ebook-convert

ebook-convert girdi_dosyası çıktı_dosyası [seçenekler]

Bir e-kitabı bir biçimden diğerine dönüştürün.

girdi_dosyası girdi, çıktı_dosyası ise çıktıdır. Her ikisi de komutun ilk iki argümanı olarak belirtilmelidir.

Çıktı e-kitap formatı, çıktı_dosyası dosya uzantısından tahmin edilir. çıktı_dosyası ayrıca .EXT özel biçiminde olabilir; burada EXT, çıktı dosyası uzantısıdır. Bu durumda çıktı dosyasının adı girdi dosyasının adından türetilir. Dosya adlarının kısa çizgi ile başlamaması gerektiğini unutmayın. Son olarak, çıktı_dosyası’nin uzantısı yoksa, o zaman bir klasör olarak kabul edilir ve bu klasöre HTML dosyalarından oluşan bir “açık e-kitap” (OEB) yazılır. Bu dosyalar, normalde çıkış eklentisine aktarılacak olan dosyalardır.

Giriş ve çıkış dosyasını belirledikten sonra, çeşitli seçenekler belirleyerek dönüştürmeyi özelleştirebilirsiniz. Kullanılabilir seçenekler, giriş ve çıkış dosyası türlerine bağlıdır. Bunlarla ilgili yardım almak için giriş ve çıkış dosyasını belirtin ve ardından -h seçeneğini kullanın.

Dönüştürme sistemi dökümanları için bakınız: E-kitap dönüşümü

Whenever you pass arguments to ebook-convert that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: “/some path/with spaces”

Seçenekler ve seçeneklerin varsayılan değerleri girdi ve çıktı biçimlerine göre değişiklik gösterir, her zaman şu şekilde kontrol etmelisiniz:

ebook-convert myfile.input_format myfile.output_format -h

Aşağıda tüm dönüştürmeler için ortak seçenekler ve her girdi ve çıktıya özel seçenekler bulunabilir.

--help, -h

bu yardım iletisini göster ve çık

--input-profile

Girdi profilini belirleyin. Bu profil dönüştürme sistemine girdi dosyasındaki çeşitli bilgileri nasıl kullanacağı bilgisini verir. örneğin çözüünürlüğe bağlı uzunluk( yani piksel cinsinden uzunluk) Seçimler şunlar: cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, irexdr1000, irexdr800, kindle, msreader, mobipocket, nook, sony, sony300, sony900

--list-recipes

Yerleşik tarif adlarını listeleyin. Yerleşik bir tariften şu şekilde bir e-kitap oluşturabilirsiniz: ebook-convert "TarifAdı.recipe" ÇıktıDosyası.epub

--output-profile

Çıktı profilini belirtin. Çıktı profili dönüştürme sistemine oluşturulan belgenin belirtilen aygıta göre nasıl en iyi hale getirileceğini söyler. Bazı durumlarda, çıktı profili çıktıyı belli bir aygıt için en iyi hale getirmek için kullanılabilir, ama bu genellikle gereksizdir. Seçenekler şunlardır:cybookg3, cybook_opus, default, generic_eink, generic_eink_large, generic_eink_hd, hanlinv3, hanlinv5, illiad, ipad, ipad3, irexdr1000, irexdr800, jetbook5, kindle, kindle_dx, kindle_fire, kindle_oasis, kindle_pw, kindle_pw3, kindle_scribe, kindle_voyage, kobo, msreader, mobipocket, nook, nook_color, nook_hd_plus, pocketbook_inkpad3, pocketbook_lux, pocketbook_hd, pocketbook_900, pocketbook_pro_912, galaxy, sony, sony300, sony900, sony-landscape, sonyt3, tablet

--version

programın sürüm numarasını göster ve çık

GİRDİ AYARLARI

Girdi dosyası mobi ‘iın işlenme sürecinin kontrol seçenekleri

--input-encoding

Girdi dökümanındaki dil kodlamasını belirtin. Belirtilirse, bu seçenek dökümanın kendisinde belirtilmiş herhangi bir kodlamanın üzerine yazar. Bilhassa kodlama belirtmeyen veya hatalı kodlama belirtilmiş dökümanlar için kullanışlıdır.

