Metadata van e-boeken aanpassen

E-boeken zijn er in alle soorten en maten en vaker wel dan niet, zijn hun metadata (dingen zoals titel/auteur/serie/uitgever) onvolledig of onjuist. De eenvoudigste manier om metadata in calibre te wijzigen, is door gewoon op een item te dubbelklikken en de juiste vervanging in te voeren. Voor meer geavanceerde, “power editing”, gebruik de metadata bewerken tools onder besproken.

Metadata bewerken van één boek tegelijk

Klik op het boek dat u wilt bewerken en vervolgens op de :guilabel: Metadata bewerken’ knop of druk op de``E` toets. Een dialoog opent waarin u alle aspecten van de metadata kunt bewerken. Het heeft verschillende functies om bewerken sneller en efficiënter te maken. Een lijst met veel gebruikte tips:

  • U kan op de knop tussen titel en auteurs klikken om ze automatisch om te wisselen.

  • U kunt op de knop naast auteurs sorteren klikken om calibre automatisch in te laten vullen met de sorteerwaarden bij elke auteur opgeslagen. Gebruik de :guilabel: `Auteurs beheren’ dialoog om de sorteerwaarden van de auteurs te bekijken/wijzigen. Deze dialoog wordt geopend door klikken op/ingedrukt houden van de knop naast auteurssortering.

  • U kan op de knop naast tags klikken om de Tag editor te gebruiken om de tags van een boek te beheren.

  • Gebruik het ISBN veld om een ISBN in te voeren (en veel andere ID types), het krijgt een rode achtergrond als u een ongeldig nummer invoert. Het kleurt groen bij geldige ISBNs.

  • Het auteursorteerveld zal rood zijn als de auteursorteerwaarde verschilt van wat calibre denkt dat het moet zijn.

Metadata aan het downloaden

De leukste functie van de bewerk metadata dialoog is zijn talent om automatisch vele metadata in te vullen door ze van verschillende webstekken te halen. Momenteel gebruikt calibre Google Books en Amazon. Het kan Title, auteur, series, tags, beoordeling, beschrijving en ISBN voor u invullen.

Om de download te gebruiken, vul de titel en auteur velden in en klik op de Haal metadata knop. calibre geeft u een lijst met boeken die meest overeenkomen met de titel en auteur. Als u het ISBN veld invult, wordt dit bij voorkeur gebruikt over titel en auteur. Geen overeenkomsten? Maak uw zoeken minder specifiek door slechts enkele sleutelwoorden uit de titel te gebruiken en enkel de auteur’s achternaam.

Boekformaten beheren

In calibre kan een enkel boek gekoppeld zijn aan verschillende formaten. Bv. u kwam in bezit van de Verzamelde Werken van Shakespeare in EPUB formaat en converteerde dit naar MOBI om op uw Kindle te lezen. calibre beheert automatisch verschillende formaten voor u. In de Beschikbare formaten sectie van de Bewerk metadata dialoog kan u deze formaten beheren. U kan een nieuw formaat toevoegen, een bestaand formaat verwijderen en calibre vragen de metadata en omslag van het boek in te stellen uit een van de formaten.

Alles over de omslagen

U kan calibre vragen boekomslagen voor u te downloaden, indien het boek een ISBN heeft. Als alternatief kan u een bestand op uw PC opgeven om als omslag te gebruiken. calibe kan zelfs een standaard omslag met basis metadata erop voor u genereren. U kan afbeeldingen slepen en neerzetten op de omslag om hem te veranderen en ook rechtsklikken om omslagafbeeldingen te knippen/plakken.

Bijkomend is er een knop om automatisch de randen van de omslag bij te snijden als uw afbeelding een lelijke rand heeft.

Metadate van meerdere boeken tegelijkertijd bewerken

Selecteer eerst de boeken die u wil bewerken door Ctrl of Shift in te drukken en erop te klikken. Als u meer dan één boek selecteert, laat klikken op de Metadata bewerken knop de Bulk metadata bewerken dialoog verschijnen. Via deze dialoog kan u snel auteur/uitgever/beoordeling/labels/series enz van een hoop boeken op dezelfde waarde instellen. Dit is bijzonder nuttig als u net een aantal boeken hebt geïmporteerd die metadata gemeen hebben. Deze dialoog is heel krachtig, hij heeft bv. een Zoeken en vervangen tab die u kan gebruiken voor bulkoperaties op metadata en zelfs metadata kopiëren van een kolom naar een andere.

De normale metadata bewerken dialoog heeft ook Volgende en Vorige knoppen die u kan gebruiken om de metadata te bewerken van verschillenede boeken het een na het ander.

