Přidávání oblíbených webových stránek se zprávami

Calibre má výkonné, pružné a snadno použitelné rozhraní pro stahování zpráv z internetu a jejich převodu do e-knihy. Následující vám za pomoci příkladů ukáže, jak získat zprávy z různých webových stránek.

K pochopení, jak používat rozhraní, následujte příklady ve vypsaném pořadí níže:

Úplně automatické načítání

Pokud je váš zdroj zpráv dostatečně jednoduchý, Calibre může být schopné získat ho úplně automaticky, potřebujete jen zadat URL. Calibre shromáždí všechny informace potřebné ke stažení zdroje zpráv do předpisu. Abyste řekli Calibre o zdroji zpráv, musíte pro to vytvořit předpis. Pojďme se podívat na nějaké příklady:

Blog Calibre

Blog Calibre je blog příspěvků, které popisují mnoho užitečných funkcí Calibre jednoduchým a přístupným způsobem pro nové uživatele Calibre. Pro stažení tohoto blogu do e-knihy spoléháme na informační kanál RSS blogu:

http://blog.calibre-ebook.com/feeds/posts/default

URL RSS jsem získal podíváním se pod „Subscribe to“ dole na stránce blogu a výběrem Posts → Atom. Aby Calibre stáhlo informační kanály a převedlo je na e-knihu, měli byste kliknout pravým tlačítkem myši na tlačítko Načíst zprávy a pak na položku nabídky Přidat vlastní zdroj zpráv a pak na tlačítko :guilabel:`Nový předpis. Mělo by se otevřít dialogové okno podobné tomu níže zobrazenému.

_images/custom_news.png

Nejdříve zadejte Blog Calibre do pole Název předpisu. To bude název e-knihy, která bude vytvořena z článků ve výše uvedených informačních kanálech.

Další dvě pole (Nejstarší článek a Max. počet článků) vám umožní kontrolu nad tím, kolik článků by mělo být staženo z každého informačního kanálu, a jsou docela sebevysvětlující.

Pro přidání informačních kanálů do předpisu zadejte název a URL informačního kanálu a klikněte na tlačítko Přidat informační kanál. Jakmile jste přidali informační kanál, jednoduše klikněte na tlačítko Uložit a máte hotovo! Zavřete dialogové okno.

Pro otestování nového předpisu klikněte na tlačítko Načíst zprávy a v podnabídce Vlastní zdroje zpráv klikněte na Blog Calibre. Po několika minutách se nově stažená e-kniha příspěvků blogu zobrazí v hlavním zobrazení knihovny (pokud máte připojenou čtečku, bude umístěna do čtečky namísto do knihovny). Vyberte ji a stiskněte tlačítko Zobrazit pro čtení!

Důvod, proč toto fungovalo tak dobře s tak málo úsilím, je ten, že blog poskytuje informační kanály RSS s úplným obsahem, t.j. obsah článku je vložen do samotného informačního kanálu. Pro většinu zdrojů zpráv, které poskytují zprávy tímto způsobem s informačními kanály s úplným obsahem, nepotřebujete žádné další úsilí, abyste je převedli na e-knihy. Nyní se podíváme na zdroje zpráv, které neposkytují informační kanály s úplným obsahem. V takových informačních kanálech je celý článek webová stránka a informační kanál obsahuje pouze odkaz na webovou stránku s krátkým souhrnem článku.

bbc.co.uk

Zkusme následující dva informační kanály z BBC:

Postupujte podle pokynů navržených ve výše uvedeném Blog Calibre pro vytvoření předpisu pro BBC (pomocí výše uvedených informačních kanálů). Při pohledu na staženou e-knihu vidíme, že Calibre udělalo slušnou práci vyextrahováním pouze obsahu, na kterém vám záleží, z každé webové stránky článku. Proces extrakce však není dokonalý. Někdy ponechá nežádoucí obsah, jako jsou nabídky a navigační pomůcky, nebo odebere obsah, který by měl být ponechán, jako jsou záhlaví článku. Abychom dosáhli dokonalé extrakce obsahu, budeme muset přizpůsobit proces načtení, jak je popsáno v následujícím oddíle.

Přizpůsobení procesu načítání

Pokud chcete zdokonalit proces stahování, nebo stáhnout obsah z obzvláště složité webové stránky, můžete využít celou sílu a pružnost rozhraní předpisů. Za tímto účelem v dialogovém okně Přidat vlastní zdroje zpráv jednoduše klikněte na tlačítko Přepnout do rozšířeného režimu.

Nejjednodušší a často nejproduktivnější přizpůsobení je použít tiskovou verzi online článků. Tisková verze má obvykle mnohem méně nadbytečných dat a překládá se mnohem plynuleji do e-knihy. Zkusme použít tiskovou verzi článků z BBC.

Použití tiskové verze bbc.co.uk

Prvním krokem je podívat se na e-knihu, kterou jsme dříve stáhli z bbc.co.uk. Na konci každého článku v e-knize je malá záložka oznamující, odkud byl článek stažen z. Zkopírujte a vložte tuto URL do prohlížeče. Nyní na webové stránce článku najděte odkaz, který odkazuje na „Tisknutelnou verzi“. Klikněte na něj pro zobrazení tiskové verze článku. Vypadá to mnohem čistěji! Nyní porovnejte obě URL. Pro mě byly:

Takže to vypadá, že pro získání tiskové verze musíme přidat ke každé URL článku předponu:

newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/

Nyní byste měli v Pokročilém režimu dialogového okna Vlastní zdroje zpráv vidět něco podobného (nezapomeňte vybrat předpis BBC před přepnutím do pokročilého režimu):

_images/bbc_advanced.png

Můžete vidět, že pole ze Základního režimu byla přeložena do kódu Pythonu přímočarým způsobem. Potřebujeme přidat pokyny k tomuto předpisu, aby použil tiskovou verzi článků. Vše, co je potřeba, je přidat následující dva řádky:

def print_version(self, url):
  return url.replace('https://', 'https://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/')

Toto je Python, takže odsazení je důležité. Poté, co jste přidali řádky, mělo by to vypadat takto:

_images/bbc_altered.png

Ve výše uvedeném def print_version(self, url) definuje metodu, která je volána Calibre pro každý článek. url je URL původního článku. print_version dělá to, že vezme tuto URL a nahradí ji novou URL, která odkazuje na tiskovou verzi článku. Abyste se naučili více o Pythonu, podívejte se na kurz.

