Nejčastější dotazy

Převod formátu e-knihy

Ze kterých a do kterých formátů podporuje Calibre převod?

Calibre podporuje převod mnoha vstupních formátů do mnoha výstupních formátů. Umí převést každý vstupní formát z následujícího seznamu do každého výstupního formátu.

Vstupní formáty: AZW, AZW3, AZW4, CBZ, CBR, CB7, CBC, CHM, DJVU, DOCX, EPUB, FB2, FBZ, HTML, HTMLZ, LIT, LRF, MOBI, ODT, PDF, PRC, PDB, PML, RB, RTF, SNB, TCR, TXT, TXTZ

Výstupní formáty: AZW3, EPUB, DOCX, FB2, HTMLZ, OEB, LIT, LRF, MOBI, PDB, PMLZ, RB, PDF, RTF, SNB, TCR, TXT, TXTZ, ZIP

Poznámka

PRC je všeobecný formát, Calibre podporuje soubory PRC s hlavičkami TextRead a MOBIBook. PDB je také všeobecný formát. Calibre podporuje soubory PDB eReader, Plucker (pouze vstup), PML a zTxt. Podpora DJVU je pouze pro převod souborů DJVU, které obsahují vložený text. Ty jsou obvykle generovány programy pro OCR. Knihy MOBI mohou být dvou typů, Mobi6 a KF8. Calibre plně podporuje oba. Soubory MOBI mají často přípony .azw nebo .azw3. Soubory DOCX z Microsoft Word 2007 a novější jsou podporovány.

Jaké jsou nejlepší zdrojové formáty pro převod?

Pořadí podle klesajícího upřednostnění: LIT, MOBI, AZW, EPUB, AZW3, FB2, FBZ, DOCX, HTML, PRC, ODT, RTF, PDB, TXT, PDF

Převedl jsem soubor PDF, ale výsledek má různé problémy?

PDF je hrozný formát, ze kterého převádět. Seznam různých problémů, se kterými se setkáte při převodu PDF, naleznete v Převod dokumentů PDF.

Jak převedu můj soubor obsahující neanglické znaky nebo chytré uvozovky?

Existují dva aspekty tohoto problému:
 1. Znalost kódování zdrojového souboru: Calibre se pokusí odhadnout, jaké kódování znaků vaše zdrojové soubory používají, ale často je to nemožné, takže mu musíte říct, jaké kódování použít. To lze provést v grafickém rozhraní prostřednictvím pole Vstupní kódování znaků v oddílu Vzhled a chování → Text dialogového okna převodu. Nástroje příkazového řádku mají volbu ebook-convert-txt-input --input-encoding.

 2. Při přidávání souborů HTML do Calibre možná budete muset říct Calibre, v jakém kódování soubory jsou. Abyste to udělali, přejděte do Předvolby → Rozšířené → Moduly → Typ souboru a přizpůsobte modul HTML do ZIP a řekněte mu, v jakém kódování jsou vaše soubory HTML. Nyní, když přidáte do Calibre soubory HTML, budou správně zpracovány. Soubory HTML z různých zdrojů mají často různá kódování, takže možná budete muset změnit toto nastavení opakovaně. Běžné kódování mnoha souborů z webu je cp1252 a navrhuji, abyste ho vyzkoušeli jako první. Pamatujte, že při převodu souborů HTML máte výše zmíněné nastavení vstupního kódování ponechat prázdné. Je to proto, že modul HTML do ZIP automaticky převede soubory HTML na standardní kódování (utf-8).

O co jde s obsahem v souborech MOBI?

Nejprve si musíte uvědomit, že většina e-knih má dva obsahy. Jedním z nich je obvyklý obsah, který najdete v papírových knihách. Tento obsah je součástí hlavního dokumentu a může mít jakýkoliv styl. Tato obsah se nazývá obsahový obsah.

Pak existuje metadatový obsah. Metadatový obsah je obsah, který není součástí textu knihy a je obvykle přístupný některým speciálním tlačítkem ve čtečce. Například v Prohlížeči e-knih Calibre použijete tlačítko Zobrazit obsah, abyste viděli tento obsah. U tohoto obsahu nemůže tvůrce knihy měnit styl. Jak je zobrazen, závisí na programu prohlížeče.

In the MOBI format, the situation is a little confused. This is because the MOBI format, alone amongst mainstream e-book formats, does not have decent support for a metadata ToC. A MOBI book simulates the presence of a metadata ToC by putting an extra content ToC at the end of the book. When you click Go to Table of Contents on your Kindle, it is to this extra content ToC that the Kindle takes you.

Může se vám zdát, že kniha MOBI má dva totožné obsahy. Nezapomeňte, že jeden je sémanticky obsahový obsah a druhý je metadatový obsah, přestože oba mohou mít přesně stejné položky a vypadat stejně. Jeden může být přístupný přímo z nabídky Kindle, druhý ne.

Při převodu do MOBI Calibre rozpoznává ve vstupním dokumentu metadatový obsah a generuje ve výstupním souboru MOBI obsah na konci souboru. Toto můžete vypnout volbou v nastavení Výstup MOBI. Můžete také říct Calibre, zda ho má umístit na začátek nebo konec knihy prostřednictvím volby v nastavení Výstup MOBI. Nezapomeňte, že tento obsah je sémanticky metadatový obsah, v jakémkoliv jiném formátu než MOBI nemůže být součástí textu. Skutečnost, že v MOBI je součástí textu, je nehoda způsobená omezeními MOBI. Pokud chcete mít obsah v konkrétním místě v textu vašeho dokumentu, vytvořte ho ručně. Důrazně doporučujeme, abyste výchozí ponechali tak, jak je, tj. s metadatovým obsahem na konci knihy. Pamatujte také, že pokud zakážete generování obsahu na konci souboru, výsledný soubor MOBI nemusí na Kindle správně fungovat, protože Kindle používá metadatový obsah pro mnoho věcí, včetně funkce překlápění stránky.

Pokud máte ve vstupním dokumentu ručně upravený obsah, můžete v Calibre použít možnost rozpoznání obsahu, které z něj automaticky vygeneruje metadatový obsah. Více informací o tom, jak tyto volby používat, naleznete v oddílu o převodu v uživatelské příručce.

Nakonec vám doporučuji, abyste ve svých e-knihách vynechali obsahový obsah a měli pouze metadatový obsah. Metadatové obsahy poskytnou lidem čtoucím vaše e-knihy mnohem lepší navigaci (kromě Kindle, kde jsou v podstatě stejné jako obsahový obsah).

Poznámka

Novější formát AZW3 má správnou podporu pro metadatový obsah. Firmware Kindle však má sklon k selhání, pokud zakážete generování vloženého obsahu na konci souboru. Takže je doporučeno, abyste nechali vygenerovaný obsah být. Pokud vytvoříte soubor AZW3 s metadatovým obsahem a žádným vygenerovaným obsahem na konci souboru, některé funkce v Kindle nebudou fungovat, jako je funkce překlápění stránek.

Jak převedu kolekci souborů HTML v konkrétním pořadí?

