Kommandoradsgränssnitt

../../_images/cli.png

Observera

På macOS finns kommandoradsverktygen inuti calibre paketet, till exempel om du installerade calibre i /Applications kommandoradsverktygen finns i /Applications/calibre.app/Contents/MacOS/.

Dokumenterade kommandon

Odokumenterade kommandon

  • ebook-device

  • markdown-calibre

Du kan se användning av odokumenterade kommandon genom att köra dem utan argument i ett terminalfönster.