Nyní klikněte na tlačítko Přidat nebo aktualizovat předpis a vaše změny budou uloženy. Znovu stáhněte e-knihu. Měli byste mít mnohem lepší e-knihu. Jeden z problémů s novou verzí je, že písma na tiskové verzi webové stránky jsou příliš malá. To je automaticky opraveno při převodu na e-knihu, ale i po procesu opravy bude velikost písma nabídek a navigačního panelu příliš velká vzhledem k textu článku. Abychom to opravili, provedeme nějaká další přizpůsobení v dalším oddíle.

Nahrazování stylů článku

V předchozím oddíle jsme viděli, že velikost písma pro články z tiskové verze BBC byla příliš malá. Ve většině webových stránek, včetně BBC, je tato velikost písma nastavena pomocí šablon stylů CSS. Můžeme zakázat načítání těchto šablon stylů přidáním řádku:

no_stylesheets = True

Předpis nyní vypadá takto:

_images/bbc_altered1.png

Nová verze vypadá docela dobře. Pokud jste perfekcionista, budete si chtít přečíst další oddíl, který se zabývá skutečnou úpravou staženého obsahu.

Krájení a sekání

Calibre obsahuje velice výkonné a pružné možnosti, pokud jde o zacházení se staženým obsahem. Abychom vám pár z nich ukázali, pojďme se znovu podívat na našeho starého přítele, na předpis BBC. Při pohledu na zdrojový kód (HTML) pár článků (tisková verze) vidíme, že mají patičku, která neobsahuje žádné užitečné informace, obsažené v

<div class="footer">
...
</div>

Toto může být odebráno přidáním:

remove_tags  = [dict(name='div', attrs={'class':'footer'})]

k předpisu. A nakonec nahraďme některé z CSS, které jsme dříve zakázali, naším vlastním CSS, které je vhodné pro převod na e-knihu:

extra_css   = '.headline {font-size: x-large;} \n .fact { padding-top: 10pt }'

Pomocí těchto přídavků náš předpis získal „výrobní kvalitu“, vlastně se velice blíží skutečnému předpisu používanému Calibre pro BBC, který je zobrazen níže:

##
# Title:    BBC News, Sport, and Blog Calibre Recipe
# Contact:   mattst - jmstanfield@gmail.com
##
# License:   GNU General Public License v3 - https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
# Copyright:  mattst - jmstanfield@gmail.com
##
# Written:   November 2011
# Last Edited: 2011-11-19
##

__license__ = 'GNU General Public License v3 - https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html'
__copyright__ = 'mattst - jmstanfield@gmail.com'


'''
BBC News, Sport, and Blog Calibre Recipe
'''

# Import the regular expressions module.
import re

# Import the BasicNewsRecipe class which this class extends.
from calibre.web.feeds.recipes import BasicNewsRecipe


def classes(classes):
  q = frozenset(classes.split(' '))
  return dict(attrs={
    'class': lambda x: x and frozenset(x.split()).intersection(q)})


class BBCNews(BasicNewsRecipe):

