Rozhraní příkazového řádku

../../_images/cli.png

Poznámka

Na macOS jsou nástroje příkazového řádku uvnitř sady Calibre, například pokud jste nainstalovali Calibre do /Applications, nástroje příkazového řádku jsou v /Applications/calibre.app/Contents/MacOS/.

Dokumentované příkazy

Nedokumentované příkazy

  • ebook-device

  • markdown-calibre

Použití pro nedokumentované příkazy můžete vidět jejich provedením bez parametrů v terminálu.