lrs2lrf

lrs2lrf [options] file.lrs

Kompilera LRF-fil från LRS-fil.

När du skickar argument till lrs2lrf som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: ”/some path/with spaces”

[alternativ]

--help, -h

visa denna hjälptext och avsluta

--lrs

Konvertera LRS till LRS, användbart för felsökning.

--output, -o

Sökväg till utmatningsfil

--verbose

Följ bearbetningsprocessen

--version

visar programmets versionsnummer och avsluta