Abyste převedli kolekci souborů HTML v konkrétním pořadí, musíte vytvořit soubor s obsahem. To znamená další soubor HTML, který obsahuje odkazy na všechny ostatní soubory v požadovaném pořadí. Takový soubor vypadá takto:

<html>
  <body>
   <h1>Table of Contents</h1>
   <p style="text-indent:0pt">
    <a href="file1.html">First File</a><br/>
    <a href="file2.html">Second File</a><br/>
    .
    .
    .
   </p>
  </body>
</html>

Pak jednoduše přidejte tento soubor HTML do grafického rozhraní a použijte tlačítko Převést pro vytvoření vaší elektronické knihy. Pro ovládání toho, jak je obsah generován, můžete použít volbu v oddílu Obsah v dialogovém okně převodu.

Poznámka

Ve výchozím nastavení při přidávání souborů HTML Calibre sleduje odkazy v souborech v pořadí do hloubky. To znamená, že pokud soubor A.html odkazuje na B.html a C.html a D.html, ale B.html také odkazuje na D.html, pak budou soubory v pořadí A.html, B.html, D.html, C.html. Pokud místo toho chcete, aby pořadí bylo A.html, B.html, C.html, D.html, pak musíte říct Calibre, aby přidalo vaše soubory v pořadí do šířky. Udělejte to přejitím na Předvolby → Rozšířené → Moduly → Typ souboru a úpravou modulu HTML do ZIP.

EPUB vytvořený pomocí Calibre není platný?

Calibre nezaručuje, že jím vytvořený EPUB je platný. Jedinou zárukou je to, že pokud mu dodáte platné XHTML 1.1 + CSS 2.1, bude výstupem platný EPUB. Calibre se snaží zajistit, aby soubory EPUB, které vytváří, skutečně fungovaly tak, jak je zamýšleno na široké škále zařízení, což je cíl, který není kompatibilní s vytvářením platných souborů EPUB, a to je mnohem důležitější pro drtivou většinu jeho uživatelů. Pokud potřebujete nástroj, který vždy vytváří platné soubory EPUB, Calibre není pro vás. To znamená, že pokud chcete poslat EPUB vytvořený v Calibre do online úložiště používajícího kontrolu platnosti EPUB, musíte se sami ujistit, že je EPUB platný, Calibre to za vás neudělá – jinými slovy musíte jako vstupní dokumenty dodat Calibre platné XHTML + CSS.

Jak použiji některé pokročilé funkce nástrojů převodu?

Pomoc s jakoukoli jednotlivou funkcí převaděčů můžete získat tak, že na ni najedete myší v grafickém rozhraní nebo v terminálu spustíte ebook-convert dummy.html .epub -h. Dobrým místem pro začátek je podívat se na následující ukázkový soubor, který ukazuje některé pokročilé funkce html-demo.zip.

Integrace zařízení

Která zařízení Calibre podporuje?

Calibre se umí přímo připojit ke všem hlavním (a většině menších) čtecím zařízením e-knih, chytrým telefonům, tabletům atd. Kromě toho pomocí funkce Připojit ke složce ho můžete použít s jakoukoliv čtečkou elektronických knih, která se exportuje jako disk USB. A nakonec se můžete bezdrátově připojit k jakémukoliv zařízení, které má webový prohlížeč, pomocí Serveru s obsahem Calibre.

Jak mohu pomoci, aby Calibre podporovalo mé zařízení?

Pokud se vaše zařízení v operačním systému zobrazí jako disk USB, je přidání jeho podpory do Calibre velice snadné. Potřebujeme od vás jen pár informací:

 • Úplný seznam formátů e-knih, které vaše zařízení podporuje.

 • Je v zařízení nějaká zvláštní složka, do které by měly být umístěny všechny soubory e-knih? Také jestli zařízení rozpoznává soubory umístěné do podsložek.

 • Potřebujeme také informace o vašem zařízení, které bude Calibre shromažďovat automaticky. Nejprve, pokud vaše zařízení podporuje SD karty, vložte je. Pak připojte zařízení k počítači. V Calibre přejděte na Předvolby → Různé a klikněte na tlačítko „Ladit rozpoznávání zařízení“. Tím se vytvoří nějaký výstup ladění. Zkopírujte ho do souboru a opakujte postup, tentokrát se zařízením odpojeným od počítače.

 • Zašlete nám oba výše uvedené výstupy s ostatními informacemi a my pro vás napíšeme ovladač zařízení.

Jakmile nám odešlete výstup pro konkrétní operační systém, podpora pro zařízení v tomto operačním systému se objeví v příštím vydání Calibre. Abyste nám zaslali výstup, otevřete hlášení o chybě a připojte k němu výstup. Viz jak hlásit chyby.

Moje zařízení není v Calibre rozpoznáno?

Následujte tyto kroky pro nalezení problému:

 • Ujistěte se, že k počítači připojujete současně pouze jedno zařízení. Nepřipojujte současně další zařízení podporované Calibre, jako je iPhone nebo iPad atd.

 • Pokud připojujete zařízení Apple iDevice (iPad, iPod Touch, iPhone), společnost Apple již nepovoluje připojení softwaru třetích stran k jejich zařízením pomocí kabelu USB. Místo toho použijte bezdrátové připojení prostřednictvím Serveru s obsahem Calibre.

 • Pokud připojujete Kindle Fire nebo jiné zařízení s Androidem, přečtěte si poznámku pod Pomocí kabelu USB.

 • Pokud v systému MacOS zjistíte chyby oprávnění při připojování zařízení ke Calibre, můžete to napravit pod Předvolby systému > Zabezpečení a soukromí > Soukromí > Soubory a složky.

 • Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi Calibre (aktuálně 7.14.0). Nejnovější verzi lze vždy stáhnout z webové stránky Calibre. Jakou verzi Calibre právě používáte, zjistíte na dolním řádku hlavního okna Calibre.

 • Ujistěte se, že váš operační systém zařízení vidí. To znamená, že by se zařízení mělo zobrazit v Průzkumníkovi Windows (v systému Windows) nebo Finderu (v systému MacOS).

 • V Calibre přejděte na Předvolby → Ignorovaná zařízení a zkontrolujte, zda vaše zařízení není ignorováno.

 • Pokud všechny výše uvedené kroky selžou, přejděte na Předvolby → Různé a klikněte na Ladění rozpoznávání zařízení zatímco je zařízení připojeno a odešlete výstup jako ticket na hlášení chyb Calibre.

Mé zařízení je nestandardní nebo neobvyklé. Co můžu udělat pro jeho připojení?

Kromě funkce Připojit ke složce, kterou naleznete pod tlačítkem Připojit nebo sdílet Calibre poskytuje modul zařízení Definováno uživatelem, který lze použít pro připojení k libovolnému zařízení USB, které se zobrazí jako disková jednotka ve vašem operačním systému. Poznámka: ve Windows musí mít zařízení pro používání v Calibre přiřazeno písmeno jednotky. Další informace naleznete v modulu zařízení Předvolby -> Moduly -> Moduly zařízení -> Definováno uživatelem a Předvolby -> Různé -> Získat informace pro nastavení zařízení definovaného uživatelem. Pamatujte, že pokud používáte uživatelem definovaný modul pro zařízení normálně rozpoznané vestavěným modulem Calibre, musíte nejdříve zakázat vestavěný modul, aby se místo toho použil uživatelem definovaný modul.

