ebook-edit

ebook-edit [seçenekler] [ekitabın_yolu] [kitap_içindeki_dosyanın_adı ...]

Calibre kitap düzenleme aracını çalıştır. İsteğe bağlı olarak kitapta düzenlemek istediğiniz dosyaların adlarını girerek otomatik olarak açılmalarını sağlayabilirsiniz.

Whenever you pass arguments to ebook-edit that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: “/some path/with spaces”

[seçenekler]

--detach

Detach from the controlling terminal, if any (Linux only)

--help, -h

bu yardım iletisini göster ve çık

--version

programın sürüm numarasını göster ve çık