ebook-meta

ebook-meta файл_книги [параметри]

Прочитати або записати метадані до файлі електронних книг.

Підтримувані формати читання метаданих: azw, azw1, azw3, azw4, cb7, cbc, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Підтримувані формати запису метаданих: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Для різних типів файлів передбачено різні метадані. Якщо ви спробуєте встановити метадані для файла, для типу якого ці метадані не передбачено, метадані буде просто відкинуто.

Якщо ви передаєте аргументи ebook-meta, які містять пробіли, додайте навколо таких аргументів лапки. Приклад: «/some path/with spaces»

[параметри]

--author-sort

Рядок, що використовується для сортування за автором. Якщо не вказано, а авторів вказано, дані буде визначено за даними щодо авторів.

--authors, -a

Вкажіть авторів. Якщо авторів декілька, їхні імена слід розділити символом &. Імена авторів слід вказувати у форматі «Ім’я Прізвище».

--book-producer, -k

Вказати того, ким було створено книгу.

--category

Вказати категорію книги.

--comments, -c

Встановити опис електронної книги.

--cover

Визначити обкладинку для вказаного файла.

--date, -d

Вказати дату публікацію.

--from-opf

Прочитати метадані зі вказаного файла OPF і використовувати їх, як метадані для книги. Метадані, які вказано у рядку команди, замінять метадані, які прочитано з файла OPF.

--get-cover

Отримати обкладинку з книги і зберегти її у вказаному файлі.

--help, -h

показати це довідкове повідомлення і завершити роботу

--identifier

Встановити ідентифікатори книги. Можна вказувати декілька таких параметрів. Приклад: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 Щоб вилучити ідентифікатор, вкажіть порожнє значення. Приклад: --identifier isbn: Зауважте, що у файлах EPUB вилучення ідентифікатора, позначеного як ідентифікатор пакунка, неможливе.

--index, -i

Вказати номер книги в циклі.

--isbn

Вказати ISBN книги.

--language, -l

Встановити мову.

--lrf-bookid

Вказати BookID в LRF файлах

--publisher, -p

Встановити запис видавця електронної книги.

--rating, -r

Вказати оцінку. Може бути число між 1 і 5.

--series, -s

Вказати цикл, до якого належить книжка.

--tags

Вказати мітки для книги. Повинні бути розділені комами.

--title, -t

Вказати заголовок

--title-sort

Версія заголовка, що використовується для сортування. Якщо не вказано, а заголовок вказано, дані буде автоматично визначено на основі заголовка.

--to-opf

Вкажіть назву файла OPF. Метадані будуть записані в OPF файлі.

--version

показати дані щодо версії програми і завершити роботу