ebook-edit

ebook-edit [opts] [path_to_ebook] [name_of_file_inside_book ...]

Spustit nástroj Calibre Upravit knihu. Volitelně můžete také zadat názvy souborů uvnitř knihy, které budou automaticky otevřeny pro úpravu.

Kdykoliv předáváte parametry pro ebook-edit, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[volby]

--detach

Odpojit od řídícího terminálu, pokud nějaký je (pouze pro Linux)

--help, -h

zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--select-text

Text, který v knize vybrat při otevírání pro úpravu

--version

zobrazit číslo verze programu a ukončit