ÇIKTI AYARLARI

Çıktı dosyası epub ‘nın işlenme sürecinin kontrol seçenekleri

--dont-split-on-page-breaks

Sayfa sonlarında bölmeyi kapatın. Normalde, giriş dosyaları her sayfa sonunda otomatik olarak iki dosyaya bölünür. Bu, daha hızlı ve daha az kaynakla ayrıştırılabilen bir e-kitap çıktısı verir. Ancak, bölme yavaştır ve kaynak dosyanız çok sayıda sayfa sonu içeriyorsa, sayfa sonlarında bölmeyi kapatmalısınız.

--epub-flatten

EPUB dosyasını FBReaderJ ile kullanmayı düşünüyorsanız bu özellik gereklidir. Böylece tüm dosyaları, dosya sisteminin en üst seviyesine koyarak düz bir dosya sistemi yaratır.

--epub-inline-toc

Ana kitap içeriğinin parçası olarak görünecek bir satır arası İçindekiler ekle.

--epub-max-image-size

Maksimum görüntü boyutu (genişlik x yükseklik). none değeri, çıktı profilindeki ekran boyutunu kullanmak anlamına gelir. profile değeri, maksimum boyutun belirtilmediği anlamına gelir. Örneğin, 100x200 değeri, tüm görüntülerin yeniden boyutlandırılmasına neden olur, böylece genişlikleri 100 pikselden ve yükseklikleri 200 pikselden fazla olamaz. Bunun yalnızca gerçek görüntü dosyalarının boyutunu etkilediğini unutmayın. Herhangi bir görüntü, belgede kendisine uygulanan stile bağlı olarak farklı bir boyutta işlenebilir.

--epub-toc-at-end

Eklenen satır arası içindekileri kitabın başı yerine sonuna koy.

--epub-version

Oluşturulacak EPUB dosyasının sürümü. EPUB 2 en geniş uyumlu olanıdır, EPUB 3'ü yalnızca gerçekten ihtiyacınız olduğunu biliyorsanız kullanın.

--extract-to

Oluşturulan EPUB dosyasının içeriğini belirtilen klasöre çıkarın. Önce klasörün içeriği silinir, bu yüzden dikkatli olun.

--flow-size

Bu boyutttan büyük bütün HTML dosyalarını küçük parçalara böl (KB olarak). Çoğu ePUB okuyucu büyük boyuttaki dosyaları okuyamadığı için bu gereklidir. Öntanımlı 260KB boyutu Adobe Digital Edition'lar için gereklidir. Boyut temelli bölmeyi devre dışı bırakmak için 0 olarak ayarlayın.

--no-default-epub-cover

Normal şartlarda, eklediğiniz kitabın kapağı yoksa ve siz de ayrıca bir kapak belirlemediyseniz; kitap adı ve yazar adı vs bilgilerden bir öntanımlı kapak oluşturulur. Bu ayar öntanımlı kapak oluşturmayı devre dışı bırakır.

--no-svg-cover

Kitap kapağı için SVG kullanma. Bu seçeneği yalnızca EPUB'ınızı iPhone ya da JetBook Lite gibi SVG desteklemeyen bir cihazda kullanacaksanız seçin. Bu seçenek seçili değilse, bu cihazlar kitap kapağı yerine boş bir sayfa görüntüleyecektir.

--preserve-cover-aspect-ratio

Kitap kapağı olarak SVG kullandığınızda bu seçenek, kitap kapağının müsait ekran alanına en/boy oranının korunarak ölçeklenmesini sağlar. Yani bazı durumlarda resmin kenarlarında beyaz alanlar bulunabilir ancak resim asla bozulmaz. Bu seçenek seçili değilse resim bir miktar bozulabilir ama kenarlarda beyaz alanlar olmaz.

