lrfviewer

lrfviewer [options] book.lrf

Číst e-knihu LRF book.lrf

Kdykoliv předáváte parametry pro lrfviewer, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[volby]

--disable-hyphenation

Zakázat dělení slov. Mělo by to výrazně zrychlit vykreslování.

--help, -h

zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--profile

Profilovat nástroj pro vykreslování LRF

--verbose

Vypsat více informací o procesu vykreslování

--version

zobrazit číslo verze programu a ukončit

--visual-debug

Zapnout vizuální pomůcky pro ladění modulu vykreslování

--white-background

Ve výchozím nastavení je pozadí skoro bílé, protože je to snadnější pro oči. Použijte tuto volbu, aby bylo pozadí čistě bílé.