lrf2lrs

lrf2lrs book.lrf

Convert an LRF file into an LRS (XML UTF-8 encoded) file

Alati kui edastad programmile lrf2lrs tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: „/some path/with spaces“

[suvandid]

--dont-output-resources

Do not save embedded image and font files to disk

--help, -h

näita seda veateadet ja välju

--output, -o

Output LRS file

--verbose

Ole jutukam

--version

näita programmi versiooninumbrit ja välju