Metadata van e-books aanpassen

E-boeken zijn er in alle soorten en maten en vaker wel dan niet, zijn hun metadata (dingen zoals titel/auteur/serie/uitgever) onvolledig of onjuist. De eenvoudigste manier om metadata in calibre te wijzigen, is door gewoon op een item te dubbelklikken en de juiste vervanging in te voeren. Voor meer geavanceerde, “power editing”, gebruik de metadata bewerken tools onder besproken.

Metadata bewerken van één boek tegelijk

Klik op het boek dat u wilt bewerken en vervolgens op de :guilabel: Metadata bewerken’ knop of druk op de``E` toets. Een dialoog opent waarin u alle aspecten van de metadata kunt bewerken. Het heeft verschillende functies om bewerken sneller en efficiënter te maken. Een lijst met veel gebruikte tips:

  • U kan op de knop tussen titel en auteurs klikken om ze automatisch om te wisselen.

  • U kunt op de knop naast auteurs sorteren klikken om calibre automatisch in te laten vullen met de sorteerwaarden bij elke auteur opgeslagen. Gebruik de :guilabel: `Auteurs beheren’ dialoog om de sorteerwaarden van de auteurs te bekijken/wijzigen. Deze dialoog wordt geopend door klikken op/ingedrukt houden van de knop naast auteurssortering.

  • U kan op de knop naast tags klikken om de Tag editor te gebruiken om de tags van een boek te beheren.

  • Gebruik het ISBN veld om een ISBN in te voeren (en veel andere ID types), het krijgt een rode achtergrond als u een ongeldig nummer invoert. Het kleurt groen bij geldige ISBNs.

  • Het auteursorteerveld zal rood zijn als de auteursorteerwaarde verschilt van wat calibre denkt dat het moet zijn.

Metadata aan het downloaden

De leukste functie van de bewerk metadata dialoog is zijn talent om automatisch vele metadata in te vullen door ze van verschillende webstekken te halen. Momenteel gebruikt calibre Google Books en Amazon. Het kan Title, auteur, series, tags, beoordeling, beschrijving en ISBN voor u invullen.

To use the download, fill in the title and author fields and click the Fetch metadata button. calibre will present you with a list of books that most closely match the title and author. If you fill in the ISBN field first, it will be used in preference to the title and author. If no matches are found, try making your search a little less specific by including only some key words in the title and only the author last name.

Boekformaten beheren

In calibre, a single book entry can have many different formats associated with it. For example you may have obtained the Complete Works of Shakespeare in EPUB format and later converted it to MOBI to read on your Kindle. calibre automatically manages multiple formats for you. In the Available formats section of the Edit metadata dialog, you can manage these formats. You can add a new format, delete an existing format and also ask calibre to set the metadata and cover for the book entry from the metadata in one of the formats.

Alles over de omslagen

You can ask calibre to download book covers for you, provided the book has a known ISBN. Alternatively you can specify a file on your computer to use as the cover. calibre can even generate a default cover with basic metadata on it for you. You can drag and drop images onto the cover to change it and also right click to copy/paste cover images.

In addition, there is a button to automatically trim borders from the cover, in case your cover image has an ugly border.

Metadate van meerdere boeken tegelijkertijd bewerken

First select the books you want to edit by holding Ctrl or Shift and clicking on them. If you select more than one book, clicking the Edit metadata button will cause the Bulk metadata edit dialog to open. Using this dialog, you can quickly set the author/publisher/rating/tags/series etc of a bunch of books to the same value. This is particularly useful if you have just imported a number of books that have some metadata in common. This dialog is very powerful, for example, it has a Search and replace tab that you can use to perform bulk operations on metadata and even copy metadata from one column to another.

The normal edit metadata dialog also has Next and Previous buttons that you can use to edit the metadata of several books one after the other.

Zoek en vervangen

The Bulk metadata edit dialog allows you to perform arbitrarily powerful search and replace operations on the selected books. By default it uses a simple text search and replace, but it also support regular expressions. For more on regular expressions, see Alles over het gebruik van reguliere expressies in Calibre.

As noted above, there are two search and replace modes: character match and regular expression. Character match will look in the Search field you choose for the characters you type in the search for box and replace those characters with what you type in the replace with box. Each occurrence of the search characters in the field will be replaced. For example, assume the field being searched contains a bad cat. If you search for a to be replaced with HELLO, then the result will be HELLO bHELLOd cHELLOt.

If the field you are searching on is a multiple field like tags, then each tag is treated separately. For example, if your tags contain Horror, Scary, the search expression r, will not match anything because the expression will first be applied to Horror and then to Scary.

If you want the search to ignore upper/lowercase differences, uncheck the Case sensitive box.

You can have calibre change the case of the result (information after the replace has happened) by choosing one of the functions from the Apply function after replace box. The operations available are:

  • Kleine letters – verander alle karakters in het veld in kleine letters

  • Hoofdletters – verander alle karakters in het veld in hoofdletters

  • Title case – capitalize each word in the result.

The Your test box is provided for you to enter text to check that search/replace is doing what you want. In the majority of cases the book test boxes will be sufficient, but it is possible that there is a case you want to check that isn’t shown in these boxes. Enter that case into Your test.

Regular expression mode has some differences from character mode, beyond (of course) using regular expressions. The first is that functions are applied to the parts of the string matched by the search string, not the entire field. The second is that functions apply to the replacement string, not to the entire field.

The third and most important is that the replace string can make reference to parts of the search string by using backreferences. A backreference is \\n where n is an integer that refers to the n’th parenthesized group in the search expression. For example, given the same example as above, a bad cat, a search expression a (…) (…), and a replace expression a \2 \1, the result will be a cat bad. Please see the Alles over het gebruik van reguliere expressies in Calibre for more information on backreferences.

One useful pattern: assume you want to change the case of an entire field. The easiest way to do this is to use character mode, but lets further assume you want to use regular expression mode. The search expression should be (.*) the replace expression should be \1, and the desired case change function should be selected.

Finally, in regular expression mode you can copy values from one field to another. Simply make the source and destination field different. The copy can replace the destination field, prepend to the field (add to the front), or append to the field (add at the end). The ‘use comma’ checkbox tells calibre to (or not to) add a comma between the text and the destination field in prepend and append modes. If the destination is multiple (e.g., tags), then you cannot uncheck this box.

Search and replace is done after all the other metadata changes in the other tabs are applied. This can lead to some confusion, because the test boxes will show the information before the other changes, but the operation will be applied after the other changes. If you have any doubts about what is going to happen, do not mix search/replace with other changes.

Metadata aan het bulk downloaden

If you want to download the metadata for multiple books at once, right-click the Edit metadata button and select Download metadata. You can choose to download only metadata, only covers, or both.