lrs2lrf

lrs2lrf [options] file.lrs

Kompilovat soubor LRS na soubor LRF.

Kdykoliv předáváte parametry pro lrs2lrf, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[volby]

--help, -h

zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--lrs

Převést LRS na LRS, užitečné pro ladění.

--output, -o

Cesta k výstupnímu souboru

--verbose

Podrobné zpracování

--version

zobrazit číslo verze programu a ukončit