  #
  #  **** IMPORTANT USERS READ ME ****
  #
  # First select the feeds you want then scroll down below the feeds list
  # and select the values you want for the other user preferences, like
  # oldest_article and such like.
  #
  #
  # Select the BBC rss feeds which you want in your ebook.
  # Selected feed have NO '#' at their start, de-selected feeds begin with a '#'.
  #
  # Eg. ("News Home", "https://feeds.bbci.co.uk/... - include feed.
  # Eg. #("News Home", "https://feeds.bbci.co.uk/... - do not include feed.
  #
  # There are 68 feeds below which constitute the bulk of the available rss
  # feeds on the BBC web site. These include 5 blogs by editors and
  # correspondents, 16 sports feeds, 15 'sub' regional feeds (Eg. North West
  # Wales, Scotland Business), and 7 Welsh language feeds.
  #
  # Some of the feeds are low volume (Eg. blogs), or very low volume (Eg. Click)
  # so if "oldest_article = 1.5" (only articles published in the last 36 hours)
  # you may get some 'empty feeds' which will not then be included in the ebook.
  #
  # The 15 feeds currently selected below are simply my default ones.
  #
  # Note: With all 68 feeds selected, oldest_article set to 2,
  # max_articles_per_feed set to 100, and simultaneous_downloads set to 10,
  # the ebook creation took 29 minutes on my speedy 100 mbps net connection,
  # fairly high-end desktop PC running Linux (Ubuntu Lucid-Lynx).
  # More realistically with 15 feeds selected, oldest_article set to 1.5,
  # max_articles_per_feed set to 100, and simultaneous_downloads set to 20,
  # it took 6 minutes. If that's too slow increase 'simultaneous_downloads'.
  #
  # Select / de-select the feeds you want in your ebook.
  #
  feeds = [
    ("News Home", "https://feeds.bbci.co.uk/news/rss.xml"),
    ("UK", "https://feeds.bbci.co.uk/news/uk/rss.xml"),
    ("World", "https://feeds.bbci.co.uk/news/world/rss.xml"),
    # ("England", "https://feeds.bbci.co.uk/news/england/rss.xml"),
    # ("Scotland", "https://feeds.bbci.co.uk/news/scotland/rss.xml"),
    # ("Wales", "https://feeds.bbci.co.uk/news/wales/rss.xml"),
    # ("N. Ireland", "https://feeds.bbci.co.uk/news/northern_ireland/rss.xml"),
    # ("Africa", "https://feeds.bbci.co.uk/news/world/africa/rss.xml"),
    # ("Asia", "https://feeds.bbci.co.uk/news/world/asia/rss.xml"),
    # ("Europe", "https://feeds.bbci.co.uk/news/world/europe/rss.xml"),
    # ("Latin America", "https://feeds.bbci.co.uk/news/world/latin_america/rss.xml"),
    # ("Middle East", "https://feeds.bbci.co.uk/news/world/middle_east/rss.xml"),
    ("US & Canada", "https://feeds.bbci.co.uk/news/world/us_and_canada/rss.xml"),
    ("Politics", "https://feeds.bbci.co.uk/news/politics/rss.xml"),
    ("Science/Environment",
     "https://feeds.bbci.co.uk/news/science_and_environment/rss.xml"),
    ("Technology", "https://feeds.bbci.co.uk/news/technology/rss.xml"),
    ("Magazine", "https://feeds.bbci.co.uk/news/magazine/rss.xml"),
    ("Entertainment/Arts",
     "https://feeds.bbci.co.uk/news/entertainment_and_arts/rss.xml"),
    # ("Health", "https://feeds.bbci.co.uk/news/health/rss.xml"),
    # ("Education/Family", "https://feeds.bbci.co.uk/news/education/rss.xml"),
    ("Business", "https://feeds.bbci.co.uk/news/business/rss.xml"),
    ("Special Reports", "https://feeds.bbci.co.uk/news/special_reports/rss.xml"),
    ("Also in the News", "https://feeds.bbci.co.uk/news/also_in_the_news/rss.xml"),
    # ("Newsbeat", "https://www.bbc.co.uk/newsbeat/rss.xml"),
    # ("Click", "https://newsrss.bbc.co.uk/rss/newsonline_uk_edition/programmes/click_online/rss.xml"),
    # ("Blog: Mark D'Arcy (Parliamentary Correspondent)", "https://feeds.bbci.co.uk/news/correspondents/markdarcy/rss.sxml"),
    # ("Blog: Robert Peston (Business Editor)", "https://feeds.bbci.co.uk/news/correspondents/robertpeston/rss.sxml"),
    # ("Blog: Stephanie Flanders (Economics Editor)", "https://feeds.bbci.co.uk/news/correspondents/stephanieflanders/rss.sxml"),
    ("Sport Front Page",
     "https://newsrss.bbc.co.uk/rss/sportonline_uk_edition/front_page/rss.xml"),
    # ("Football", "https://newsrss.bbc.co.uk/rss/sportonline_uk_edition/football/rss.xml"),
    # ("Cricket", "https://newsrss.bbc.co.uk/rss/sportonline_uk_edition/cricket/rss.xml"),
    # ("Rugby Union", "https://newsrss.bbc.co.uk/rss/sportonline_uk_edition/rugby_union/rss.xml"),
    # ("Rugby League", "https://newsrss.bbc.co.uk/rss/sportonline_uk_edition/rugby_league/rss.xml"),
    # ("Tennis", "https://newsrss.bbc.co.uk/rss/sportonline_uk_edition/tennis/rss.xml"),
    # ("Golf", "https://newsrss.bbc.co.uk/rss/sportonline_uk_edition/golf/rss.xml"),
    # ("Motorsport", "https://newsrss.bbc.co.uk/rss/sportonline_uk_edition/motorsport/rss.xml"),
    # ("Boxing", "https://newsrss.bbc.co.uk/rss/sportonline_uk_edition/boxing/rss.xml"),
    # ("Athletics", "https://newsrss.bbc.co.uk/rss/sportonline_uk_edition/athletics/rss.xml"),
    # ("Snooker", "https://newsrss.bbc.co.uk/rss/sportonline_uk_edition/other_sports/snooker/rss.xml"),
    # ("Horse Racing", "https://newsrss.bbc.co.uk/rss/sportonline_uk_edition/other_sports/horse_racing/rss.xml"),
    # ("Cycling", "https://newsrss.bbc.co.uk/rss/sportonline_uk_edition/other_sports/cycling/rss.xml"),
    # ("Disability Sport", "https://newsrss.bbc.co.uk/rss/sportonline_uk_edition/other_sports/disability_sport/rss.xml"),
    # ("Other Sport", "https://newsrss.bbc.co.uk/rss/sportonline_uk_edition/other_sports/rss.xml"),
    # ("Olympics 2012", "https://newsrss.bbc.co.uk/rss/sportonline_uk_edition/other_sports/olympics_2012/rss.xml"),
    # ("N. Ireland Politics", "https://feeds.bbci.co.uk/news/northern_ireland/northern_ireland_politics/rss.xml"),
    # ("Scotland Politics", "https://feeds.bbci.co.uk/news/scotland/scotland_politics/rss.xml"),
    # ("Scotland Business", "https://feeds.bbci.co.uk/news/scotland/scotland_business/rss.xml"),
    # ("E. Scotland, Edinburgh & Fife", "https://feeds.bbci.co.uk/news/scotland/edinburgh_east_and_fife/rss.xml"),
    # ("W. Scotland & Glasgow", "https://feeds.bbci.co.uk/news/scotland/glasgow_and_west/rss.xml"),
    # ("Highlands & Islands", "https://feeds.bbci.co.uk/news/scotland/highlands_and_islands/rss.xml"),
    # ("NE. Scotland, Orkney & Shetland", "https://feeds.bbci.co.uk/news/scotland/north_east_orkney_and_shetland/rss.xml"),
    # ("South Scotland", "https://feeds.bbci.co.uk/news/scotland/south_scotland/rss.xml"),
    # ("Central Scotland & Tayside", "https://feeds.bbci.co.uk/news/scotland/tayside_and_central/rss.xml"),
    # ("Wales Politics", "https://feeds.bbci.co.uk/news/wales/wales_politics/rss.xml"),
    # ("NW. Wales", "https://feeds.bbci.co.uk/news/wales/north_west_wales/rss.xml"),
    # ("NE. Wales", "https://feeds.bbci.co.uk/news/wales/north_east_wales/rss.xml"),
    # ("Mid. Wales", "https://feeds.bbci.co.uk/news/wales/mid_wales/rss.xml"),
    # ("SW. Wales", "https://feeds.bbci.co.uk/news/wales/south_west_wales/rss.xml"),
    # ("SE. Wales", "https://feeds.bbci.co.uk/news/wales/south_east_wales/rss.xml"),
    # ("Newyddion - News in Welsh", "https://feeds.bbci.co.uk/newyddion/rss.xml"),
    # ("Gwleidyddiaeth", "https://feeds.bbci.co.uk/newyddion/gwleidyddiaeth/rss.xml"),
    # ("Gogledd-Ddwyrain", "https://feeds.bbci.co.uk/newyddion/gogledd-ddwyrain/rss.xml"),
    # ("Gogledd-Orllewin", "https://feeds.bbci.co.uk/newyddion/gogledd-orllewin/rss.xml"),
    # ("Canolbarth", "https://feeds.bbci.co.uk/newyddion/canolbarth/rss.xml"),
    # ("De-Ddwyrain", "https://feeds.bbci.co.uk/newyddion/de-ddwyrain/rss.xml"),
    # ("De-Orllewin", "https://feeds.bbci.co.uk/newyddion/de-orllewin/rss.xml"),
  ]

  #  **** SELECT YOUR USER PREFERENCES ****

  # Title to use for the ebook.
  #
  title = 'BBC News'

  # A brief description for the ebook.
  #
  description = u'BBC web site ebook created using rss feeds.'

  # The max number of articles which may be downloaded from each feed.
  # I've never seen more than about 70 articles in a single feed in the
  # BBC feeds.
  #
  max_articles_per_feed = 100