Zoek en vervangen

De Metadata bewerken voor veel boeken dialoog laat u willekeurig krachtige zoek- en vervangoperaties uitvoeren op de geselecteerde boeken. Het gebruikt standaard een eenvoudige tekst zoek en vervang maar het ondersteunt ook reguliere expressies. Voor meer over reguliere expressies, bekijk Alles over het gebruik van reguliere expressies in calibre.

Zoals boven vermeld zijn er twee zoek en vervang modi: karakterovereenkomst en reguliere expressies. Karakterovereenkomst kijkt in het Zoekveld dat u koos voor de karakters die u intikte in het zoek naar vak en vervangt deze karakters door wat u intikte in het vervang door vak. Elke voorkomen van de zoekkarakters in het veld wordt vervangen. Bv. veronderstel dat het te doorzoeken veld a bad cat bevat. Als u zoekt voor a om te vervangen door HELLO, zal het resultaat HELLO bHELLOd cHELLOt zijn.

Als het veld dat u doorzoekt een meervoudig veld is zoals labels, dan wordt elk label apart behandeld. Bv. als uw label Horror, Scary bevat, zal de zoekexpressie r, met niets overeenkomen omdat de expressie eerst toegepast wordt op Horror en dan op Scary.

Als u het zoeken hoofd/kleine letters wil laten negeren, ontkruis het Hoofdlettergevoelig vakje.

U kan calibre het hoofdlettergebruik van het resultaat laten veranderen (informatie na het vervangen) door een van de functies uit het Pas functie toe na vervangen te kiezen. De beschikbare operaties zijn:

  • Kleine letters – verander alle karakters in het veld in kleine letters

  • Hoofdletters – verander alle karakters in het veld in hoofdletters

  • Title case – hoofdletter voor elk woord in het resultaat.

Het Uw test vak is voorzien om tekst in te voeren om te controleren of zoek/vervang doet wat u wilt. In de meeste gevallen zijn de boektestvakken voldoende maar het is mogelijk dat er een geval is dat u wil controleren dat niet getoond wordt in deze vakken. Voer dat geval in in Uw test.

Reguliere expressie modus verschilt wat van karaktermodus, buiten (natuurlijk) het gebruik van reguliere expressies. Ten eerste dat functies worden toegepast op de delen van de string overeenkomend met de zoekstring en niet het hele veld. Verder zijn functies van toepassing op de vervangstring, niet op het hele veld.

Het derde en belangrijkste is dat de vervangingsstring kan refereren naar delen van de zoekstring door backreferenties te gebruiken. Een backreferentie is \\n waar n een geheel getal is dat verwijst naar de n’de groep tussen haakjes in de zoekexpressie. Bv. met hetzelfde voorbeeld als boven, a bad cat, een zoekexpressie a (…) (…), en een vervangexpressie a \2 \1, zal het resultaat a cat bad zijn. Bekijk a.u.b. de Alles over het gebruik van reguliere expressies in calibre voor meer informatie over backreferenties.

Een nuttig patroon: veronderstel dat u het hoofdlettergebruik wilt veranderen in een heel veld. De gemakkelijkste manier is de karaktermodus gebruiken maar laten we aannemen dat u reguliere expressie modus wilt gebruiken. De zoekexpressie moet (^.*$) zijn, de vervangexpressie \1, en de gewenste hoofdlettervervangfunctie moet geselecteerd worden.

Tenslotte, in reguliere expressie modus kan u waardes van een veld naar een ander kopiëren. Maak gewoon het bron- en doelveld verschillend. De kopie kan het doelveld vervangen of voor-/achteraan bij het veld toevoegen . Het ‘gebruik komma’ aankruisvakje zegt calibre wel of niet een komma toe te voegen tussen de tekst en het doelveld in voor-/achteraan toevoegen modus. Als het doel meervoudig is, (bv. labels) kan u dit vakje niet ontkruisen.

Zoeken en vervangen wordt gedaan nadat alle andere metadataveranderingen in de andere tabs toegepast zijn. Dit kan tot enige verwarring leiden omdat de testvakken de informatie tonen voor de andere veranderingen maar de operatie wordt uitgevoerd na de andere veranderingen. Als u twijfelt over way gaat gebeuren, meng zoeken/vervangen niet met andere veranderingen.

Metadata aan het bulk downloaden

Als u metadata voor meerdere boeken ineens wilt downloaden, rechtsklik op de Metadata bewerken knop en selecteer Metadata downloaden. U kan kiezen tussen enkel metadata downloaden, enkel omslagen, of beiden.

Adding extra data files to a book

calibre can store any number of extra data files associated to a book. These can be alternate covers, supplementary material, etc. They cannot be viewed directly or used as conversion sources. Nor are they indexed by the Full text search engine in calibre. To view/add/delete them select the book and right click the Edit metadata button and choose Manage data files. This will pop-up a window where you can perform operations on these files. Alternately, you can right click the Add books button and choose Add data files to selected book records to more quickly add data files.