Úprava metadat e-knihy

E-knihy se objevují ve všech tvarech a velikostech a spíše častěji než ne jsou jejich metadata (věci, jako jsou název, autor, série, vydavatel) neúplná nebo nesprávná. Nejjednodušší způsob, jak změnit metadata v calibre, je jednoduše poklepat na položku a zadat správné nahrazení. Pro propracovanější „výkonné úpravy“ použijte nástroje pro úpravu metadat probrané níže.

Úprava metadat jedné knihy najednou

Klikněte na knihu, kterou chcete upravit, a pak klikněte na tlačítko Upravit metadata nebo stiskněte klávesu E. Otevře se dialogové okno, které vám umožní upravit všechny aspekty metadat. Má různé funkce, aby byly úpravy rychlejší a efektivnější. Seznam běžně používaných tipů:

  • Můžete kliknout na tlačítko mezi názvem a autory pro jejich automatické prohození.

  • Můžete kliknout na tlačítko vedle řazení autora, aby ho calibre automaticky vyplnilo pomocí hodnot řazení uložených u každého autora. Použije dialogové okno Spravovat autory, abyste zobrazili a změnili hodnoty řazení autorů. Toto dialogové okno lze otevřít kliknutím a podržením tlačítka vedle řazení autora.

  • Můžete kliknout na tlačítko vedle štítků pro použití Editoru štítků pro správu štítků přidružených ke knize.

  • Pole „Identifikátory“ může být použito pro zadání ISBN (a mnoho jiných typů identifikátorů), bude mít červené pozadí, pokud zadáte neplatné ISBN. Pro platná ISBN bude zelené.

  • Pole řazení autora bude červené, pokud se hodnota řazení autora liší od té, kterou calibre předpokládá.

Stahování metadat

Nejhezčí funkce dialogového okna úpravy metadat je jeho schopnost automaticky vyplnit mnoho polí metadat získáním metadat z různých webových stránek. Calibre aktuálně používá Knihy Google a Amazon. Stažená metadata za vás mohou vyplnit název, autora, sérii, štítky, hodnocení, popis a ISBN.

Pro použití stahování vyplňte pole název a autor a klikněte na tlačítko Stáhnout metadata. calibre vám nabídne seznam knih, které nejvíce odpovídají názvu a autorovi. Pokud vyplníte nejdříve pole ISBN, bude použito přednostně před názvem a autorem. Pokud nejsou nalezeny žádné shody, zkuste učinit hledání trochu méně konkrétní zahrnutím pouze některých klíčových slov v názvu a použitím pouze příjmení autora.

Správa formátů knihy

V calibre může mít jedna kniha přidruženo mnoho různých formátů. Například jste mohli získat kompletní shakespearovo dílo ve formátu EPUB a později ho převést do MOBI, abyste ho mohli číst na Kindle. calibre pro vás automaticky spravuje více formátů. V oddílu Dostupné formáty dialogového okna Upravit metadata můžete tyto formáty spravovat. Můžete přidat nový formát, odstranit existující formát a také požádat calibre o nastavení metadat a obálky pro položku knihy z metadat v jednom z formátů.

Vše o obálkách

Můžete požádat calibre, aby pro vás stáhlo obálky knih, za předpokladu, že kniha má známé ISBN. Případně můžete zadat soubor ve svém počítači, který chcete použít jako obálku. calibre pro vás může dokonce vygenerovat výchozí obálku se základními metadaty. Můžete přetahovat obrázky na obálku, abyste ji změnili, a také kliknutím pravým tlačítkem myši kopírovat a vložit obrázky obálky.

Kromě toho tu je tlačítko pro automatické oříznutí rámečků obálky v případě, že má vaše obálka ošklivý rámeček.

Úprava metadat mnoha knih najednou

Nejdříve vyberte knihy, které chcete upravit, podržením Ctrl or Shift a kliknutím na ně. Pokud vyberete více než jednu knihu, kliknutí na tlačítko Upravit metadata způsobí otevření dialogového okna hromadné úpravy metadat. Pomocí tohoto dialogového okna můžete rychle nastavit autora, vydavatele, hodnocení, štítky, sérii atd. mnoha knih na stejnou hodnotu. To je obzvlášť užitečné, pokud jste právě importovali řadu knih, které mají některá společná metadata. Toto dialogové okno je velice výkonné, například má kartu Hledat a nahradit, kterou můžete použít k provedení hromadných operací na metadatech a dokonce i ke kopírování metadat z jednoho sloupce do jiného.

Normální dialogové okno úpravy metadat má také tlačítka Další a Předchozí, která můžete použít k úpravě metadat několika knih jednu po druhé.

Hledat a nahradit

Dialogové okno Upravit metadata pro hodně knih vám umožňuje provádět libovolně výkonné operace hledání a nahrazení na vybraných knihách. Ve výchozím nastavení používá jednoduché textové hledání a nahrazení, ale také podporuje regulární výrazy. Pro více informací o regulárních výrazech se podívejte na Vše o používání regulárních výrazů v Calibre.