Jak použiji Calibre s mým zařízením iPad, iPhone nebo iPod touch?

Snadným způsobem procházení vaší kolekce Calibre ze zařízení Apple je použití serveru, díky kterému je kolekce dostupná přes síť. Nejprve proveďte následující kroky v Calibre

 • Nastavte Upřednostňovaný výstupní formát v Calibre na EPUB (výstupní formát lze nastavit pod Předvolby → Rozhraní → Chování)

 • Nastavte výstupní profil na iPad (bude to fungovat i pro iPhone nebo iPod) pod Předvolby → Převod → Běžné volby → Nastavení stránky.

 • Převeďte knihy, které chcete na svém iZařízení číst, do formátu EPUB tak, že je vyberete a kliknete na tlačítko Převést.

 • Zapněte Server s obsahem kliknutím na tlačítko Připojit/sdílet a nechte Calibre spuštěné. Můžete také Calibre říct, aby automaticky spustilo Server s obsahem prostřednictvím Předvolby → Sdílení → Sdílení po síti.

Server s obsahem umožňuje číst knihy přímo v samotném prohlížeči Safari. Kromě toho existuje mnoho aplikací pro vaše iZařízení, které se mohou připojit k Serveru s obsahem Calibre. Příklady zahrnují: Marvin, Mapleread a samotné iBooks.

Používání Serveru s obsahem

Spusťte prohlížeč Safari a zadejte IP adresu a port počítače, na kterém je spuštěn server Calibre:

http://192.168.1.2:8080/

Nahraďte 192.168.1.2 místní IP adresou počítače, na kterém je spuštěno Calibre. Podrobnosti o spuštění serveru a nalezení správné IP adresy naleznete na Server s obsahem Calibre.

V prohlížeči Safari uvidíte seznam knih, klepněte na kteroukoli knihu a budete mít možnost si ji buď stáhnout, nebo si ji přečíst v samotném prohlížeči. Pokud se rozhodnete ji stáhnout, Safari se vás zeptá, jestli ji chcete otevřít pomocí iBooks.

Mnoho čtecích aplikací podporuje procházení knihovny Calibre přímo prostřednictvím její podpory OPDS. V takových aplikacích můžete přejít na obrazovku online katalogu a přidat IP adresu serveru Calibre pro procházení a stahování knih z knihovny Calibre v rámci aplikace.

How do I use calibre with my Android phone/tablet or Kindle Fire?

Zařízení Android můžete připojit ke Calibre dvěma způsoby. Pomocí kabelu USB nebo bezdrátově, vzduchem. Prvním krokem pro použití zařízení Android je nainstalovat do něj aplikaci pro čtení e-knih. Existuje mnoho bezplatných a placených aplikací pro čtení e-knih pro Android: Některé příklady (v žádném konkrétním pořadí): FBReader, Moon+, Mantano, Aldiko, Kindle.

Pomocí kabelu USB

Jednoduše připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Calibre by mělo automaticky rozpoznat zařízení a pak do něj můžete přenést knihy kliknutím na tlačítko Odeslat do zařízení. Pamatujte, že v MacOS a Linuxu lze k zařízení Android připojit pouze jeden program najednou, takže se ujistěte, že zařízení není otevřeno ve Správci souborů OS nebo v nástroji pro přenos souborů Android atd.

Poznámka

U novějších zařízení Android bude možná nutné provést několik věcí, aby připojení fungovalo, protože Google opravdu nechce, abyste byli nezávislí na jeho cloudu. Nejprve odemkněte obrazovku před připojením kabelu USB. Když připojíte kabel USB, zobrazí se automaticky otevírané oznámení. Ujistěte se, že říká něco jako „Přenos mediálních souborů“ nebo „MTP (Režim přenosu médií)“. Pokud tomu tak není, klepněte na oznámení a změňte režim na Přenos médií (MTP). V tomto bodě možná bude nutné restartovat Calibre, aby bylo zařízení rozpoznáno. Nakonec klepněte na OK. Automaticky otevírané okno se možná v zařízení bude objevovat pokaždé, když se k němu Calibre nebo operační systém skutečně pokusí připojit, a bude požádat o povolení.

Poznámka

U zařízení Kindle Fire 8 a novějších se po připojení kabelu USB zobrazí ikona , která ukazuje, že se zařízení nabíjí. Klepněte na ni a přepněte zařízení do režimu přenosu dat a poté spusťte Calibre, mělo být pak být rozpoznáno.

Vzduchem

calibre has a builtin web server, the calibre Content server. It makes your calibre collection available over the net. You can browse it on your device using a simple browser or a dedicated application. First perform the following steps in calibre:

 • Nastavte Upřednostňovaný výstupní formát v Calibre na EPUB pro normální zařízení Android nebo MOBI pro Kindle (Výstupní formát lze nastavit pod Předvolby → Rozhraní → Chování)

 • Převeďte knihy, které chcete na svém zařízení číst, do formátu EPUB nebo MOBI tak, že je vyberete a kliknete na tlačítko Převést.

 • Zapněte Server s obsahem v předvolbách Calibre a nechte Calibre spuštěné.

Nyní ve svém zařízení Android otevřete prohlížeč a přejděte na

Nahraďte 192.168.1.2 místní IP adresou počítače, na kterém je spuštěno Calibre. Podrobnosti o spuštění serveru a nalezení správné IP adresy naleznete na Server s obsahem Calibre.

Nyní můžete procházet svou kolekci knih a stahovat knihy z Calibre do vašeho zařízení a otevírat je pomocí jakéhokoliv softwaru pro čtení e-knih, který máte na svém zařízení Android.

Mnoho čtecích aplikací podporuje procházení knihovny Calibre přímo prostřednictvím její podpory OPDS. V takových aplikacích můžete přejít na obrazovku online katalogu a přidat IP adresu serveru Calibre pro procházení a stahování knih z knihovny Calibre v rámci aplikace.

Can I access my calibre books using the web browser in my Kindle or other reading device?

calibre has a Content server that exports the books in calibre as a web page. See Server s obsahem Calibre for details.

Some devices, like the Kindle (1/2/DX), do not allow you to access port 8080 (the default port on which the content server runs). In that case, change the port in the calibre Preferences to 80. (On some operating systems, you may not be able to run the server on a port number less than 1024 because of security settings. In this case the simplest solution is to adjust your router to forward requests on port 80 to port 8080).

Also some devices do not have browsers advanced enough to run the app-like interface used by the Content server. For such devices, you can simply add /mobile to the server URL to get a simplified, non-JavaScript interface.

I cannot send emails using calibre?

Because of the large amount of spam in email, sending email can be tricky, as different mail servers use different strategies to block email. The most common problem is if you are sending email directly (without a mail relay) in calibre. Many servers (for example, Amazon) block email that does not come from a well known relay. The most robust way to setup email sending in calibre is to do the following:

 • Create a free GMX account at GMX.

