Komut Satırı Arayüzü

../../_images/cli.png

Not

On macOS, the command line tools are inside the calibre bundle, for example, if you installed calibre in /Applications the command line tools are in /Applications/calibre.app/Contents/MacOS/. So, for example, to run ebook-convert you would use: /Applications/calibre.app/Contents/MacOS/ebook-convert.

Documented commands

Undocumented commands

  • ebook-device

  • markdown-calibre

Belgelendirilmemiş komutların nasıl kullanılacağını terminalden bir parametre vermeden kullanarak görebilirsiniz.