--pretty-print

Eğer belirtilirse, çıktı ektentisi en okunabilir şekilde bir çıktı yaratmaya çalışacaktır. Bazı çıktı eklentilerinde hiç bir etkisi olmayabilir.

--toc-title

Oluşturulan İçindekiler (TOC) bölümü için başlık.

GÖR ve HİSSET

Çıktı dosyasının görünümünü ayarlamak için kullanılabilecek ayarlar

--asciiize

Transliterate Unicode characters to an ASCII representation. Use with care because this will replace Unicode characters with ASCII. For instance it will replace "Pelé" with "Pele". Also, note that in cases where there are multiple representations of a character (characters shared by Chinese and Japanese for instance) the representation based on the current calibre interface language will be used.

--base-font-size

The base font size in pts. All font sizes in the produced book will be rescaled based on this size. By choosing a larger size you can make the fonts in the output bigger and vice versa. By default, when the value is zero, the base font size is chosen based on the output profile you chose.

--change-justification

Metnin yaslama ayarlarını değiştir. "left" değeri tüm çift tarafa da dayalı (justified) yazıyı sola dayalı yapar. "justify" ise çift tarafa dayalı olmayan yazıları çift tarafa dayalı yapar. "original" değeri ise kaynak dosyadaki değeri korur. Tüm çıktı formatlarının çift tarafa dayalı formatı desteklemediiğini unutmayın.

--disable-font-rescaling

Tüm yazı tiplerinin yeniden boyutlandırılmasını etkisizleştir.

--embed-all-fonts

Henüz gömülmemiş ama girdi belgesinde başvurulan tüm yazı tiplerini göm. Bu sisteminizi yazı tipleri için arar, ve bulursa, bulunanlar gömülür. Gömme yalnızca dönüştürdüğünüz yazı tipi gömülü yazı tiplerini destekliyorsa çalışır, örneğin EPUB, AZW3, DOCX veya PDF. Lütfen bu belgede kullanılan gömülü yazı tiplerini kullanmak için gerekli izinleriniz olduğundan emin olun.

--embed-font-family

Belirtilen yazı tipi ailesini kitaba göm. Bu kitap için kullanılan "temel" yazı tipini belirtir. Girdi belgesi kendi yazı tiplerini belirtmişse, bu temel yazı tipini ezebilir. Filtre biçim bilgisi seçeneğini kullanarak yazı tiplerini girdi belgesinden çıkarabilirsiniz. Yazı tipi gömmenin yalnızca bazı çıktı formatlarında çalıştığını unutmayın, özellikle EPUB, AZW3 ve DOCX.

--expand-css

Calibre varsayılan olarak kenar boşluğu, dolgu, kenarlık vb. gibi çeşitli CSS özellikleri için kısayol formunu kullanacaktır. Bu seçenek bunun yerine tam genişletilmiş formu kullanmasına neden olur. Nook steno CSS'yi işleyemediğinden, çıktı profili Nook profillerinden birine ayarlanmış olarak EPUB dosyaları oluştururken CSS'nin her zaman genişletildiğini unutmayın.

--extra-css

CSS biçim sayfasına veya ham CSS'ye olan yol. Bu CSS, kaynak dosyadaki biçim kurallarına eklenecek, bu sayede bu kuralların yerine kullanılabilecektir.

--filter-css

Tüm CSS biçim kurallarından çıkarılacak CSS özelliklerinin virgülle ayrılmış listesi. Bazı biçim bilgisinin varlığının aygıtınızda üzerine yazılmasını engellediği durumlarda kullanışlıdır. Örneğin: font-family,color,margin-left,margin-right

--font-size-mapping

CSS yazı tipi isimlerinden yazı tipi boyutlarına nokta olarak haritalama. Örnek bir ayar şu şekildedir 12,12,14,16,18,20,22,24. Bunlar xx-small'dan xx-large'a boyutların haritasıdır, son boyut dev yazı tipleri içindir. Yazı tipi yeniden ölçekleme algoritması bu boyutları kullanarak yazı tiplerini akıllıca yeniden boyutlandırır. Varsayılan seçtiğiniz çıktı profiline göre bir haritalama kullanmaktır.