 • Go to Preferences → Sharing → Sharing books by email in calibre and click the Use GMX button and fill in the information asked for.

 • Log into your GMX account on the website and enable SMTP sending (Settings->POP3 & IMAP->Send and receive emails via external program)

 • calibre will then be able to use GMX to send the mail.

 • If you are sending to your Kindle, remember to update the email preferences on your Amazon Kindle page to allow email sent from your GMX email address. Also note that Amazon does not allow email delivery of AZW3 and new style (KF8) MOBI files. Finally, Amazon recently started sending confirmation emails that you have to click on back to your GMX account before the book is actually delivered.

Even after doing this, you may have problems. One common source of problems is that some poorly designed antivirus programs block calibre from opening a connection to send email. Try adding an exclusion for calibre in your antivirus program.

Poznámka

Microsoft/GMX can disable your account if you use it to send large amounts of email. So, when using these services to send mail calibre automatically restricts itself to sending one book every five minutes. If you don’t mind risking your account being blocked you can reduce this wait interval by going to Preferences → Advanced → Tweaks in calibre.

Poznámka

Google recently deliberately broke their email sending protocol (SMTP) support in an attempt to force everyone to use their web interface so they can show you more ads. They are trying to claim that SMTP is insecure, that is incorrect and simply an excuse. Use some other email provider instead.

Poznámka

If you are concerned about giving calibre access to your email account, simply create a new free email account with GMX or Outlook and use it only for calibre.

My device is getting mounted read-only in Linux, so calibre cannot connect to it?

Linux kernels mount devices read-only when their filesystems have errors. You can repair the filesystem with:

sudo fsck.vfat -y /dev/sdc

Replace /dev/sdc with the path to the device node of your device. You can find the device node of your device, which will always be under /dev by examining the output of:

mount

Why does calibre not support collections on the Kindle or shelves on the Nook?

Neither the Kindle nor the Nook provide any way to manipulate collections over a USB connection. If you really care about using collections, I would urge you to sell your Kindle/Nook and get a Kobo. Only Kobo seems to understand that life is too short to be entering collections one by one on an e-ink screen 😇

Note that in the case of the Kindle, there is a way to manipulate collections via USB, but it requires that the Kindle be rebooted every time it is disconnected from the computer, for the changes to the collections to be recognized. As such, it is unlikely that any calibre developers will ever feel motivated enough to support it. There is however, a calibre plugin that allows you to create collections on your Kindle from the calibre metadata. It is available from here.

Poznámka

Amazon have removed the ability to manipulate collections completely in their newer models, like the Kindle Touch and Kindle Fire, making even the above plugin useless, unless you root your Kindle and install custom firmware.

I am getting an error when I try to use calibre with my Kobo Touch/Glo/etc.?

The Kobo has very buggy firmware. Connecting to it has been known to fail at random. Certain combinations of motherboard, USB ports/cables/hubs can exacerbate this tendency to fail. If you are getting an error when connecting to your touch with calibre try the following, each of which has solved the problem for some calibre users.

 • Connect the Kobo directly to your computer, not via USB Hub

 • Try a different USB cable and a different USB port on your computer

 • Log out of the Kobo and log in again, this causes it to rebuild the database, fixing corrupted database errors.

 • Try upgrading the firmware on your Kobo Touch to the latest

 • Try resetting the Kobo (sometimes this cures the problem for a little while, but then it re-appears, in which case you have to reset again and again)

 • Try only putting one or two books onto the Kobo at a time and do not keep large collections on the Kobo

Covers for books I send to my e-ink Kindle show up momentarily and then are replaced by a generic cover?

This happens because of an Amazon bug. They try to download a cover for the book from their servers and when that fails, they replace the existing cover that calibre created with a generic cover. For details see this forum thread. As of version 4.17, calibre has a workaround, where if you connect the Kindle to calibre after the covers have been destroyed by Amazon, calibre will restore them automatically. So in order to see the covers on your Kindle, you have to:

 1. Send the book to the Kindle with calibre

 2. Disconnect the Kindle and wait for Amazon to destroy the cover

 3. Reconnect the Kindle to calibre

Note that this workaround only works for books sent with calibre 4.17 or later. Alternately, simply keep your Kindle in airplane mode, you don’t really want Amazon knowing every book you read anyway. I encourage you to contact Amazon customer support and complain loudly about this bug. Maybe Amazon will listen.

Poznámka

If the workaround is not working for you make sure you Kindle firmware is at least version 5.12.5, released in April 2020.

Obálky pro mé soubory MOBI se přestaly zobrazovat v Kindle pro PC nebo Kindle pro Android, iPad apod.

Je to způsobeno chybou v softwaru Amazonu. Můžete to obejít přejitím do Předvolby → Převod → Volby výstupu → Výstup MOBI a nastavením volby Povolit sdílení obsahu knihy…. Pokud převádíte dříve převedenou knihu, budete muset tuto volbu také povolit v dialogovém okně převodu pro danou jednotlivou knihu (protože nastavení převodu knihy se ukládají a mají přednost).

Pamatujte, že pokud to uděláte, bude to znamenat, že vygenerované MOBI se v Kindle Fire zobrazí pod osobními dokumenty namísto Books a nebude fungovat synchronizace Amazonu, ale obálky ano. Je to vaše volba, která funkce je pro vás důležitější. Doporučuji, abyste se obrátili na Amazon a požádali je o opravu této chyby.

Chyba v softwaru Amazonu je, že když do Kindle vložíte soubor MOBI, pokud není soubor označen jako osobní dokument, Amazon předpokládá, že jste knihu zakoupili od něj a pokusí se stáhnout náhled obálky ze svých serverů. Když se stahování nezdaří, odmítne se vrátit zpět k obálce definované v souboru MOBI. Je pravděpodobné, že se tak Amazon snaží zkusit donutit autory, aby prodávali pouze prostřednictvím něj. Jinými slovy, Kindle zobrazí obálky pouze pro knihy označené jako osobní dokumenty nebo knihy zakoupené přímo od Amazonu.

Pokud odešlete soubor MOBI do čtečky Kindle z Calibre pomocí připojení USB, Calibre obejde tuto chybu Amazonu nahráním samotného náhledu obálky. Toto řešení je však možné pouze při použití připojení USB a odesílání z Calibre. Pamatujte, že pokud odesíláte e-mailem, Amazon automaticky označí soubor MOBI jako osobní dokument a obálka bude fungovat, ale kniha se zobrazí v osobních dokumentech.

I transferred some books to my Kindle using calibre and they did not show up?

Books sent to the Kindle only show up on the Kindle after they have been indexed by the Kindle. This can take some time. If the book still does not show up after some time, then it is likely that the Kindle indexer crashed. Sometimes a particular book can cause the indexer to crash. Unfortunately, Amazon has not provided any way to deduce which book is causing a crash on the Kindle. Your only recourse is to either reset the Kindle, or delete all files from its memory using Windows Explorer (or whatever file manager you use) and then send the books to it again, one by one, until you discover the problem book. Once you have found the problem book, delete it off the Kindle and do a MOBI to MOBI or MOBI to AZW3 conversion in calibre and then send it back. This will most likely take care of the problem.

