Slovník pojmů

RSS
RSS (Really Simple Syndication) je formát webového informačního kanálu, který se používá k publikování často aktualizovaného obsahu, jako jsou novinové články, příspěvky blogu atd. Je to formát, který je obzvlášť vhodný pro čtení počítači, a je proto upřednostňovaným způsob získávání obsahu z webu do e-knihy. Existuje mnoho dalších formátů informačních kanálů používaných na internetu a calibre rozumí většině z nich. Zejména má dobrou podporu pro formát ATOM, který se obvykle používá pro blogy.
předpis
Předpis je sada instrukcí, která učí calibre, jak převést na e-knihu online zdroje zpráv, jako jsou časopisy nebo blogy. Předpis je v podstatě kód Pythonu. Jako takový je schopný převést na e-knihy libovolně složitý zdroj zpráv. Na nejjednodušší úrovni je to pouze sada proměnných, jako jsou URL, které dávají calibre dostatek informací pro přejití na internet a stažení zpráv.
HTML
HTML (značkovací jazyk pro hypertext = HyperText Markup Language), podmnožina SGML (univerzální značkovací metajazyk = Standard Generalized Markup Language) pro elektronické publikování, je konkrétní standard použití pro web.
CSS
CSS (šablony stylů = Cascading Style Sheets) je jazyk použitý pro popsání, jak by měl být vykreslen dokument HTML (vizuální stylování).
API
API (rozhraní pro programování aplikací = Application Programming Interface) je rozhraní zdrojového kódu, které knihovna poskytuje pro podporu požadavků na služby, které na něj mají být provedeny počítačovými programy.
LRF
LRF Formát e-knihy, který je čten čtečkami e-knih SONY.
URL
URL (jednotná adresa zdroje = Uniform Resource Locator) například: http://example.com
regexp
Regulární výrazy poskytují stručný a pružný způsob pro identifikaci řetězců zkoumaného textu, jako jsou určité znaky, slova nebo vzory znaků. Podívejte se na syntaxi regexp <https://docs.python.org/library/re.html>`_ pro syntaxi regulárních výrazů používaných v Pythonu.