lrfviewer

lrfviewer [opcje] book.lrf

Odczytaj książkę book.lrf w formacie LRF

Ilekroć przekazujesz argumenty do lrfviewer, które zawierają spacje, ujmuj je w cudzysłowy. Na przykład: „/some path/with spaces”

[opcje]

--disable-hyphenation

Wyłącz dzielenie wyrazów. Powinno znacząco przyspieszyć przetwarzanie.

--help, -h

wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--profile

Profil renderowania modułu LRF

--verbose

Wyświetl więcej informacji o procesie renderowania

--version

wyświetla wersję programu i kończy działanie

--visual-debug

Włącz wizualną pomoc przy debugowaniu silnika renderowania

--white-background

Domyślnie tło jest nie do końca białe, ponieważ wydawało mi się to wygodniejsze dla oczu. Dzięki tej opcji możesz ustawić tło na całkowicie białe.