Library management

Where are the book files stored?

When you first run calibre, it will ask you for a folder in which to store your books. Whenever you add a book to calibre, it will copy the book into that folder. Books in the folder are nicely arranged into sub-folders by Author and Title. Note that the contents of this folder are automatically managed by calibre, do not add any files/folders manually to this folder, as they may be automatically deleted. If you want to add a file associated to a particular book, use the top right area of Edit metadata dialog to do so. Then, calibre will automatically put that file into the correct folder and move it around when the title/author changes.

Metadata about the books is stored in the file metadata.db at the top level of the library folder. This file is a sqlite database. When backing up your library make sure you copy the entire folder and all its sub-folders.

The library folder and all its contents make up what is called a calibre library. You can have multiple such libraries. To manage the libraries, click the calibre icon on the toolbar. You can create new libraries, remove/rename existing ones and switch between libraries easily.

You can copy or move books between different libraries (once you have more than one library setup) by right clicking on a book and selecting the Copy to library action.

How does calibre manage author names and sorting?

Author names are complex, especially across cultures, see this note for some of the complexities. calibre has a very flexible strategy for managing author names. The first thing to understand is that books and authors are separate entities in calibre. A book can have more than one author, and an author can have more than one book. You can manage the authors of a book by the edit metadata dialog. You can manage individual authors by right clicking on the author in the Tag browser on the left of the main calibre window and selecting Manage authors. Using this dialog you can change the name of an author and also how that name is sorted. This will automatically change the name of the author in all the books of that author. When a book has multiple authors, separate their names using the & character.

Now coming to author name sorting:

 • When a new author is added to calibre (this happens whenever a book by a new author is added), calibre automatically computes a sort string for both the book and the author.

 • Authors in the Tag browser are sorted by the sort value for the authors. Remember that this is different from the Author sort field for a book.

 • By default, this sort algorithm assumes that the author name is in First name Last name format and generates a Last name, First name sort value.

 • You can change this algorithm by going to Preferences → Advanced → Tweaks and setting the author_sort_copy_method tweak.

 • You can force calibre to recalculate the author sort values for every author by right clicking on any author and selecting Manage authors, then pushing the Recalculate all author sort values button. Do this after you have set the author_sort_copy_method tweak to what you want.

 • You can force calibre to recalculate the author sort values for all books by using the bulk metadata edit dialog (select all books and click edit metadata, check the Automatically set author sort checkbox, then press OK).

 • When recalculating the author sort values for books, calibre uses the author sort values for each individual author. Therefore, ensure that the individual author sort values are correct before recalculating the books‘ author sort values.

 • You can control whether the Tag browser display authors using their names or their sort values by setting the categories_use_field_for_author_name tweak in Preferences → Advanced → Tweaks

Note that you can set an individual author’s sort value to whatever you want using Manage authors. This is useful when dealing with names that calibre will not get right, such as complex multi-part names like Miguel de Cervantes Saavedra or when dealing with Asian names like Sun Tzu.

With all this flexibility, it is possible to have calibre manage your author names however you like. For example, one common request is to have calibre display author names LN, FN. To do this, and if the note below does not apply to you, then:

 • Set the author_sort_copy_method tweak to copy as described above.

 • Restart calibre. Do not change any book metadata before doing the remaining steps.

 • Change all author names to LN, FN using the Manage authors dialog.

 • After you have changed all the authors, press the Recalculate all author sort values button.

 • Press OK, at which point calibre will change the authors in all your books. This can take a while.

Poznámka

When changing from FN LN to LN, FN, it is often the case that the values in author_sort are already in LN, FN format. If this is your case, then do the following:
 • Set the author_sort_copy_method tweak to copy as described above.

 • Restart calibre. Do not change any book metadata before doing the remaining steps.

 • Open the Manage authors dialog. Press the copy all author sort values to author button.

 • Check through the authors to be sure you are happy. You can still press Cancel to abandon the changes. Once you press OK, there is no undo.

 • Press OK, at which point calibre will change the authors in all your books. This can take a while.

Why doesn’t calibre let me store books in my own folder structure?

The whole point of calibre’s library management features is that they provide a search and sort based interface for locating books that is much more efficient than any possible folder scheme you could come up with for your collection. Indeed, once you become comfortable using calibre’s interface to find, sort and browse your collection, you won’t ever feel the need to hunt through the files on your disk to find a book again. By managing books in its own folder structure of Author -> Title -> Book files, calibre is able to achieve a high level of reliability and standardization. To illustrate why a search/tagging based interface is superior to folders, consider the following. Suppose your book collection is nicely sorted into folders with the following scheme:

Genre -> Author -> Series -> ReadStatus

Now this makes it very easy to find for example all science fiction books by Isaac Asimov in the Foundation series. But suppose you want to find all unread science fiction books. There’s no easy way to do this with this folder scheme, you would instead need a folder scheme that looks like:

ReadStatus -> Genre -> Author -> Series

In calibre, you would instead use tags to mark genre and read status and then just use a simple search query like tag:scifi and not tag:read. calibre even has a nice graphical interface, so you don’t need to learn its search language instead you can just click on tags to include or exclude them from the search.

To those of you that claim that you need access to the filesystem, so that you can have access to your books over the network, calibre has an excellent Content server that gives you access to your calibre library over the net.

If you are worried that someday calibre will cease to be developed, leaving all your books marooned in its folder structure, explore the powerful Save to disk feature in calibre that lets you export all your files into a folder structure of arbitrary complexity based on their metadata.

Finally, the reason there are numbers at the end of every title folder, is for robustness. That number is the id number of the book record in the calibre database. The presence of the number allows you to have multiple records with the same title and author names. It is also part of what allows calibre to magically regenerate the database with all metadata if the database file gets corrupted. Given that calibre’s mission is to get you to stop storing metadata in filenames and stop using the filesystem to find things, the increased robustness afforded by the id numbers is well worth the uglier folder names.

If you are still not convinced, then I’m afraid calibre is not for you. Look elsewhere for your book cataloguing needs. Just so we’re clear, this is not going to change. Kindly do not contact us in an attempt to get us to change this.

Why doesn’t calibre have a column for foo?

calibre is designed to have columns for the most frequently and widely used fields. In addition, you can add any columns you like. Columns can be added via Preferences → Interface → Add your own columns. Watch the tutorial UI Power tips to learn how to create your own columns, or read this blog post.

You can also create „virtual columns“ that contain combinations of the metadata from other columns. In the add column dialog use the Quick create links to easily create columns to show the book ISBN or formats. You can use the powerful calibre template language to do much more with columns. For more details, see Jazyk šablon v programu Calibre.

Can I have a column showing the formats or the ISBN?

Yes, you can. Follow the instructions in the answer above for adding custom columns.

How do I move my calibre data from one computer to another?