--insert-blank-line

Paragraflar arasına boş satır ekle. Eğer kaynak dosyası paragraf (<p> or <div> etiketlerini) içermiyorsa çalışmaz

--insert-blank-line-size

Eklenen boşlukların yüksekliğini "em" cinsinden ayarlayın. Parağraf arası boşluklar ise buradaki değerin iki katı olarak ayarlanacaktır.

--keep-ligatures

Girdi belgesinde mevcut olan bağları koru. Bir bağ, ff, fi, fl vs. gibi bir çift karakterin özel olarak gerçeklenmesine denir. Çoğu okuyucu varsayılan yazı tiplerinde bağları desteklemezler, yani doğru gerçeklemeleri beklenmez. Varsayılan olarak, Calibre bir bağı karşılık gelen normal karakter çiftine çevirir. Bu seçenek ise korunmalarını sağlar.

--line-height

Sayı olarak satır yüksekliği. Ardı ardına gelen satırlar arasındaki boşluğu kontrol eder. Kendi satır yüksekliğini belirlemeyen unsurlara uygulanır. Çoğu durumda minimum satır aralığı tercihi daha kullanışlıdır. Varsayılan olarak herhangi bir satır yüksekliği işlemi yapılmaz.

--linearize-tables

Bazı kötü dizayn edilmiş dökümanlar sayfadaki metnin düzenlemesini kontrol için tablo kullanırlar. Bu sayfalar dönüştürüldüğünde sıklıkla metin sayfadan ve taşıyor ve başka hatalar çıkıyor. Bu seçenek içeriği tablodan çıkaracak ve onu bildiğimiz şekilde sunacak.

--margin-bottom

Alt kenar boşluğunu pt olarak ayarlayın. Varsayılan %darsayılandır. Bunu sıfırdan küçük bir değere ayarlamak, kenar boşluğunun ayarlanmamasına neden olur (orijinal belgedeki kenar boşluğu ayarı korunur). Not: PDF ve DOCX gibi sayfa odaklı formatların öncelikli olan kendi kenar boşluğu ayarları vardır.

--margin-left

Sol kenar boşluğunu pt olarak ayarlayın. Varsayılan %darsayılandır. Bunu sıfırdan küçük bir değere ayarlamak, kenar boşluğunun ayarlanmamasına neden olur (orijinal belgedeki kenar boşluğu ayarı korunur). Not: PDF ve DOCX gibi sayfa odaklı formatların öncelikli olan kendi kenar boşluğu ayarları vardır.

--margin-right

Set the right margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.

--margin-top

Üst kenar boşluğunu pt olarak ayarlayın. Varsayılan %darsayılandır. Bunu sıfırdan küçük bir değere ayarlamak, kenar boşluğunun ayarlanmamasına neden olur (orijinal belgedeki kenar boşluğu ayarı korunur). Not: PDF ve DOCX gibi sayfa odaklı formatların öncelikli olan kendi kenar boşluğu ayarları vardır.

--minimum-line-height

Unsurların hesaplanmış font büyüklüğünün yüzdesi olarak, minimum satır yüksekliği. Calibre bu ayar ile girdi dokümanının ne belirttiğinden bağımsız olarak her unsura bir satır yüksekliği atayacaktır. Devre dışı bırakmak için sıfıra ayarlayın. Varsayılan 120%. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız, doğrudan satır yüksekliği belirmek yerine bu ayarı kullanın. Örneğin, bunu 240'a ayarlayarak "2 kat satır aralıklı" metin elde edebilirsiniz.

--remove-paragraph-spacing

Paragraflar arası boşlukları kaldır. Ayrıca paragrafların girintilerini 1,5em olarak ayarla. Eğer kaynak dosyası paragraları(<p> or <div> etiketleri) kullanmamışsa boşluk kaldırma çalışmayacaktır.