Jak již bylo zmíněno výše, existují dva režimy hledání a nahrazení: znaková shoda a regulární výraz. Znaková shoda bude hledat ve Vyhledávacím poli, které zvolíte, znaky, které zadáte do pole Hledat, a nahradí tyto znaky tím, co zadáte do pole Nahradit čím. Bude nahrazen každý výskyt hledaných znaků. Předpokládejme například, že vyhledávací pole obsahuje o zlobivé kočičce. Pokud hledáte o, které má být nahrazeno AHOJ, pak výsledek bude AHOJ zlAHOJbivé kAHOJčičce.

Pokud pole, ve kterém hledáte, je vícenásobné pole, jako jsou štítky, pak se každý štítek posuzuje samostatně. Například pokud vaše štítky obsahují Horor, Strašidelné, vyhledávací výraz r, nebude odpovídat ničemu, protože výraz bude nejdříve použit na Horor a pak na Strašidelné.

Pokud chcete, aby hledání ignorovalo rozdíly mezi velkými a malými písmeny, zrušte zaškrtnutí pole Rozlišovat velikost písmen.

Můžete nechat calibre, aby změnilo velikost písmen výsledku (informace po provedení nahrazení) výběrem jedné z funkcí z pole Použít funkci po nahrazení. Dostupné operace jsou:

  • Malá písmena – změnit všechny znaky v poli na malá písmena

  • Velká písmena – změnit všechny znaky v poli na velká písmena

  • Všechna první velká – převést každé slovo ve výsledku na velká počáteční písmena

Pole Váš test je vám k dispozici pro zadání textu, abyste si ověřili, že hledání a nahrazení dělá to, co chcete. Ve většině případů budou stačit testovací pole knih, ale je možné, že existuje případ, který chcete zkontrolovat, a který není zobrazen v těchto polích. Zadejte tento případ do Váš test.

Režim regulární výraz má některé rozdíly od znakového režimu, kromě (samozřejmě) používání regulárních výrazů. První je, že funkce jsou použity na části řetězce odpovídající hledanému řetězci, nikoliv na celá pole. Druhý je, že se funkce použijí na řetězec nahrazení, nikoliv na celé pole.

Třetí a nejdůležitější je, že řetězec nahrazení může odkazovat na části hledaného řetězce pomocí zpětných odkazů. Zpětný odkaz je \\n, kde n je celé číslo, které odkazuje na ntou skupinu v závorkách ve vyhledávacím výrazu. Například, se stejným příkladem jako výše, o zlobivé kočičce, vyhledávací výraz o (…) (…) a výraz nahrazení o \2 \1, bude výsledek o kočičce zlobivé. Pro více informací o zpětných odkazech se podívejte na Vše o používání regulárních výrazů v Calibre.

Jeden užitečný vzor: předpokládejme, že chcete změnit velikost písmen celého pole. Nejsnadnější způsob, jak to udělat, je použít znakový režim, ale předpokládejme dále, že chcete použít režim regulárního výrazu. Vyhledávací výraz by měl být (^.*$), výraz nahrazení by měl být \1 a měla by být vybrána požadovaná funkce změny velikosti písmen.

A konečně, v režimu regulárního výrazu můžete kopírovat hodnoty z jednoho pole do druhého. Stačí, aby se zdrojové a cílová pole lišilo. Kopie může nahradit cílové pole, předřadit se poli (přidat na začátek) nebo se připojit k poli (přidat na konec). Zaškrtávací políčko ‚použít čárku‘ říká calibre, aby přidalo (nebo nepřidalo) čárku mezi text a cílové pole v režimech předřazení a připojení. Pokud je cíl vícenásobný (např. štítky), pak nemůžete zrušit zaškrtnutí tohoto políčka.

Hledat a nahradit je provedeno po použití všech ostatních změn metadat na ostatních kartách. To může vést k určitému zmatku, protože testovací pole zobrazí informace před ostatními změnami, ale operace bude použita po ostatních změn. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, co se stane, nemíchejte hledání a nahrazení s ostatními změnami.

Hromadné stahování metadat

Pokud chcete stáhnout metadata pro více knih najednou, klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Upravit metadata a vyberte Stáhnout metadata. Můžete si zvolit stáhnout pouze metadata, pouze obálky nebo obojí.

Přidání dodatečných souborů dat do knihy

Calibre může ke knize uložit libovolný počet dodatečných souborů dat. Mohou to být alternativní obálky, doplňkový materiál atd. Nelze je přímo prohlížet ani používat jako zdroje pro převod. Nejsou ani indexovány fulltextovým vyhledávačem v Calibre. Pokud je chcete zobrazit, přidat nebo odstranit, vyberte knihu a klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Upravit metadata a zvolte Soubory dat. Tím se zobrazí okno, ve kterém můžete s těmito soubory provádět operace. Alternativně můžete kliknout pravým tlačítkem myši na tlačítko Přidat knihy a zvolit Přidat soubory dat k vybraným záznamům knihy pro rychlejší přidání souborů dat.