lrs2lrf

lrs2lrf [options] file.lrs

Compile an LRS file into an LRF file.

Alati kui edastad programmile lrs2lrf tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: „/some path/with spaces“

[suvandid]

--help, -h

näita seda veateadet ja välju

--lrs

Convert LRS to LRS, useful for debugging.

--output, -o

Rada väljundfailini

--verbose

Jutukas töötlemine

--version

näita programmi versiooninumbrit ja välju