You can export all calibre data (books, settings and plugins) and then import it on another computer. First let’s see how to export the data:

 • Right click the calibre icon in the main calibre toolbar and select Export/import all calibre data. Note that if there is currently a device connected, this menu option will not be available – so, disconnect any connected devices. Then click the button labelled Export all your calibre data. You will see a list of all your calibre libraries. Click OK and choose an empty folder somewhere on your computer. The exported data will be saved in this folder. Simply copy this folder to your new computer and follow the instructions below to import the data.

 • Install calibre on your new computer and run through the Welcome wizard, it does not matter what you do there, as you will be importing your old settings in the next step. You will now have an empty calibre, with just the Getting Started guide in your library. Once again, right click the calibre button and choose Export/import all calibre data. Then click the button labelled Import previously exported data. Select the folder with the exported data that you copied over earlier. You will now have a list of libraries you can import. Go through the list one by one, and select the new location for each library (a location is just an empty folder somewhere on your computer). Click OK. After the import completes, calibre will restart, with all your old libraries, settings and calibre plugins.

Poznámka

This import/export functionality is only available from calibre version 2.47 onwards. If you have an older version of calibre, or if you encounter problems with the import/export, you can just copy over your calibre library folder manually, as described in the next paragraph.

Simply copy the calibre library folder from the old to the new computer. You can find out what the library folder is by clicking the calibre icon in the toolbar. Choose the Switch/create calibre library action and you will see the path to the current calibre library.

Now on the new computer, start calibre for the first time. It will run the Welcome wizard asking you for the location of the calibre library. Point it to the previously copied folder. If the computer you are transferring to already has a calibre installation, then the Welcome wizard won’t run. In that case, right-click the calibre icon in the toolbar and point it to the newly copied folder. You will now have two calibre libraries on your computer and you can switch between them by clicking the calibre icon on the toolbar. Transferring your library in this manner preserves all your metadata, tags, custom columns, etc.

The list of books in calibre is blank!

In order to understand why that happened, you have to understand what a calibre library is. At the most basic level, a calibre library is just a folder. Whenever you add a book to calibre, that book’s files are copied into this folder (arranged into sub folders by author and title). Inside the calibre library folder, at the top level, you will see a file called metadata.db. This file is where calibre stores the metadata like title/author/rating/tags etc. for every book in your calibre library. The list of books that calibre displays is created by reading the contents of this metadata.db file.

There can be two reasons why calibre is showing a empty list of books:

 • Your calibre library folder changed its location. This can happen if it was on an external disk and the drive letter for that disk changed. Or if you accidentally moved the folder. In this case, calibre cannot find its library and so starts up with an empty library instead. To remedy this, do a right-click on the calibre icon in the calibre toolbar and select Switch/create library. Click the little blue icon to select the new location of your calibre library and click OK. If you don’t know the new location search your computer for the file metadata.db.

 • Your metadata.db file was deleted/corrupted. In this case, you can ask calibre to rebuild the metadata.db from its backups. Right click the calibre icon in the calibre toolbar and select Library maintenance->Restore database. calibre will automatically rebuild metadata.db.

I am getting errors with my calibre library on a networked drive/NAS?

Do not put your calibre library on a networked drive.

A filesystem is a complex beast. Most network filesystems lack various filesystem features that calibre uses. Some don’t support file locking, some don’t support hardlinking, some are just flaky. Additionally, calibre is a single user application, if you accidentally run two copies of calibre on the same networked library, bad things will happen. Finally, different OSes impose different limitations on filesystems, so if you share your networked drive across OSes, once again, bad things will happen.

Consider using the calibre Content server to make your books available on other computers. Run calibre on a single computer and access it via the Content server or a Remote Desktop solution.

If you must share the actual library, use a file syncing tool like DropBox or rsync instead of a networked drive. If you are using a file-syncing tool it is essential that you make sure that both calibre and the file syncing tool do not try to access the calibre library at the same time. In other words, do not run the file syncing tool and calibre at the same time.

Even with these tools there is danger of data corruption/loss, so only do this if you are willing to live with that risk. In particular, be aware that Google Drive is incompatible with calibre, if you put your calibre library in Google Drive, you will suffer data loss. See this thread for details.

Různé

Amazon is stopping email delivery of MOBI files?

Amazon have announced that they will stop accepting MOBI files emailed to @kindle.com email addresses. You can instruct calibre to send EPUB instead of MOBI by going to Preferences → Sharing books by email and then removing MOBI from the list of formats to send to your @kindle.com email address and adding EPUB instead.

Note however, that Amazon’s EPUB intake is very flawed, they will reject a number of EPUB files that work everywhere else. In such cases you can try the following trick:

 1. Convert the EPUB file to MOBI

 2. Then convert the MOBI file back to EPUB and send the resulting EPUB file

This will remove all advanced formatting, embedded fonts, etc., but greatly increase the chances of Amazon accepting the EPUB.

Poznámka

If you were previously using email delivery of periodicals downloaded by calibre, you will be better off sending those by USB cable or downloading them from the calibre Content server via the Kindle’s built-in browser. However, if you want to continue using email delivery you can try changing the output format in Preferences->Behavior to EPUB, then calibre will download the news in EPUB format. Whether Amazon will accept the EPUB or not is a whole other question.

I want calibre to download news from my favorite news website.

If you are reasonably proficient with computers, you can teach calibre to download news from any website of your choosing. To learn how to do this see Přidávání oblíbených webových stránek se zprávami.

Otherwise, you can request a particular news site by posting in the calibre Recipes forum.

Why the name calibre?

Take your pick:
 • Converter And LIBRary for E-books

 • A high calibre product

 • A tribute to the SONY Librie which was the first e-ink based e-book reader

 • My wife chose it ;-)

calibre is pronounced as cal-i-ber not ca-li-bre. If you’re wondering, calibre is the British/commonwealth spelling for caliber. Being Indian, that’s the natural spelling for me.

Why does calibre show only some of my fonts on macOS?

calibre embeds fonts in e-book files it creates. E-book files support embedding only TrueType and OpenType (.ttf and .otf) fonts. Most fonts on macOS systems are in .dfont format, thus they cannot be embedded. calibre shows only TrueType and OpenType fonts found on your system. You can obtain many such fonts on the web. Simply download the .ttf/.otf files and add them to the Library/Fonts folder in your home folder.

calibre is not starting on Windows?

There can be several causes for this:

 • If you get no errors but the calibre window does not appear, it has probably just appeared off screen. You can gather all windows onto the current screen using one of the techniques described here.

 • If you get an error about calibre not being able to open a file because it is in use by another program, do the following:

  • Uninstall calibre

  • Reboot your computer

  • Re-install calibre. But do not start calibre from the installation wizard.

  • Temporarily disable your antivirus program (disconnect from the Internet before doing so, to be safe)

  • Look inside the folder you chose for your calibre library. If you see a file named metadata.db, delete it.

  • Start calibre

  • From now on you should be able to start calibre normally.

 • If you get an error about a Python function terminating unexpectedly after upgrading calibre, first uninstall calibre, then delete the folders (if they exists) C:\Program Files\Calibre and C:\Program Files\Calibre2. Now re-install and you should be fine.

 • If you get an error in the Welcome wizard on an initial run of calibre, try choosing a folder like C:\library as the calibre library (calibre sometimes has trouble with library locations if the path contains non-English characters, or only numbers, etc.)

