lrfviewer

lrfviewer [alternativ] bok.lrf

Läs LRF e-bok bok.lrf

När du skickar argument till lrfviewer som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: ”/some path/with spaces”

[alternativ]

--disable-hyphenation

Inaktivera avstavning. Bör snabba upp framställningen märkbart.

--help, -h

visa denna hjälptext och avsluta

--profile

Profil LRF-framställning

--verbose

Skriv ut mer information om återgivningsprocessen

--version

visar programmets versionsnummer och avsluta

--visual-debug

Slå på visuell hjälp för avlusning av återgivningsmotorn

--white-background

Som standard är bakgrunden gulvit vilket jag finner mer vilsamt för ögonen. Detta alternativ gör bakgrunden helvit.