Ordlista

RSS

RSS (Really Simple Syndication) är en webbutfodringsformat som används för att publicera ofta uppdaterat innehåll, som nyhetsartiklar, blogginlägg etc. Det är ett format som är särskilt lämpad för att läsas av datorer, och är därför det bästa sättet att få innehåll från webben till en e-bok. Det finns många andra utfodringsformat som används på internet, och calibre förstår de flesta av dem. Framför allt har det bra stöd för ATOM format, som ofta används för bloggar.

recept

Ett recept är en uppsättning instruktioner som lär calibre hur man konverterar en nyhetskälla på nätet, till exempel en tidning eller en blogg, till en e-bok. Ett recept är i huvudsak Python code. Som sådant är det i stånd att konvertera godtyckligt komplexa nyhetskällor i böcker. På den enklaste nivån, är det bara en uppsättning variabler, såsom URL:er, som ger calibre tillräckligt med information för att gå ut på Internet och hämta nyheterna.

HTML

HTML (Hyper Text Markup Language), en delmängd av Standard Generalized Markup Language (SGML) för elektronisk publicering, är den specifika standarden som används för World Wide Web.

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) är ett språk som används för att beskriva hur en HTML dokument bör återges (visuell design).

API

API (Application Programming Interface) är ett källkodsgränssnitt som ett bibliotek tillhandahåller för att stöda begäran från tjänster av datorprogram.

LRF

LRF E-bokformat som läses av SONY e-bokläsenheter.

URL

URL (Uniform Resource Locator) till exempel: http://example.com

regexp

Reguljära uttryck tillhandahåller ett kortfattad och flexibelt sätt att identifiera textsträngar av intresse, som särskilda tecken, ord eller teckenmönster. Se handledningen för en introduktion till reguljära uttryck.