--remove-paragraph-spacing-indent-size

Calibre paragraflar arasındaki boş satırları kaldırdığında, paragrafların kolayca ayırt edilebilmesi için otomatik olarak bir paragraf girintisi yapar. Bu seçenek, o girintinin genişliğini (em cinsinden) kontrol eder. Bu değeri negatif olarak ayarlarsanız girdi belgesinde belirlenen paragraf girintisi kullanılır. Yani Calibre paragraf girintisini değiştirmez.

--smarten-punctuation

Convert plain quotes, dashes and ellipsis to their typographically correct equivalents. For details, see https://daringfireball.net/projects/smartypants.

--subset-embedded-fonts

Tüm gömülü yazı tiplerini alt kümeye al. Gömülü tüm yazı tipleri yalnızca bu belgede kullanılan oymaları içerecek şekilde eksiltilir. Bu yazı tipi dosyalarının boyutunu küçültür. Kullanılmayan oymalara sahip büyük bir yazı tipi kullanıyorsanız faydalıdır.

--transform-css-rules

Bu kitaptaki CSS stillerini dönüştürmek için kurallar içeren bir dosyanın yolu. Böyle bir dosya oluşturmanın en kolay yolu, calibre arayüzündeki kural oluşturmak için kullanılan sihirbazı kullanmaktır. Sihirbaza dönüştürme iletişim kutusunun "Bak ve hisset->Stilleri dönüştür" bölümünden erişin. Kuralları oluşturduktan sonra, onları bir dosyaya kaydetmek için "Dışa Aktar" düğmesini kullanabilirsiniz.

--transform-html-rules

Bu kitaptaki HTML'yi dönüştürmek için kurallar içeren bir dosyanın yolu. Böyle bir dosya oluşturmanın en kolay yolu, calibre arayüzünde kurallar oluşturmak için sihirbazı kullanmaktır. Dönüştürme iletişim kutusunun "Bak & hisset->HTML Dönüştür" bölümünden erişin. Kuralları oluşturduktan sonra, onları bir dosyaya kaydetmek için "Dışa Aktar" düğmesini kullanabilirsiniz.

--unsmarten-punctuation

Süslü tırnak, tire ve üç nokta işaretlerini düz versiyonlarına çevir.

SEZGİSEL İŞLEME

Genel tanımlı motifleri kullanarak dökümanın yazılarını ve yapısını değiştirin. Default olarak pasif durumdadır. Aktifleştirmek için –enable-heuristics kullanın. Komutları tek tek pasifleştirmek için –disable-* ayarını kullanabilirsiniz.

--disable-dehyphenate

Belgedeki tirelenmiş kelimeleri analiz et. Belge tirelerin kalması veya gitmesi gerekliliğini belirlemek için sözlük olarak kullanılır.

--disable-delete-blank-paragraphs

Eğer tüm paragraflar arasında boş paragraflar varsa dökümandan bunları çıkar

--disable-fix-indents

Birden çok kesintisiz boşluk girdilerinden oluşan girintiyi CSS girintilerine çevir.

--disable-format-scene-breaks

Sola dayalı sahne bitiş işaretçileri ortalanır. Birden çok boş satır kullanan yumuşak sahne kesicileri yatay kurallarla değiştir.

--disable-italicize-common-cases

İtalik olacak ortak kelimelere ve modellere bak, ve bunları italikleştir.

--disable-markup-chapter-headings

Biçimlendirilmemiş bölüm başlıklarını ve altbaşlıklarını algıla. Onları h2 ve h3 etiketlerine çevir. Bu ayar içindekiler yaratmayacak ama oluşturulurken yapı algılama ile bağlantılı kullanılabilecek.

--disable-renumber-headings

Ardarda gelen <h1> veya <h2> etiketleri olup olmadığına bakar. Etiketler bölüm başlıklarının ortasında parçalanmanın önüne geçmek için yeniden numaralandırılır.

--disable-unwrap-lines

Noktalama işaretleri ve diğer biçim işaretlerini kullanırken satırları bölme

--enable-heuristics

Heuristic işlemeyi etkinleştir. Bu seçenek gerçekleşecek herhangi bir heurostic işleme için ayarlanmalıdır.

