web2disk

web2disk URL

Gdzie URL to na przykład https://google.com

Ilekroć przekazujesz argumenty do web2disk, które zawierają spacje, ujmuj je w cudzysłowy. Na przykład: „/some path/with spaces”

[opcje]

--base-dir, -d

Folder bazowy, w którym zapisany jest adres URL. Domyślnie jest %d

--delay

Minimalny odstęp w sekundach pomiędzy kolejnymi pobraniami. Domyślnie to 0 s

--dont-download-stylesheets

Nie pobieraj arkuszy stylów CSS.

--encoding

Kodowanie znaków stron internetowych, które próbujesz pobrać. Domyślnie calibre stara się automatycznie wybrać odpowiednie kodowanie.

--filter-regexp

Każdy odsyłacz, który pasuje do tego wyrażenia regularnego zostanie zignorowany. Ta opcja może być użyta wielokrotnie, w efekcie jeśli odsyłacz pasuje do któregokolwiek wyrażenia to zostanie zignorowany. Domyślnie nie są ignorowane żadne odsyłacze. Jeśli wyrażenie filtrujące i dopasowujące są użyte to wyrażenie filtrujące jest używane jako pierwsze.

--help, -h

wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--match-regexp

Podążaj tylko za odnośnikami które pasują do tego wyrażenia regularnego. Ta opcja może być użyta wielokrotnie, w takim przypadku odnośnik będzie śledzony dopóki pasuje do co najmniej jednego wyrażenia regularnego. Domyślnie wszystkie odnośniki są śledzone.

--max-files, -n

Maksymalna liczba plików do pobrania. Stosowane jedynie do plików z etykiet <a href>. Wartość domyślna: 9223372036854775807

--max-recursions, -r

Maksymalna ilość poziomów do rekursji np. poziom zagnieżdżenia odnośników do śledzenia. Domyślnie 1

--timeout, -t

Limit czasu oczekiwania na odpowiedź serwera. Domyślnie: 10.0 sek

--verbose

Pokazuj szczegółową informację wyjściową. Przydatne przy debugowaniu

--version

wyświetla wersję programu i kończy działanie