Slovník pojmů

RSS

RSS (Really Simple Syndication) je formát webového informačního kanálu, který se používá k publikování často aktualizovaného obsahu, jako jsou novinové články, příspěvky blogu atd. Je to formát, který je obzvlášť vhodný pro čtení počítači, a je proto upřednostňovaným způsob získávání obsahu z webu do e-knihy. Existuje mnoho dalších formátů informačních kanálů používaných na internetu a calibre rozumí většině z nich. Zejména má dobrou podporu pro formát ATOM, který se obvykle používá pro blogy.

předpis

Předpis je sada instrukcí, která učí calibre, jak převést na e-knihu online zdroje zpráv, jako jsou časopisy nebo blogy. Předpis je v podstatě kód Pythonu. Jako takový je schopný převést na e-knihy libovolně složitý zdroj zpráv. Na nejjednodušší úrovni je to pouze sada proměnných, jako jsou URL, které dávají calibre dostatek informací pro přejití na internet a stažení zpráv.

HTML

HTML (značkovací jazyk pro hypertext = HyperText Markup Language), podmnožina SGML (univerzální značkovací metajazyk = Standard Generalized Markup Language) pro elektronické publikování, je konkrétní standard použití pro web.

CSS

CSS (šablony stylů = Cascading Style Sheets) je jazyk použitý pro popsání, jak by měl být vykreslen dokument HTML (vizuální stylování).

API

API (rozhraní pro programování aplikací = Application Programming Interface) je rozhraní zdrojového kódu, které knihovna poskytuje pro podporu požadavků na služby, které na něj mají být provedeny počítačovými programy.

LRF

LRF Formát e-knihy, který je čten čtečkami e-knih SONY.

URL

URL (jednotná adresa zdroje = Uniform Resource Locator) například: http://example.com

regexp

Regulární výrazy poskytují stručný a pružný prostředek pro identifikaci řetězců zkoumaného textu, jako jsou určité znaky, slova nebo vzory znaků. Úvod do regulárních výrazů naleznete na the tutorial.