Woordenlijst

RSS

RSS (Really Simple Syndication) is een web feed formaat gebruikt om vaak geüpdatete inhoud te publiceren, zoals nieuwsartikelen, blogposts, enz. Het is een formaat dat bijzonder geschikt is om door computers gelezen te worden en dus de beste manier om inhoud van het web in een e-boek te krijgen. Er zijn veel andere feed formaten in gebruik op het internet en calibre begrijpt de meeste. Het heeft met name een goede ondersteuning voor het  ATOM formaat, vaak gebruikt voor blogs.

recept

Een recept is een reeks instructies dat calibre aanleert hoe het een online nieuwsbron, zoals een tijdschrift of een blog, omzet in een e-boek. Een recept is in hoofdzaak Python <https://www.python.org> _ code. Als zodanig is het in staat willekeurig complexe nieuwsbronnen om te zetten in e-boeken. Op het eenvoudigste niveau is het slechts een set variabelen, zoals URL’s, die calibre genoeg informatie geven om op het internet te gaan en het nieuws te downloaden.

HTML

HTML (Hyper Text Mark-Up Language), een subset van Standard Generalized Mark-Up Language (SGML) voor elektronische publicatie, is de standaard gebruikt op het World Wide Web.

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) is een taal gebruikt om te beschrijven hoe een HTML document moet worden weergegeven (visuele weergave).

API

API (Application Programming Interface) is een broncode interface aangeboden door een bibliotheek om vragen voor diensten van computerprogramma’s te ondersteunen.

LRF

LRF Het e-boek formaat gelezen door de SONY e-boek readers.

URL

URL (Uniform Resource Locator) bijvoorbeeld: http://example.com

regexp

Reguliere expressies lever een bondige en flexibele manier om tekststrings of interest, zoals bepaalde karakters, woorden of karakterpatronen te identificeren. Kijk op regexp syntax voor de syntax van reguliere expressies gebruikt in Python.