ebook-edit

ebook-edit [opts] [path_to_ebook] [name_of_file_inside_book ...]

Lanceert het calibre boek Bewerken gereedschap. Optioneel kan u ook de namen van bestanden in het boek specificeren die automatisch geopend worden voor bewerken.

Als u aan ebook-edit parameters met spaties mee wilt geven, moet u deze met aanhalingstekens omsluiten. Bv.: “/some path/with spaces”

[Opties]

--detach

Loskoppelen van de controleterminal, indien aanwezig (alleen Linux)

--help, -h

toon dit helpbericht en stop

--select-text

De tekst om te selecteren in het boek wanneer het geopend is voor bewerking

--version

toon programmaversie en stop