fonksiyonu seçilmelidir.

Son olarak, düzenli ifade kipinde değerleri bir alandan diğerine kopyalayabilirsiniz. Basitçe kaynak ve hedef alanları farklı yapın. Kopyalama hedef alanın yerini değiştirebilir, bir alanın başına ekleyebilir (önüne), veya alanın sonuna ekleyebilir (arka ucuna). ‘virgül kullan’ kontrol kutusu calibre’ye öne ve sona ekleme kiplerinde metin ve hedef alan arasına virgül koymasını (veya koymamasını) söyler. Hedef çoklu ise (örn., etiketler), bu kutuyu işaretlemek zorundasınız.

Ara ve yer değiştir diğer sekmelerdeki diğer tüm metadata değişiklikleri uygulandıktan sonra yapılır. Bu kafaları karıştırabilir, çünkü test kutuları diğer değişikliklerden önceki bilgiyi gösterir, ama işlem değişikliklerden sonra uygulanır. Ne olacağıyla ilgili şüpheleriniz varsa, arama/yer değiştirmeyi başka değişikliklerle karıştırmayın.

Metadata’nın toplu indirilmesi

Birden çok kitap için metadata’yı topluca indirmek istiyorsanız, Metadata düzenle düğmesine sağ tıklayın ve Metadata indir seçin. Yalnızca metadata, yalnızca kapaklar veya ikisini de indirmeyi seçebilirsiniz.

Bir kitaba fazladan veri dosyaları ekleme

calibre bir kitapla ilişkili herhangi bir sayıda ekstra veri dosyasını saklayabilir. Bunlar alternatif kapaklar, ek materyaller vb. olabilir. Doğrudan görüntülenemez veya dönüşüm kaynağı olarak kullanılamazlar. Calibre’de Tam metin arama motoru tarafından da indekslenmezler. Bunları görüntülemek/eklemek/silmek için kitabı seçin ve Meta verileri düzenle düğmesine sağ tıklayın ve Veri dosyalarını yönet`i seçin. Bu, bu dosyalar üzerinde işlem gerçekleştirebileceğiniz bir pencere açılacaktır. Alternatif olarak, veri dosyalarını daha hızlı eklemek için :guilabel:`Kitap ekle düğmesine sağ tıklayıp :guilabel:`Seçili kitap kayıtlarına veri dosyaları ekle`yi seçebilirsiniz.