lrfviewer

lrfviewer [options] book.lrf

Read the LRF e-book book.lrf

Alati kui edastad programmile lrfviewer tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: „/some path/with spaces“

[suvandid]

--disable-hyphenation

Keela poolitamine. Peaks teksti näitamist märkimisväärselt kiirendama.

--help, -h

näita seda veateadet ja välju

--profile

Profile the LRF renderer

--verbose

Print more information about the rendering process

--version

näita programmi versiooninumbrit ja välju

--visual-debug

Turn on visual aids to debugging the rendering engine

--white-background

By default the background is off white as I find this easier on the eyes. Use this option to make the background pure white.