Słownik

RSS

** RSS ** * (Really Simple Syndication) * to format kanału internetowego, który jest używany do publikowania często aktualizowanych treści, takich jak artykuły z wiadomościami, posty na blogu itp. Jest to format szczególnie przystosowany do czytania przez komputery oraz jest zatem preferowanym sposobem pobierania treści z internetu do e-booka. W Internecie jest używanych wiele innych formatów kanałów i firma Calibre rozumie większość z nich. W szczególności ma dobre wsparcie dla formatu * ATOM *, który jest powszechnie używany w blogach.

źródło

Przepis to zestaw instrukcji, które uczą kalibru, jak przekształcić internetowe źródło wiadomości, takie jak czasopismo lub blog, w e-book. Przepis to zasadniczo kod „Python <https://www.python.org>” _. W związku z tym jest w stanie przekształcić dowolnie złożone źródła wiadomości w e-booki. Na najprostszym poziomie jest to tylko zbiór zmiennych, takich jak adresy URL, które dostarczają kalibru wystarczającej ilości informacji, aby wyjść do Internetu i pobrać wiadomości.

HTML

HTML (Hyper Text Mark-Up Language), podzbiór języka SGML (Standard Generalized Mark-Up Language), przeznaczonego do publikowania danych w formie elektronicznej. Jest standardem dla WWW.

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) jest językiem, opisującym wygląd treści zawartych w dokumencie HTML

API

API (Application Programming Interface) to interfejs programistyczny, za pomocą którego biblioteka może być wywoływane przez programy komputerowe.

LRF

** LRF ** Format e-booka odczytywany przez czytniki e-booków SONY.

URL

URL (Uniform Resource Locator) format adresów internetowych, np.: http://example.com

wyrażenie regularne

Wyrażenia regularne zapewniają zwięzły i elastyczny sposób identyfikowania ciągów interesującego tekstu, takich jak określone znaki, słowa lub wzorce znaków. Zobacz :doc:`samouczek `, <regexp> aby zapoznać się z wprowadzeniem do wyrażeń regularnych.