ebook-edit

ebook-edit [opts] [pad_naar_ebook] [naam_bestand_in_boek ...]

Open het Calibre boek editeer tool. U kan optioneel ook de namen van bestanden in het boek meegeven, die dan automatisch geopend zullen worden voor aanpassingen.

Whenever you pass arguments to ebook-edit that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: “/some path/with spaces”

[Opties]

--detach

Loskoppelen van de controleterminal, indien aanwezig (alleen Linux)

--help, -h

toon dit helpbericht en stop

--version

toon programmaversie en stop