lrs2lrf

lrs2lrf [opcje] file.lrs

Skompiluj plik LRS do pliku LRF.

Ilekroć przekazujesz argumenty do lrs2lrf, które zawierają spacje, ujmuj je w cudzysłowy. Na przykład: „/some path/with spaces”

[opcje]

--help, -h

wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--lrs

Konwersja LRS do LRS, opcja przydatna przy debugowaniu.

--output, -o

Ścieżka do pliku wyjściowego

--verbose

Szczegółowe komunikaty w czasie pracy

--version

wyświetla wersję programu i kończy działanie