ebook-edit

ebook-edit [opts] [path_to_ebook] [name_of_file_inside_book ...]

Launch the calibre Edit book tool. You can optionally also specify the names of files inside the book which will be opened for editing automatically.

Ilekroć przekazujesz argumenty do ebook-edit, które zawierają spacje, ujmuj je w cudzysłowy. Na przykład: „/some path/with spaces”

[opcje]

--detach

Odłącz od terminala sterującego, jeśli istnieje (tylko Linux)

--help, -h

wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--select-text

Tekst do zaznaczenia w książce, gdy jest ona otwarta do edycji

--version

wyświetla wersję programu i kończy działanie