ebook-meta

ebook-meta ebook_file [seçenekler]

Read/Write metadata from/to e-book files.

Supported formats for reading metadata: azw, azw1, azw3, azw4, cb7, cbc, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Supported formats for writing metadata: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Different file types support different kinds of metadata. If you try to set some metadata on a file type that does not support it, the metadata will be silently ignored.

Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: “/some path/with spaces”

[seçenekler]

--author-sort

Yazarlar sıralanırken kullanılacak karakter dizisi. Belirtilmemişse ama yazar(lar) mevcutsa, otomatik olarak başlıktan çıkartılır.

--authors, -a

Yazarları ayarla. Birden fazla yazar birbirinden & karakteri ile ayrılmalı. Yazar isimleri önce isim sonra soyad düzeninde olmalı

--book-producer, -k

Kitap üreticisini ata.

--category

Kitap kategorisini ayarla.

--comments, -c

Ekitap açıklamasını ayarla.

--cover

Belirlenen dosyaya kapak ayarlar.

--date, -d

Yayın tarihini ayarla.

--from-opf

Read metadata from the specified OPF file and use it to set metadata in the e-book. Metadata specified on the command line will override metadata read from the OPF file

--get-cover

Get the cover from the e-book and save it at as the specified file.

--help, -h

bu yardım iletisini göster ve çık

--identifier

Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 To remove an identifier, specify no value, --identifier isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked as the package identifier cannot be removed.

--index, -i

Kitabın serideki indeksini ayarla.

--isbn

Kitabın ISBN'ini ayarla.

--language, -l

Dili ayarla.

--lrf-bookid

LRF dosyalarına (Kitap Kimliği) koy

--publisher, -p

Ekitap yayıncısını ayarla.

--rating, -r

Derecelendirmesini ayarla. 1 ve 5 arasında bir sayı olmalı.

--series, -s

Ekitabın bağlı olduğu seriyi ayarla.

--tags

Kitap için etiketleri ayarla. Virgül ile ayrılmış liste olmalı.

--title, -t

Başlığı ayarla.

--title-sort

Sıralama için kullanılan başlığın sürümü. Belirtilmemişse ama başlık mevcutsa, otomatik olarak başlıktan çıkartılır.

--to-opf

OPF dosyasının ismini belirle. Bu metadata OPF dosyasına yazılacak.

--version

programın sürüm numarasını göster ve çık