Kommandoradsgränssnitt

../../_images/cli.png

Observera

På macOS finns kommandoradsverktygen i calibre-paketet, till exempel om du installerade calibre i /Applications finns kommandoradsverktygen i /Applications/calibre.app/Contents/MacOS/. Så, till exempel, för att köra ebook-convert skulle du använda: /Applications/calibre.app/Contents/MacOS/ebook-convert.

Dokumenterade kommandon

Odokumenterade kommandon

  • ebook-device

  • markdown-calibre

Du kan se användning av odokumenterade kommandon genom att köra dem utan argument i ett terminalfönster.