  # The max age of articles which may be downloaded from each feed. This is
  # specified in days - note fractions of days are allowed, Eg. 2.5 (2 and a
  # half days). My default of 1.5 days is the last 36 hours, the point at
  # which I've decided 'news' becomes 'old news', but be warned this is not
  # so good for the blogs, technology, magazine, etc., and sports feeds.
  # You may wish to extend this to 2-5 but watch out ebook creation time will
  # increase as well. Setting this to 30 will get everything (AFAICT) as long
  # as max_articles_per_feed remains set high (except for 'Click' which is
  # v. low volume and its currently oldest article is 4th Feb 2011).
  #
  oldest_article = 1.5

  # Number of simultaneous downloads. 20 is consistantly working fine on the
  # BBC News feeds with no problems. Speeds things up from the defualt of 5.
  # If you have a lot of feeds and/or have increased oldest_article above 2
  # then you may wish to try increasing simultaneous_downloads to 25-30,
  # Or, of course, if you are in a hurry. [I've not tried beyond 20.]
  #
  simultaneous_downloads = 20

  # Timeout for fetching files from the server in seconds. The default of
  # 120 seconds, seems somewhat excessive.
  #
  timeout = 30

  # The format string for the date shown on the ebook's first page.
  # List of all values: https://docs.python.org/library/time.html
  # Default in news.py has a leading space so that's mirrored here.
  # As with 'feeds' select/de-select by adding/removing the initial '#',
  # only one timefmt should be selected, here's a few to choose from.
  #
  # [Fri, 14 Nov 2011] (Calibre default)
  timefmt = ' [%a, %d %b %Y]'
  # timefmt = ' [%a, %d %b %Y %H:%M]'    # [Fri, 14 Nov 2011 18:30]
  # timefmt = ' [%a, %d %b %Y %I:%M %p]'  # [Fri, 14 Nov 2011 06:30 PM]
  # timefmt = ' [%d %b %Y]'         # [14 Nov 2011]
  # timefmt = ' [%d %b %Y %H:%M]'      # [14 Nov 2011 18.30]
  # timefmt = ' [%Y-%m-%d]'         # [2011-11-14]
  # timefmt = ' [%Y-%m-%d-%H-%M]'      # [2011-11-14-18-30]

  #
  #  **** IMPORTANT ****
  #
  #  DO NOT EDIT BELOW HERE UNLESS YOU KNOW WHAT YOU ARE DOING.
  #
  #  DO NOT EDIT BELOW HERE UNLESS YOU KNOW WHAT YOU ARE DOING.
  #
  #  I MEAN IT, YES I DO, ABSOLUTELY, AT YOU OWN RISK. :)
  #
  #  **** IMPORTANT ****
  #

  # Author of this recipe.
  __author__ = 'mattst'

  # Specify English as the language of the RSS feeds (ISO-639 code).
  language = 'en_GB'

  # Set tags.
  tags = 'news, sport, blog'

  # Set publisher and publication type.
  publisher = 'BBC'
  publication_type = 'newspaper'

  # Disable stylesheets from site.
  no_stylesheets = True

  # Specifies an override encoding for sites that have an incorrect charset
  # specified. Default of 'None' says to auto-detect. Some other BBC recipes
  # use 'utf8', which works fine (so use that if necessary) but auto-detecting
  # with None is working fine, so stick with that for robustness.
  encoding = None

  # Sets whether a feed has full articles embedded in it. The BBC feeds do
  # not.
  use_embedded_content = False

  # Removes empty feeds - why keep them!?
  remove_empty_feeds = True
  ignore_duplicate_articles = {'title', 'url'}
  resolve_internal_links = True

  # Create a custom title which fits nicely in the Kindle title list.
  # Requires "import time" above class declaration, and replacing
  # title with custom_title in conversion_options (right column only).
  # Example of string below: "BBC News - 14 Nov 2011"
  #
  # custom_title = "BBC News - " + time.strftime('%d %b %Y')

  # Conversion options for advanced users. Avoid setting 'linearize_tables'
  # as that plays havoc with the 'old style' table based pages.
  conversion_options = {
    # 'title'    : title,
    # 'comments'  : description,
    # 'tags'    : tags,
    # 'language'  : language,
    # 'publisher'  : publisher,
    # 'authors'   : publisher,
    'smarten_punctuation' : True
  }

  # Specify extra CSS - overrides ALL other CSS (IE. Added last).
  extra_css = 'body { font-family: verdana, helvetica, sans-serif; } \
         .introduction, .first { font-weight: bold; } \
         .cross-head { font-weight: bold; font-size: 125%; } \
         .cap, .caption { display: block; font-size: 80%; font-style: italic; } \
         .cap, .caption, .caption img, .caption span { display: block; text-align: center; margin: 5px auto; } \
         .byl, .byd, .byline img, .byline-name, .byline-title, .author-name, .author-position, \
          .correspondent-portrait img, .byline-lead-in, .name, .bbc-role { display: block; \
          text-align: center; font-size: 80%; font-style: italic; margin: 1px auto; } \
         .story-date, .published { font-size: 80%; } \
         table { width: 100%; } \
         td img { display: block; margin: 5px auto; } \
         ul { padding-top: 10px; } \
         ol { padding-top: 10px; } \
         li { padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; } \
         h1 { text-align: center; font-size: 175%; font-weight: bold; } \
         h2 { text-align: center; font-size: 150%; font-weight: bold; } \
         h3 { text-align: center; font-size: 125%; font-weight: bold; } \
         h4, h5, h6 { text-align: center; font-size: 100%; font-weight: bold; }'

  # Remove various tag attributes to improve the look of the ebook pages.
  remove_attributes = ['border', 'cellspacing', 'align', 'cellpadding', 'colspan',
             'valign', 'vspace', 'hspace', 'alt', 'width', 'height']

  # Remove the (admittedly rarely used) line breaks, "<br />", which sometimes
  # cause a section of the ebook to start in an unsightly fashion or, more
  # frequently, a "<br />" will muck up the formatting of a correspondant's byline.
  # "<br />" and "<br clear/>" are far more frequently used on the table formatted
  # style of pages, and really spoil the look of the ebook pages.
  preprocess_regexps = [(re.compile(r'<br[ ]*/>', re.IGNORECASE), lambda m: ''),
             (re.compile(r'<br[ ]*clear.*/>', re.IGNORECASE), lambda m: '')]

