lrfviewer

lrfviewer [options] book.lrf

Read the LRF e-book book.lrf

Whenever you pass arguments to lrfviewer that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: “/some path/with spaces”

[seçenekler]

--disable-hyphenation

Hecelemeyi kapat. Gerçeklemeyi önemli ölçüde hızlandıracaktır.

--help, -h

bu yardım iletisini göster ve çık

--profile

LRF oluşturucu profili

--verbose

Gerçekleme süreci hakkında daha fazla bilgi yazdır

--version

programın sürüm numarasını göster ve çık

--visual-debug

Gerçekleme motorunun hatalarını ayıklamak için görsel yardımları aç

--white-background

Gözler için daha kolay olduğunu düşündüğümden varsayılan olarak arkaplan kapalıdır. Bu seçeneği arkaplanı tamamen beyaz yapmak için kullanın.