ebook-edit

ebook-edit [opts] [path_to_ebook] [name_of_file_inside_book ...]

Launch the calibre Edit book tool. You can optionally also specify the names of files inside the book which will be opened for editing automatically.

Alati kui edastad programmile ebook-edit tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: „/some path/with spaces“

[suvandid]

--detach

Eralda juht-terminalist, kui on (ainult Linux)

--help, -h

näita seda veateadet ja välju

--select-text

The text to select in the book when it is opened for editing

--version

näita programmi versiooninumbrit ja välju