  # Create regular expressions for tag keeping and removal to make the matches more
  # robust against minor changes and errors in the HTML, Eg. double spaces, leading
  # and trailing spaces, missing hyphens, and such like.
  # Python regular expression ('re' class) page:
  # https://docs.python.org/library/re.html

  # ***************************************
  # Regular expressions for keep_only_tags:
  # ***************************************

  # The BBC News HTML pages use variants of 'storybody' to denote the section of a HTML
  # page which contains the main text of the article. Match storybody variants: 'storybody',
  # 'story-body', 'story body','storybody ', etc.
  storybody_reg_exp = '^.*story[_ -]*body.*$'

  # The BBC sport and 'newsbeat' (features) HTML pages use 'blq_content' to hold the title
  # and published date. This is one level above the usual news pages which have the title
  # and date within 'story-body'. This is annoying since 'blq_content' must also be kept,
  # resulting in a lot of extra things to be removed by remove_tags.
  blq_content_reg_exp = '^.*blq[_ -]*content.*$'

  # The BBC has an alternative page design structure, which I suspect is an out-of-date
  # design but which is still used in some articles, Eg. 'Click' (technology), 'FastTrack'
  # (travel), and in some sport pages. These alternative pages are table based (which is
  # why I think they are an out-of-date design) and account for -I'm guesstimaking- less
  # than 1% of all articles. They use a table class 'storycontent' to hold the article
  # and like blq_content (above) have required lots of extra removal by
  # remove_tags.
  story_content_reg_exp = '^.*story[_ -]*content.*$'

  # Keep the sections of the HTML which match the list below. The HTML page created by
  # Calibre will fill <body> with those sections which are matched. Note that the
  # blq_content_reg_exp must be listed before storybody_reg_exp in keep_only_tags due to
  # it being the parent of storybody_reg_exp, that is to say the div class/id 'story-body'
  # will be inside div class/id 'blq_content' in the HTML (if 'blq_content' is there at
  # all). If they are the other way around in keep_only_tags then blq_content_reg_exp
  # will end up being discarded.
  keep_only_tags = [dict(name='table', attrs={'class': re.compile(story_content_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
           dict(name='div',  attrs={'class': re.compile(
              blq_content_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
           dict(name='div',  attrs={'id': re.compile(
              blq_content_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
           dict(name='div',  attrs={'class': re.compile(
              storybody_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
           dict(name='div',  attrs={'id': re.compile(storybody_reg_exp, re.IGNORECASE)})]

  # ************************************
  # Regular expressions for remove_tags:
  # ************************************

  # Regular expression to remove share-help and variant tags. The share-help class
  # is used by the site for a variety of 'sharing' type links, Eg. Facebook, delicious,
  # twitter, email. Removed to avoid page clutter.
  share_help_reg_exp = '^.*share[_ -]*help.*$'

  # Regular expression to remove embedded-hyper and variant tags. This class is used to
  # display links to other BBC News articles on the same/similar subject.
  embedded_hyper_reg_exp = '^.*embed*ed[_ -]*hyper.*$'

  # Regular expression to remove hypertabs and variant tags. This class is used to
  # display a tab bar at the top of an article which allows the user to switch to
  # an article (viewed on the same page) providing further info., 'in depth' analysis,
  # an editorial, a correspondant's blog entry, and such like. The ability to handle
  # a tab bar of this nature is currently beyond the scope of this recipe and
  # possibly of Calibre itself (not sure about that - TO DO - check!).
  hypertabs_reg_exp = '^.*hyper[_ -]*tabs.*$'

  # Regular expression to remove story-feature and variant tags. Eg. 'story-feature',
  # 'story-feature related narrow', 'story-feature wide', 'story-feature narrow'.
  # This class is used to add additional info. boxes, or small lists, outside of
  # the main story. TO DO: Work out a way to incorporate these neatly.
  story_feature_reg_exp = '^.*story[_ -]*feature.*$'

  # Regular expression to remove video and variant tags, Eg. 'videoInStoryB',
  # 'videoInStoryC'. This class is used to embed video.
  video_reg_exp = '^.*video.*$'

  # Regular expression to remove audio and variant tags, Eg. 'audioInStoryD'.
  # This class is used to embed audio.
  audio_reg_exp = '^.*audio.*$'

  # Regular expression to remove pictureGallery and variant tags, Eg. 'pictureGallery'.
  # This class is used to embed a photo slideshow. See also 'slideshow'
  # below.
  picture_gallery_reg_exp = '^.*picture.*$'

  # Regular expression to remove slideshow and variant tags, Eg. 'dslideshow-enclosure'.
  # This class is used to embed a slideshow (not necessarily photo) but both
  # 'slideshow' and 'pictureGallery' are used for slideshows.
  slideshow_reg_exp = '^.*slide[_ -]*show.*$'

  # Regular expression to remove social-links and variant tags. This class is used to
  # display links to a BBC bloggers main page, used in various columnist's blogs
  # (Eg. Nick Robinson, Robert Preston).
  social_links_reg_exp = '^.*social[_ -]*links.*$'

  # Regular expression to remove quote and (multi) variant tags, Eg. 'quote',
  # 'endquote', 'quote-credit', 'quote-credit-title', etc. These are usually
  # removed by 'story-feature' removal (as they are usually within them), but
  # not always. The quotation removed is always (AFAICT) in the article text
  # as well but a 2nd copy is placed in a quote tag to draw attention to it.
  # The quote class tags may or may not appear in div's.
  quote_reg_exp = '^.*quote.*$'

  # Regular expression to remove hidden and variant tags, Eg. 'hidden'.
  # The purpose of these is unclear, they seem to be an internal link to a
  # section within the article, but the text of the link (Eg. 'Continue reading
  # the main story') never seems to be displayed anyway. Removed to avoid clutter.
  # The hidden class tags may or may not appear in div's.
  hidden_reg_exp = '^.*hidden.*$'

  # Regular expression to remove comment and variant tags, Eg. 'comment-introduction'.
  # Used on the site to display text about registered users entering
  # comments.
  comment_reg_exp = '^.*comment.*$'

  # Regular expression to remove form and variant tags, Eg. 'comment-form'.
  # Used on the site to allow registered BBC users to fill in forms, typically
  # for entering comments about an article.
  form_reg_exp = '^.*form.*$'

