ebook-meta

ebook-meta ebook_file [options]

Read/Write metadata from/to e-book files.

Supported formats for reading metadata: azw, azw1, azw3, azw4, cb7, cbc, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Supported formats for writing metadata: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Different file types support different kinds of metadata. If you try to set some metadata on a file type that does not support it, the metadata will be silently ignored.

Alati kui edastad programmile ebook-meta tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: „/some path/with spaces“

[suvandid]

--author-sort

String to be used when sorting by author. If unspecified, and the author(s) are specified, it will be auto-generated from the author(s).

--authors, -a

Set the authors. Multiple authors should be separated by the & character. Author names should be in the order Firstname Lastname.

--book-producer, -k

Määra raamatu tootja.

--category

Määra raamatu kategooria.

--comments, -c

Määra e-raamatu kirjeldus.

--cover

Set the cover to the specified file.

--date, -d

Määra avaldamise kuupäev.

--from-opf

Read metadata from the specified OPF file and use it to set metadata in the e-book. Metadata specified on the command line will override metadata read from the OPF file

--get-cover

Hangi e-raamatust kaanepilt ja salvesta see määratud failina.

--help, -h

näita seda veateadet ja välju

--identifier

Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 To remove an identifier, specify no value, --identifier isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked as the package identifier cannot be removed.

--index, -i

Määra, mitmes raamat see sarjas on.

--isbn

Määra raamatu ISBN.

--language, -l

Määra keel.

--lrf-bookid

Set the BookID in LRF files

--publisher, -p

Määra e-raamatu kirjastaja.

--rating, -r

Määra hinnang. Peaks olema number vahemikus 1-st 5-ni.

--series, -s

Määra, millissesse sarja see e-raamat kuulub.

--tags

Määra raamatu sildid. Peaks olema komaga eraldatud loend.

--title, -t

Määra pealkiri.

--title-sort

The version of the title to be used for sorting. If unspecified, and the title is specified, it will be auto-generated from the title.

--to-opf

Määratle OPF-faili nimi. Metaandmed kirjutatakse OPF-faili.

--version

näita programmi versiooninumbrit ja välju