ebook-meta

ebook-meta ebook_file [options]

Číst/Zapisovat metadata z/do souborů e-knih.

Podporované formáty pro čtení metadat: azw, azw1, azw3, azw4, cb7, cbc, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Podporované formáty pro zápis metadat: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Různé typy souborů podporují různé druhy metadat. Pokud se pokusíte nastavit nějaká metadata k typu souboru, který je nepodporuje, metadata budou bez upozornění ignorována.

Kdykoliv předáváte parametry pro ebook-meta, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[volby]

--author-sort

Řetězec použitý při řazení podle autora. Pokud není zadán a je zadán autor, bude automaticky generován z autora.

--authors, -a

Nastavit autory. Více autorů by mělo být odděleno znakem &. Jména autorů by měla být v pořadí křestní jméno, příjmení.

--book-producer, -k

Nastavit nakladatele knihy.

--category

Nastavit kategorii knihy.

--comments, -c

Nastavit popis e-knihy.

--cover

Nastavit obálku zadaného souboru.

--date, -d

Nastavit datum vydání.

--from-opf

Načíst metadata z vybraného souboru OPF a použít je k nastavení metadat v e-knize. Metadata uvedená v příkazové řádce přepíšou metadata načtená ze souboru OPF.

--get-cover

Získat obálku z e-knihy a uložit ji jako zadaný soubor.

--help, -h

zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--identifier

Nastavit identifikátory pro knihu, může být zadáno vícekrát. Například: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345. Pro odebrání identifikátoru zadejte prázdnou hodnotu, --identifier isbn:. Pamatujte, že identifikátor označený jako identifikátor balíčku nemůže být u souborů EPUB odebrán.

--index, -i

Nastavit pořadí knihy v této sérii.

--isbn

Nastavit ISBN knihy.

--language, -l

Nastavit jazyk.

--lrf-bookid

Nastavit BookID v souborech LRF

--publisher, -p

Nastavit vydavatele e-knihy.

--rating, -r

Nastavit hodnocení. Mělo by to být číslo mezi 1 a 5.

--series, -s

Nastavit sérii, do které tato e-kniha patří.

--tags

Nastavit štítky pro knihu. Měl by to být seznam oddělený čárkami.

--title, -t

Nastavit název.

--title-sort

Verze názvu použitá pro řazení. Pokud není zadán a je zadán název, bude automaticky generován z názvu.

--to-opf

Zadejte název souboru OPF. Metadata budou zapsána do souboru OPF.

--version

zobrazit číslo verze programu a ukončit