  # Extra things to remove due to the addition of 'blq_content' in
  # keep_only_tags.

  # <div class="story-actions"> Used on sports pages for 'email' and 'print'.
  story_actions_reg_exp = '^.*story[_ -]*actions.*$'

  # <div class="bookmark-list"> Used on sports pages instead of 'share-help' (for
  # social networking links).
  bookmark_list_reg_exp = '^.*bookmark[_ -]*list.*$'

  # <div id="secondary-content" class="content-group">
  # NOTE: Don't remove class="content-group" that is needed.
  # Used on sports pages to link to 'similar stories'.
  secondary_content_reg_exp = '^.*secondary[_ -]*content.*$'

  # <div id="featured-content" class="content-group">
  # NOTE: Don't remove class="content-group" that is needed.
  # Used on sports pages to link to pages like 'tables', 'fixtures', etc.
  featured_content_reg_exp = '^.*featured[_ -]*content.*$'

  # <div id="navigation">
  # Used on sports pages to link to pages like 'tables', 'fixtures', etc.
  # Used sometimes instead of "featured-content" above.
  navigation_reg_exp = '^.*navigation.*$'

  # <a class="skip" href="#blq-container-inner">Skip to top</a>
  # Used on sports pages to link to the top of the page.
  skip_reg_exp = '^.*skip.*$'

  # Extra things to remove due to the addition of 'storycontent' in keep_only_tags,
  # which are the alterative table design based pages. The purpose of some of these
  # is not entirely clear from the pages (which are a total mess!).

  # Remove mapping based tags, Eg. <map id="world_map">
  # The dynamic maps don't seem to work during ebook creation. TO DO:
  # Investigate.
  map_reg_exp = '^.*map.*$'

  # Remove social bookmarking variation, called 'socialBookMarks'.
  social_bookmarks_reg_exp = '^.*social[_ -]*bookmarks.*$'

  # Remove page navigation tools, like 'search', 'email', 'print', called
  # 'blq-mast'.
  blq_mast_reg_exp = '^.*blq[_ -]*mast.*$'

  # Remove 'sharesb', I think this is a generic 'sharing' class. It seems to appear
  # alongside 'socialBookMarks' whenever that appears. I am removing it as well
  # under the assumption that it can appear alone as well.
  sharesb_reg_exp = '^.*sharesb.*$'

  # Remove class 'o'. The worst named user created css class of all time. The creator
  # should immediately be fired. I've seen it used to hold nothing at all but with
  # 20 or so empty lines in it. Also to hold a single link to another article.
  # Whatever it was designed to do it is not wanted by this recipe. Exact
  # match only.
  o_reg_exp = '^o$'

  # Remove 'promotopbg' and 'promobottombg', link lists. Have decided to
  # use two reg expressions to make removing this (and variants) robust.
  promo_top_reg_exp = '^.*promotopbg.*$'
  promo_bottom_reg_exp = '^.*promobottombg.*$'

  # Remove 'nlp', provides heading for link lists. Requires an exact match due to
  # risk of matching those letters in something needed, unless I see a variation
  # of 'nlp' used at a later date.
  nlp_reg_exp = '^nlp$'

  # Remove 'mva', provides embedded floating content of various types. Variant 'mvb'
  # has also now been seen. Requires an exact match of 'mva' or 'mvb' due to risk of
  # matching those letters in something needed.
  mva_or_mvb_reg_exp = '^mv[ab]$'

  # Remove 'mvtb', seems to be page navigation tools, like 'blq-mast'.
  mvtb_reg_exp = '^mvtb$'

  # Remove 'blq-toplink', class to provide a link to the top of the page.
  blq_toplink_reg_exp = '^.*blq[_ -]*top[_ -]*link.*$'

  # Remove 'products and services' links, Eg. desktop tools, alerts, and so on.
  # Eg. Class="servicev4 ukfs_services" - what a mess of a name. Have decided to
  # use two reg expressions to make removing this (and variants) robust.
  prods_services_01_reg_exp = '^.*servicev4.*$'
  prods_services_02_reg_exp = '^.*ukfs[_ -]*services.*$'

  # Remove -what I think is- some kind of navigation tools helper class, though I am
  # not sure, it's called: 'blq-rst blq-new-nav'. What I do know is it pops up
  # frequently and it is not wanted. Have decided to use two reg expressions to make
  # removing this (and variants) robust.
  blq_misc_01_reg_exp = '^.*blq[_ -]*rst.*$'
  blq_misc_02_reg_exp = '^.*blq[_ -]*new[_ -]*nav.*$'

  # Remove 'puffbox' - this may only appear inside 'storyextra', so it may not
  # need removing - I have no clue what it does other than it contains links.
  # Whatever it is - it is not part of the article and is not wanted.
  puffbox_reg_exp = '^.*puffbox.*$'

  # Remove 'sibtbg' and 'sibtbgf' - some kind of table formatting classes.
  sibtbg_reg_exp = '^.*sibtbg.*$'

  # Remove 'storyextra' - links to relevant articles and external sites.
  storyextra_reg_exp = '^.*story[_ -]*extra.*$'

  remove_tags = [
    classes('sharetools share-tools--no-event-tag'),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(story_feature_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      share_help_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      embedded_hyper_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      hypertabs_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      video_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      audio_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      picture_gallery_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      slideshow_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      quote_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      hidden_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      comment_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      story_actions_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      bookmark_list_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'id': re.compile(
      secondary_content_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'id': re.compile(
      featured_content_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'id': re.compile(
      navigation_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='form', attrs={'id': re.compile(
      form_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(attrs={'class': re.compile(
      quote_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(attrs={'class': re.compile(
      hidden_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(attrs={'class': re.compile(
      social_links_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(attrs={'class': re.compile(
      comment_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(attrs={'class': re.compile(
      skip_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='map', attrs={'id': re.compile(
      map_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='map', attrs={'name': re.compile(
      map_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'id': re.compile(
      social_bookmarks_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'id': re.compile(
      blq_mast_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      sharesb_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={
      'class': re.compile(o_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      promo_top_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      promo_bottom_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={
      'class': re.compile(nlp_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      mva_or_mvb_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      mvtb_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      blq_toplink_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      prods_services_01_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      prods_services_02_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      blq_misc_01_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      blq_misc_02_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(name='div', attrs={'class': re.compile(
      puffbox_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(attrs={'class': re.compile(
      sibtbg_reg_exp, re.IGNORECASE)}),
    dict(attrs={'class': re.compile(
      storyextra_reg_exp, re.IGNORECASE)})
  ]