--html-unwrap-factor

Bir satırın erişmesi gereken uzunluğa karar verme ölçeği. Geçerli değerler 0 ila 1 arası ondalık sayılardır. Varsayılan değer 0.4 olup, ortalama satır uzunluğunun biraz altındadır. Eğer bir dökümanda bir iki satır sarkıyorsa, bu değer düşürülmelidir.

--replace-scene-breaks

Sahne kesicileri belirtilen metinle değiştir. Varsayılan olarak, girdi belgesindeki metin kullanılır.

BUL ve DEĞİŞTİR

Kullanıcı tanımlı motifleri kullanarak dökümanın yazılarını ve yapısını değiştir.

--search-replace

Path to a file containing search and replace regular expressions. The file must contain alternating lines of regular expression followed by replacement pattern (which can be an empty line). The regular expression must be in the Python regex syntax and the file must be UTF-8 encoded.

--sr1-replace

sr1-search aramasıyle bulunan metin için yeni değer

sr1-replace araması ile değiştirmek için arama şablonu (regular expression- regex).

--sr2-replace

sr2-search araması ile bulunan metin için yeni değer.

sr2-replace araması ile değiştirmek için arama şablonu (regular expression- regex).

--sr3-replace

sr3-search aramasıyle bulunan metin için yeni değer.

sr3-replace araması ile değiştirmek için arama şablonu (regular expression- regex).

YAPI ALGILAMA

dosya yapısının otomatik farkınıa varma kontrolü

--chapter

An XPath expression to detect chapter titles. The default is to consider <h1> or <h2> tags that contain the words "chapter", "book", "section", "prologue", "epilogue" or "part" as chapter titles as well as any tags that have class="chapter". The expression used must evaluate to a list of elements. To disable chapter detection, use the expression "/". See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for further help on using this feature.

--chapter-mark

Tesbit edilen bölümlerin nasıl işaretleneceğini belirleyin. "pagebreak" değeri bölümlerden önce sayfa sonu ekler. "rule" değeri bölümlerden önce bir çizgi ekler. "none" değeri bölüm işaretlemeyi pasifleştirir ve "both" değeri ise bölümlerden önce hem çizgi hem sayfa sonu ekler.

--disable-remove-fake-margins

Bazı dökümanlar sayfa kenar boşluklarını (margin) her bir paragraf için sağ ve sol boşlukları belirleyerek ayarlar. Calibre bu ayarları bulup iptal etmeye çalışır. Bu bazen kaldırılmaması gereken boşluk ayarlarının da kaldırılmasına neden olur. Böyle bir durumda bu boşlukların kaldırılması işlemini iptal edebilirsiniz.

--insert-metadata

Insert the book metadata at the start of the book. This is useful if your e-book reader does not support displaying/searching metadata directly.

--page-breaks-before

Bir XPath ifadesi. Sayfa kesmeleri belirtilen ögelerden önce yerleştirilir. İfadenin kullanımını kapatmak için bunu kullanın: /

--prefer-metadata-cover

Belirtilen kapak yerine kaynak dosyasındaki algılanan kapağı kullan

--remove-first-image

Remove the first image from the input e-book. Useful if the input document has a cover image that is not identified as a cover. In this case, if you set a cover in calibre, the output document will end up with two cover images if you do not specify this option.

--start-reading-at

An XPath expression to detect the location in the document at which to start reading. Some e-book reading programs (most prominently the Kindle) use this location as the position at which to open the book. See the XPath tutorial in the calibre User Manual for further help using this feature.

İÇİNDEKİLER

İçindekiler(TOC)’un otomatik oluşturulma ayarını düzenleyin. Eğer kaynak içindekiler(TOC)’e sahipse varsayılan olarak o kullanılacaktır.

Girdideki linklerden içindekiler(TOC) oluştururken maddelerin birden fazla kopyasına izin ver. Yani farklı yerlere işaret etmesi şartıyla aynı yazıya sahip birden fazla maddeye izin ver.

