lrf2lrs

lrf2lrs book.lrf

Konwertuje plik LRF do pliku LRS (w formacie XML UTF-8)

Ilekroć przekazujesz argumenty do lrf2lrs, które zawierają spacje, ujmuj je w cudzysłowy. Na przykład: „/some path/with spaces”

[opcje]

--dont-output-resources

Nie zapisuj zagnieżdżonych w pliku grafik i czcionek na dysku

--help, -h

wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--output, -o

Wyjściowy plik LRS

--verbose

Podaj więcej danych

--version

wyświetla wersję programu i kończy działanie