  # Uses url to create and return the 'printer friendly' version of the url.
  # In other words the 'print this page' address of the page.
  #
  # There are 3 types of urls used in the BBC site's rss feeds. There is just
  # 1 type for the standard news while there are 2 used for sports feed urls.
  # Note: Sports urls are linked from regular news feeds (Eg. 'News Home') when
  # there is a major story of interest to 'everyone'. So even if no BBC sports
  # feeds are added to 'feeds' the logic of this method is still needed to avoid
  # blank / missing / empty articles which have an index title and then no
  # body.
  def print_version(self, url):
    if url.startswith("https://www.bbc.co.uk/news/world-51235105"):
      self.abort_article("This article contains a gigantic coronavirus table")

    # Handle sports page urls type 01:
    if (url.find("go/rss/-/sport1/") != -1):
      temp_url = url.replace("go/rss/-/", "")

    # Handle sports page urls type 02:
    elif (url.find("go/rss/int/news/-/sport1/") != -1):
      temp_url = url.replace("go/rss/int/news/-/", "")

    # Handle regular news page urls:
    else:
      temp_url = url.replace("go/rss/int/news/-/", "")

    # Always add "?print=true" to the end of the url.
    print_url = temp_url + "?print=true"

    return print_url

  def canonicalize_internal_url(self, url, is_link=True):
    if url.endswith('?print=true'):
      url = url.rpartition('?')[0]
    return BasicNewsRecipe.canonicalize_internal_url(self, url, is_link=is_link)

  # Remove articles in feeds based on a string in the article title or url.
  #
  # Code logic written by: Starson17 - posted in: "Recipes - Re-usable code"
  # thread, in post with title: "Remove articles from feed", see url:
  # https://www.mobileread.com/forums/showpost.php?p=1165462&postcount=6
  # Many thanks and all credit to Starson17.
  #
  # Starson17's code has obviously been altered to suite my requirements.
  def parse_feeds(self):

    # Call parent's method.
    feeds = BasicNewsRecipe.parse_feeds(self)

    # Loop through all feeds.
    for feed in feeds:

      # Loop through all articles in feed.
      for article in feed.articles[:]:

        # Match key words and remove article if there's a match.

        # Most BBC rss feed video only 'articles' use upper case 'VIDEO'
        # as a title prefix. Just match upper case 'VIDEO', so that
        # articles like 'Video game banned' won't be matched and
        # removed.
        if 'VIDEO' in article.title:
          feed.articles.remove(article)

        # Most BBC rss feed audio only 'articles' use upper case 'AUDIO'
        # as a title prefix. Just match upper case 'AUDIO', so that
        # articles like 'Hi-Def audio...' won't be matched and removed.
        elif 'AUDIO' in article.title:
          feed.articles.remove(article)

        # Most BBC rss feed photo slideshow 'articles' use 'In Pictures',
        # 'In pictures', and 'in pictures', somewhere in their title.
        # Match any case of that phrase.
        elif 'IN PICTURES' in article.title.upper():
          feed.articles.remove(article)

        # As above, but user contributed pictures. Match any case.
        elif 'YOUR PICTURES' in article.title.upper():
          feed.articles.remove(article)

        # 'Sportsday Live' are articles which contain a constantly and
        # dynamically updated 'running commentary' during a live sporting
        # event. Match any case.
        elif 'SPORTSDAY LIVE' in article.title.upper():
          feed.articles.remove(article)

        # Sometimes 'Sportsday Live' (above) becomes 'Live - Sport Name'.
        # These are being matched below using 'Live - ' because removing all
        # articles with 'live' in their titles would remove some articles
        # that are in fact not live sports pages. Match any case.
        elif 'LIVE - ' in article.title.upper():
          feed.articles.remove(article)

        # 'Quiz of the week' is a Flash player weekly news quiz. Match only
        # the 'Quiz of the' part in anticipation of monthly and yearly
        # variants. Match any case.
        elif 'QUIZ OF THE' in article.title.upper():
          feed.articles.remove(article)

        # Remove articles with 'scorecards' in the url. These are BBC sports
        # pages which just display a cricket scorecard. The pages have a mass
        # of table and css entries to display the scorecards nicely. Probably
        # could make them work with this recipe, but might take a whole day
        # of work to sort out all the css - basically a formatting
        # nightmare.
        elif 'scorecards' in article.url:
          feed.articles.remove(article)

    return feeds

# End of class and file.

Tento předpis prozkoumá pouze špičku ledovce, pokud jde o sílu Calibre. Abychom prozkoumali více možností Calibre, prohlédneme si v dalším oddíle složitější příklad ze skutečného života.

Příklad ze skutečného života

Přiměřeně složitý příklad ze skutečného života, který odhaluje více z API BasicNewsRecipe, je předpis pro The New York Times

import string, re
from calibre import strftime
from calibre.web.feeds.recipes import BasicNewsRecipe
from calibre.ebooks.BeautifulSoup import BeautifulSoup

class NYTimes(BasicNewsRecipe):

  title    = 'The New York Times'
  __author__ = 'Kovid Goyal'
  description = 'Daily news from the New York Times'
  timefmt = ' [%a, %d %b, %Y]'
  needs_subscription = True
  remove_tags_before = dict(id='article')
  remove_tags_after = dict(id='article')
  remove_tags = [dict(attrs={'class':['articleTools', 'post-tools', 'side_tool', 'nextArticleLink clearfix']}),
        dict(id=['footer', 'toolsRight', 'articleInline', 'navigation', 'archive', 'side_search', 'blog_sidebar', 'side_tool', 'side_index']),
        dict(name=['script', 'noscript', 'style'])]
  encoding = 'cp1252'
  no_stylesheets = True
  extra_css = 'h1 {font: sans-serif large;}\n.byline {font:monospace;}'

  def get_browser(self):
    br = BasicNewsRecipe.get_browser()
    if self.username is not None and self.password is not None:
      br.open('https://www.nytimes.com/auth/login')
      br.select_form(name='login')
      br['USERID']  = self.username
      br['PASSWORD'] = self.password
      br.submit()
    return br

  def parse_index(self):
    soup = self.index_to_soup('https://www.nytimes.com/pages/todayspaper/index.html')

    def feed_title(div):
      return ''.join(div.findAll(text=True, recursive=False)).strip()

    articles = {}
    key = None
    ans = []
    for div in soup.findAll(True,
       attrs={'class':['section-headline', 'story', 'story headline']}):

