lrfviewer

lrfviewer [options] book.lrf

Läs LRF-e-bokens bok.lrf

När du skickar argument till lrfviewer som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: ”/some path/with spaces”

[alternativ]

--disable-hyphenation

Inaktivera avstavning. Bör snabba upp renderingen avsevärt.

--help, -h

visa denna hjälptext och avsluta

--profile

Profilera LRF-renderaren

--verbose

Skriv ut mer information om renderingsprocessen

--version

visar programmets versionsnummer och avsluta

--visual-debug

Slå på visuell hjälp för avlusning av renderingsmotorn

--white-background

Som standard är bakgrunden gulvit eftersom jag tycker att det är lättare för ögonen. Använd det här alternativet för att göra bakgrunden helvit.