Sõnaseletused

RSS

RSS (Really Simple Syndication) on veebivoo formaat, mida kasutatakse sageli muudetava sisu avaldamiseks, nagu uudiste artiklid, blogipostitused jne. See formaat sobib eriti lugemiseks arvutite poolt, ja on seega eelistatud viis sisu hankimiseks veebist e-raamatusse. Internetis kasutamiseks on mitmeid teisi uudisvoo formaate ja calibre saab aru neist enamusest. Eriti, sellel on hea tugi formaadile ATOM, mida laialdaselt kasutatakse blogides.

retsept

Retsept on juhiste komplekt, mis õpetab calibrele, kuidas veebiuudiste allikat, nagu ajakiri või ajaveeb, e-raamatuks teisendada. Põhiolemuselt on retsept Python-keeles kirjutatud kood. Sellisena suudab see keerulisi uudiste allikaid e-raamatuteks teisendada. Lhtsaimal tasandil on see muutujate komplekt, nagu URL-id, mis annavad calibrele internetti minekuks ja uudiste allalaadimiseks piisavalt teavet.

HTML

HTML (Hyper Text Mark-Up Language ehk Hüperteksti märgistuskeel), standardkeele Standard Generalized Mark-Up Language (SGML) alamosa elektroonseks avaldamiseks, veebis kasutatamiseks mõeldud standard.

CSS

CSS (Cascading Style Sheets ehk kaskaadlaadistik) on keel, mida kasutatakse selleks, et kirjeldada, kuidas HTML-dokument ekraanil esitades välja näeb.

API

API (Application Programming Interface ehk rakendustarkvara liides) on lähtekoodi liides, mida teek pakub teistele arvutiprogrammidele oma teenustele päringute tegemiseks.

LRF

LRF E-raamatu formaat, mida loevad SONY e-raamatute lugerid.

URL

URL (Uniform Resource Locator (universaalne ressursilokaator)) näiteks: http://example.com

regexp

Regular expressions provide a concise and flexible means for identifying strings of text of interest, such as particular characters, words, or patterns of characters. See the tutorial for an introduction to regular expressions.