       if ''.join(div['class']) == 'section-headline':
         key = string.capwords(feed_title(div))
         articles[key] = []
         ans.append(key)

       elif ''.join(div['class']) in ['story', 'story headline']:
         a = div.find('a', href=True)
         if not a:
           continue
         url = re.sub(r'\?.*', '', a['href'])
         url += '?pagewanted=all'
         title = self.tag_to_string(a, use_alt=True).strip()
         description = ''
         pubdate = strftime('%a, %d %b')
         summary = div.find(True, attrs={'class':'summary'})
         if summary:
           description = self.tag_to_string(summary, use_alt=False)

         feed = key if key is not None else 'Uncategorized'
         if feed not in articles:
           articles[feed] = []
         if not 'podcasts' in url:
           articles[feed].append(
                dict(title=title, url=url, date=pubdate,
                  description=description,
                  content=''))
    ans = self.sort_index_by(ans, {'The Front Page':-1, 'Dining In, Dining Out':1, 'Obituaries':2})
    ans = [(key, articles[key]) for key in ans if key in articles]
    return ans

  def preprocess_html(self, soup):
    refresh = soup.find('meta', {'http-equiv':'refresh'})
    if refresh is None:
      return soup
    content = refresh.get('content').partition('=')[2]
    raw = self.browser.open('https://www.nytimes.com'+content).read()
    return BeautifulSoup(raw.decode('cp1252', 'replace'))

V tomto předpisu vidíme několik nových funkcí. Nejdříve máme:

timefmt = ' [%a, %d %b, %Y]'

To nastaví zobrazený čas na úvodní stránce vytvořené e-knihy, aby byl ve formátu Day, Day_Number Month, Year. Podívejte se na timefmt.

Pak vidíme skupinu směrnic pro vyčištění staženého HTML:

remove_tags_before = dict(name='h1')
remove_tags_after = dict(id='footer')
remove_tags = ...

Tyto odeberou vše před první značkou <h1> a vše za první značkou, jejíž identifikátor je footer. Podívejte se na remove_tags, remove_tags_before, remove_tags_after.

Další zajímavá funkce je:

needs_subscription = True
...
def get_browser(self):
  ...

needs_subscription = True říká Calibre, že tento předpis potřebuje uživatelské jméno a heslo pro přístup k obsahu. To způsobí, že Calibre požádá o uživatelské jméno a heslo, kdykoliv se pokusíte použít tento předpis. Kód v calibre.web.feeds.news.BasicNewsRecipe.get_browser() skutečně provede přihlášení na webovou stránku NYT. Jakmile se přihlásíte, Calibre použije stejnou, přihlášenou instance prohlížeče k načtení celého obsahu. Podívejte se na automatizace k porozumění kódu v get_browser.

Další novou funkcí je metoda calibre.web.feeds.news.BasicNewsRecipe.parse_index(). Její úlohou je přejít na https://www.nytimes.com/pages/todayspaper/index.html a načíst seznam článků, které se objevují v dnešních novinách. I když je to složitější, než jednoduché použití RSS, předpis vytvoří e-knihu, která je velice blízká novinám. parse_index provádí těžké použití BeautifulSoup pro analýzu webových stránek novin. Můžete také použít jiné, modernější analyzátory, pokud se vám nelíbí BeatifulSoup. Calibre přichází s lxml a html5lib, které jsou doporučenými analyzátory. Pro jejich použití nahraďte volání index_to_soup() následujícím:

raw = self.index_to_soup(url, raw=True)
# For html5lib
import html5lib
root = html5lib.parse(raw, namespaceHTMLElements=False, treebuilder='lxml')
# For the lxml html 4 parser
from lxml import html
root = html.fromstring(raw)

Poslední novou funkcí je metoda calibre.web.feeds.news.BasicNewsRecipe.preprocess_html(). Může být použita k provedení libovolných transformací na každé stažené stránce HTML. Zde je použita k obejití reklam, které NYT zobrazuje před každým článkem.

Tipy pro vývoj nových předpisů

Nejlepším způsobem vývoje nových předpisů je použít rozhraní příkazového řádku. Vytvořte předpis pomocí svého oblíbeného editoru Pythonu a uložte ho do souboru myrecipe.recipe. Přípona .recipe je vyžadována. Pomocí tohoto předpisu můžete stáhnout obsah příkazem:

ebook-convert myrecipe.recipe .epub --test -vv --debug-pipeline debug

Příkaz ebook-convert stáhne celé webové stránky a uloží je do souboru EPUB myrecipe.epub. Volba -vv způsobí, že ebook-convert vyplivne spoustu informací o tom, co dělá. Volba ebook-convert-recipe-input --test umožní stáhnout pouze pár článků z nejvýše dvou informačních kanálů. Kromě toho ebook-convert umístí stažené HTML do adresáře debug/input, kde debug je adresář, který jste zadali ve volbě ebook-convert --debug-pipeline.

Jakmile je stahování dokončeno, můžete se podívat na stažené HTML otevřením souboru debug/input/index.html v prohlížeči. Jakmile jste spokojeni se správností stahování a předzpracování, můžete generovat e-knihy v různých formátech, jak je zobrazeno níže:

ebook-convert myrecipe.recipe myrecipe.epub
ebook-convert myrecipe.recipe myrecipe.mobi
...

Pokud jste se svým předpisem spokojeni a máte pocit, že je dostatečná poptávka pro ospravedlnění jeho zahrnutí do sady vestavěných předpisů, zveřejněte svůj předpis ve fóru předpisů Calibre, abyste ho sdíleli s ostatními uživateli Calibre.

Poznámka

Na macOS jsou nástroje příkazového řádku uvnitř sady Calibre, například pokud jste nainstalovali Calibre do /Applications, nástroje příkazového řádku jsou v /Applications/calibre.app/Contents/MacOS/.

Viz také

ebook-convert

Rozhraní příkazového řádku pro všechny převody e-knih.

Další čtení

Abyste se dozvěděli více o psaní pokročilých předpisů pomocí některého z vybavení dostupného v BasicNewsRecipe, měli byste si pročíst následující zdroje:

Dokumentace API

Dokumentace třídy BasicNewsRecipe a všechny její důležité metody a pole.

BasicNewsRecipe

Zdrojový kód BasicNewsRecipe

Vestavěné předpisy

Zdrojový kód vestavěných předpisů, které jsou dodávány s Calibre

Fórum předpisů Calibre

Zde se nachází spousta znalostí pisatelů předpisů Calibre.