 • Try running it as administrator (Right click on the icon and select Run as administrator)

If it still won’t launch, start a command prompt (press the Windows key and R; then type cmd.exe in the Run dialog that appears). At the command prompt type the following command and press Enter:

calibre-debug -g

Post any output you see in a help message on the Forum.

calibre freezes/crashes occasionally?

There are several possible things I know of, that can cause this:

 • You recently connected an external monitor or TV to your computer. In this case, whenever calibre opens a new window like the edit metadata window or the conversion dialog, it appears on the second monitor where you don’t notice it and so you think calibre has frozen. Disconnect your second monitor and restart calibre.

 • The following programs have been reported to cause crashes in calibre: If you are running any of these, close them before starting calibre, or uninstall them: RoboForm, Logitech SetPoint Settings, Constant Guard Protection by Xfinity, Spybot, Killer Network Manager, Nahimic UI Interface, Acronis True Image.

 • You are using a Wacom branded USB mouse/tablet. There is an incompatibility between Wacom drivers and the graphics toolkit calibre uses. Try using a non-Wacom mouse.

 • On some 64 bit versions of Windows there are security software/settings that prevent 64-bit calibre from working properly. If you are using the 64-bit version of calibre try switching to the 32-bit version.

 • If the crash happens when you are trying to copy text from the calibre E-book viewer, it is most likely caused by some clipboard monitoring/managing application you have running. Turn it off and you should be fine.

 • If the crashes happen specifically when you are using a file dialog, like clicking on the Add books button or the Save to Disk button, then you have some software that has installed broken Shell extensions on your computer. Known culprits include: SpiderOak, odrive sync and Dell Backup and Recovery and NetDrive. If you have one of these, uninstall them and you will be fine. You can also use the NirSoft Shell Extension Viewer to see what shell extensions are installed on your system and disable them individually, if you don’t want to uninstall the full program. Remember to use „Restart Explorer“ or reboot your computer after disabling the shell extensions.

If none of the above apply to you, then there is some other program on your computer that is interfering with calibre. First reboot your computer in safe mode, to have as few running programs as possible, and see if the crashes still happen. If they do not, then you know it is some program causing the problem. The most likely such culprit is a program that modifies other programs‘ behavior, such as an antivirus, a device driver, something like RoboForm (an automatic form filling app) or an assistive technology like Voice Control or a Screen Reader.

The only way to find the culprit is to eliminate the programs one by one and see which one is causing the issue. Basically, stop a program, run calibre, check for crashes. If they still happen, stop another program and repeat.

The calibre E-book viewer and Edit book tools do not work on Windows?

These two programs use hardware acceleration as they embed a version of the Chrome browser to render HTML. If they do not work it will be because of incompatibility with your system’s GPU (graphics) drivers. Try updating these first, and reboot. If that does not fix it, you can set the QTWEBENGINE_CHROMIUM_FLAGS environment variable to the value --disable-gpu to turn off hardware acceleration. See this page for details.

Using the viewer or doing any conversions results in a permission denied error on Windows

Something on your computer is preventing calibre from accessing its own temporary files. Most likely the permissions on your Temp folder are incorrect. Go to the folder file:C:\Users\USERNAME\AppData\Local in Windows Explorer and then right click on the file:Temp folder, select Properties and go to the Security tab. Make sure that your user account has full control for this folder.

Some users have reported that running the following command in an Administrator Command Prompt fixed their permissions. To get an Administrator Command Prompt search for cmd.exe in the start menu, then right click on the command prompt entry and select Run as administrator. At the command prompt type the following command and press Enter:

icacls "%appdata%\..\Local\Temp" /reset /T

Alternately, you can run calibre as Administrator, but doing so will cause some functionality, such as drag and drop to not work.

Finally, some users have reported that disabling UAC fixes the problem.

calibre is not starting/crashing on macOS?

One common cause of failures on macOS is the use of accessibility technologies that are incompatible with the graphics toolkit calibre uses. Try turning off VoiceOver if you have it on. Also go to System Preferences->System->Universal Access and turn off the setting for enabling access for assistive devices in all the tabs. Another cause can be some third party apps that modify system behavior, such as Smart Scroll.

You can obtain debug output about why calibre is not starting by running Console.app. Debug output will be printed to it. If the debug output contains a line that looks like:

Qt: internal: -108: Error ATSUMeasureTextImage text/qfontengine_mac.mm

then the problem is probably a corrupted font cache. You can clear the cache by following these instructions. If that doesn’t solve it, look for a corrupted font file on your system, in ~/Library/Fonts or the like. An easy way to check for corrupted fonts in macOS is to start the „Font Book“ application, select all fonts and then in the File menu, choose „Validate fonts“.

I get only a black or white screen when running the calibre E-book viewer?

This will be because of an incompatibility between Qt WebEngine, which the viewer uses to render and the GPU drivers on your system. First try upgrading the GPU drivers. If that does not help, you can try turning off hardware acceleration in Qt WebEngine by setting the environment variable QTWEBENGINE_CHROMIUM_FLAGS to the value --disable-gpu. See Proměnné prostředí for how to change environment variables.

Stáhnul jsem instalační soubor, ale nefunguje?

Downloading from the Internet can sometimes result in a corrupted download. If the calibre installer you downloaded is not opening, try downloading it again. If re-downloading it does not work, download it from an alternate location. If the installer still doesn’t work, then something on your computer is preventing it from running.

 • Try temporarily disabling your antivirus program (Microsoft Security Essentials, or Kaspersky or Norton or McAfee or whatever). This is most likely the culprit if the upgrade process is hanging in the middle.

 • Similarly, if the installer is failing/rolling back and you have Microsoft PowerToys running, quit it.

 • Try rebooting your computer and running a registry cleaner like Wise registry cleaner.

 • Try a clean install. That is, uninstall calibre, delete C:\Program Files\Calibre2 (or wherever you previously chose to install calibre). Then re-install calibre. Note that uninstalling does not touch your books or settings.

 • Try downloading the installer with an alternate browser. For example if you are using Microsoft Edge, try using Firefox or Chrome instead.

 • If you get an error about a missing DLL on Windows, then most likely, the permissions on your temporary folder are incorrect. Go to the folder C:\Users\USERNAME\AppData\Local in Windows Explorer and then right click on the Temp folder and select Properties and go to the Security tab. Make sure that your user account has full control for this folder.

If you still cannot get the installer to work and you are on Windows, you can use the calibre portable install, which does not need an installer (it is just a ZIP file).

My antivirus program claims calibre is a virus/trojan?

The first thing to check is that you are downloading calibre from the official website. Make sure you are clicking the download links on the left, not the advertisements on the right. calibre is a very popular program and unscrupulous people try to setup websites offering it for download to fool the unwary.

If you have the official download and your antivirus program is still claiming calibre is a virus, then, your antivirus program is wrong. Antivirus programs use heuristics, patterns of code that „look suspicious“ to detect viruses. It’s rather like racial profiling. calibre is a completely open source product. You can actually browse the source code yourself (or hire someone to do it for you) to verify that it is not a virus. Please report the false identification to whatever company you buy your antivirus software from. If the antivirus program is preventing you from downloading/installing calibre, disable it temporarily, install calibre and then re-enable it.

