lrf2lrs

lrf2lrs book.lrf

Převést soubor LRF na soubor LRS (XML s kódováním UTF-8)

Kdykoliv předáváte parametry pro lrf2lrs, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[volby]

--dont-output-resources

Neukládat vložené soubory obrázků a písem na disk

--help, -h

zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--output, -o

Výstupní soubor LRS

--verbose

Více podrobností

--version

zobrazit číslo verze programu a ukončit