--level1-toc

Birinci seviyede İçindekilere eklenmesi gereken tüm etiketleri belirten XPath ifadesi. Eğer bu belirtilirse, diğer otomatik algılama biçimleri üzerinde öncelik alır. Örnekler için Calibre Kullanıcı Kılavuzundaki XPath Rehberine göz atın.

--level2-toc

İkinci seviyede İçindekilere eklenmesi gereken tüm etiketleri belirten XPath ifadesi. Her girdi önceki birinci seviye girdinin altına eklenir. Örnekler için Calibre Kullanıcı Kılavuzundaki XPath Rehberine göz atın.

--level3-toc

Üçüncü seviyede İçindekilere eklenmesi gereken tüm etiketleri belirten XPath ifadesi. Her girdi önceki ikinci seviye girdinin altına eklenir. Örnekler için Calibre Kullanıcı Kılavuzundaki XPath Rehberine göz atın.

İçindekilere eklenecek maksimum link sayısı. Devre dışı bırakmak için 0'a ayarlayın. Varsayılan 50. Eğer eşik sayısından az bölüm algılanırsa linkler sadece içindekilere eklenir

--no-chapters-in-toc

Otomatik algılanmış bölümleri İçindekiler kısmına ekleme

--toc-filter

Belirtilen kurallı ifadeyle eşleşen İçindekiler başlıklarını, İçindekilerden çıkarır. Eşleşen girdiler ve onların alt girdilerinin tümü çıkartılır.

--toc-threshold

Eğer bu sayıdan daha az bölüm algılanırsa linkler İçindekiler kısmına eklenir. Varsayılan: 6

--use-auto-toc

Normalde kaynak içindekiler bilgisine sahipse otomatik üretilene tercihen bu bilgi kullanılır. Bu seçenek ile her zaman otomatik üretilen kullanılır

ÜSTBİLGİ

Çıkış almak için metadata seçeneklerini kaydet.

--author-sort

Yazar'a göre sıralamada kullanılacak metin

--authors

Yazarları ayarla. Birden fazla yazar varsa ampersand (&) işareti ile ayrılmalı.

--book-producer

Kitap üreticisini ata.

--comments

Ekitap açıklamasını ayarla.

--cover

Kapağı belirli bir dosya veya URL'ye ayarla

--isbn

Kitabın ISBN'ini ayarla.

--language

Dili ayarla.

--pubdate

Set the publication date (assumed to be in the local timezone, unless the timezone is explicitly specified)

--publisher

Ekitap yayıncısını ayarla.

--rating

Derecelendirmesini ayarla. 1 ve 5 arasında bir sayı olmalı.

--read-metadata-from-opf, --from-opf, -m

Metaveriyi seçili OPF dosyasından oku. Bu dosyadan okunacak metaveri, kaynak dosyadaki herhangi bir metaverinin yerine geçecektir.

--series

Ekitabın bağlı olduğu seriyi ayarla.

--series-index

Kitabın serideki indeksini ayarla.

--tags

Kitap için etiketleri ayarla. Virgül ile ayrılmış liste olmalı.

--timestamp

Kitap zamandamgasını tanımla(Artık kullanılmıyor)

--title

Başlığı ayarla.

--title-sort

Başlık sürümü sıralama için kullanılır.

HATA AYIKLA

Dönüştürme hatalarını bulmak için yardım seçenekleri

--debug-pipeline, -d

Dönüşüm hattının farklı aşamalarındaki çıktıyı belirtilen klasöre kaydedin. Dönüştürme sürecinin hangi aşamasında bir hatanın oluştuğundan emin değilseniz kullanışlıdır.

--verbose, -v

Ayrıntı seviyesi. Daha fazla ayrıntı için birden fazla belirtin. İki kere belirtmek tam ayrıntıya sebep olur, bir kere belirtmen orta seviye ayrıntı ve hiç belirtmemek en az ayrıntıya.