How do I backup calibre?

The most important thing to backup is the calibre library folder, that contains all your books and metadata. This is the folder you chose for your calibre library when you ran calibre for the first time. You can get the path to the library folder by clicking the calibre icon on the main toolbar. You must backup this complete folder with all its files and sub-folders.

You can switch calibre to using a backed up library folder by simply clicking the calibre icon on the toolbar and choosing your backup library folder. A backed up library folder backs up your custom columns and saved searches as well as all your books and metadata.

If you want to backup the calibre configuration/plugins, you have to backup the config folder. You can find this config folder via Preferences → Miscellaneous. Note that restoring configuration folders is not officially supported, but should work in most cases. Just copy the contents of the backup folder into the current configuration folder to restore.

How do I use purchased EPUB books with calibre (or what do I do with .acsm files)?

Most purchased EPUB books have DRM. This prevents calibre from opening them. You can still use calibre to store and transfer them to your e-book reader. First, you must authorize your reader on a Windows machine with Adobe Digital Editions. Once this is done, EPUB books transferred with calibre will work fine on your reader. When you purchase an epub book from a website, you will get an „.acsm“ file. This file should be opened with Adobe Digital Editions, which will then download the actual „.epub“ e-book. The e-book file will be stored in the folder „My Digital Editions“, from where you can add it to calibre.

I am getting a „Permission Denied“ error?

A permission denied error can occur because of many possible reasons, none of them having anything to do with calibre.

 • You can get permission denied errors if you are using an SD card with write protect enabled.

 • Pokud v systému MacOS zjistíte chyby oprávnění při připojování zařízení ke Calibre, můžete to napravit pod Předvolby systému > Zabezpečení a soukromí > Soukromí > Soubory a složky.

 • If you, or some program you used changed the file permissions of the files in question to read only.

 • If there is a filesystem error on the device which caused your operating system to mount the filesystem in read only mode or mark a particular file as read only pending recovery.

 • If the files have their owner set to a user other than you.

 • If your file is open in another program.

 • If the file resides on a device, you may have reached the limit of a maximum of 256 files in the root of the device. In this case you need to reformat the device/sd card referred to in the error message with a FAT32 filesystem, or delete some files from the SD card/device memory.

You will need to fix the underlying cause of the permissions error before resuming to use calibre. Read the error message carefully, see what file it points to and fix the permissions on that file or its containing folders.

Can I have the comment metadata show up on my reader?

Most readers do not support this. You should complain to the manufacturer about it and hopefully if enough people complain, things will change. In the meantime, you can insert the metadata, including comments into a „Jacket page“ at the start of the e-book, by using the option to „Insert metadata as page at start of book“ during conversion. The option is found in the Structure detection section of the conversion settings. Note that for this to have effect you have to convert the book. If your book is already in a format that does not need conversion, you can convert from that format to the same format.

Another alternative is to create a catalog in e-book form containing a listing of all the books in your calibre library, with their metadata. Click-and-hold the Convert button to access the catalog creation tool. And before you ask, no you cannot have the catalog „link directly to“ books on your reader.

How do I get calibre to use my HTTP proxy?

By default, calibre uses whatever proxy settings are set in your OS. Sometimes these are incorrect, for example, on Windows if you don’t use Microsoft Edge then the proxy settings may not be up to date. You can tell calibre to use a particular proxy server by setting the http_proxy and https_proxy environment variables. The format of the variable is: http://username:password@servername you should ask your network administrator to give you the correct value for this variable. Note that calibre only supports HTTP proxies not SOCKS proxies. You can see the current proxies used by calibre in Preferences->Miscellaneous.

I want some feature added to calibre. What can I do?

You have two choices:
 1. Create a patch by hacking on calibre and send it to me for review and inclusion. See Development.

 2. Open a bug requesting the feature. Remember that while you may think your feature request is extremely important/essential, calibre developers might not agree. Fortunately, calibre is open source, which means you always have the option of implementing your feature yourself, or hiring someone to do it for you. Furthermore, calibre has a comprehensive plugin architecture, so you might be able to develop your feature as a plugin, see Psaní vlastních modulů pro rozšíření funkcí Calibre.

Why doesn’t calibre have an automatic update?

Z mnoha důvodů:

 • There is no need to update every week. If you are happy with how calibre works turn off the update notification and be on your merry way. Check back to see if you want to update once a year or so. There is a check box to turn off the update notification, on the update notification itself.

 • calibre downloads currently use about 150TB of bandwidth a month. Implementing automatic updates would greatly increase that and end up costing thousands of dollars a month, which someone has to pay.

 • If I implement a dialog that downloads the update and launches it, instead of going to the website as it does now, that would save the most ardent calibre updater, at most five clicks a week. There are far higher priority things to do in calibre development.

 • If you really, really hate downloading calibre every week but still want to be up to the latest, I encourage you to run from source, which makes updating trivial. Instructions are available here.

 • There are third party automatic updaters for calibre made by calibre users in the calibre forum.

How is calibre licensed?

calibre is licensed under the GNU General Public License v3 (an open source license). This means that you are free to redistribute calibre as long as you make the source code available. So if you want to put calibre on a CD with your product, you must also put the calibre source code on the CD. The source code is available for download. You are free to use the results of conversions from calibre however you want. You cannot use either code or libraries from calibre in your software without making your software open source. For details, see The GNU GPL v3.

How do I run calibre from my USB stick?

A portable version of calibre is available here.

How do I run parts of calibre like news download and the Content server on my own Linux server?

First, you must install calibre onto your Linux server. If your server is using a modern Linux distribution, you should have no problems installing calibre onto it.

Poznámka

calibre needs GLIBC >= 2.31 and libstdc++ >= 6.0.28. If you have an older server, you will either need to compile these from source, or use calibre 3.48 which requires GLIBC >= 2.17 or 2.85.1 which requires GLIBC >= 2.13 or calibre 1.48 which requires only GLIBC >= 2.10. In addition, although the calibre command line utilities do not need a running X server, some of them do require the X server libraries to be installed on your system. This is because of Qt, which is used for various image processing tasks, and links against these libraries. If you get an ImportError about some Qt modules, you are likely missing some X libraries. Typical candidates are: libxcb-cursor0, libxcb-xinerama0, libegl1, libopengl0.

You can run the calibre server via the command:

/opt/calibre/calibre-server /path/to/the/library/you/want/to/share

You can download news and convert it into an e-book with the command:

/opt/calibre/ebook-convert "Title of news source.recipe" outputfile.epub

If you want to generate MOBI, use outputfile.mobi instead and use --output-profile kindle.

You can email downloaded news with the command:

/opt/calibre/calibre-smtp

I leave figuring out the exact command line as an exercise for the reader.

Finally, you can add downloaded news to the calibre library with:

/opt/calibre/calibredb add --with-library /path/to/library outfile.epub

Remember to read the Rozhraní příkazového řádku section of the calibre User Manual to learn more about these, and other commands.