calibre-server

calibre-server [alternativ] [sökväg till biblioteketsmapp...]

Starta calibre Innehållsserver. calibres Innehållsserver exponerar dina calibre-bibliotek över internet. Du kan ange sökvägen till biblioteksmappar som argument till calibre-server. Om du inte anger några vägar, kommer alla biblioteken som i calibre- huvudprogrammet känner till att användas.

När du skickar argument till calibre-server som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: ”/some path/with spaces”

[alternativ]

--access-log

Sökväg till tillgångs loggfil. Denna loggfil innehåller information om klienter som ansluter till servern och gör efterfrågningar. Som standard görs ingen åtkomstloggning.

--ajax-timeout

Tid (i sekunder) att vänta på ett svar från servern när förfrågningar görs.

--auth-mode

Välj typen av autentisering att användas. Ställ in HTTP-autentiseringsläge som används av servern. Ställ in på "grundläggande" om du sätter denna server bakom en SSL-proxy. Annars lämna den som "auto", som kommer att använda "grundläggande" om SSL är konfigurerad annars kommer "nedbrytning" att användas.

--auto-reload

Starta automatiskt om servern när källkoden ändras. Användbar för utveckling. Du bör också ange ett lågt värde för stänga av tidsbegränsning.

--ban-after

Antal misslyckande inloggningsförsök för bannlysning. Antal misslyckade inloggningsförsök varefter en IP-adress är bannlyst

--ban-for

Bannlys IP-adresser som har upprepade misslyckade inloggningsförsök. Bannlyser tillfälligt åtkomst för IP-adresser som har upprepade misslyckade inloggningsförsök för det angivna antalet minuter. Användbar för att förhindra försök att gissa lösenord. Om den är nollställd, görs ingen bannlysning.

--book-list-mode

Välj standardläge för boklistan. Ställ in standardläget för boklistan som ska användas för nya användare. Enskilda användare kan åsidosätta standardinställningarna i sina egna inställningar. Standardinställningen är att använda ett omslagsrutnät.

--compress-min-size

Minsta storlek för svar att använda vid datakomprimering (i byte).

--custom-list-template

Sökvägen till en JSON-fil som innehåller en mall för det anpassade boklistsläget. Det enklaste sättet att skapa en sådan mallfil är att gå till Inställningar->Dela via nätet->Mall för boklista i calibre, skapa mallen och exportera den.

--daemonize

Kör process i bakgrunden som en demon (endast Linux).

--displayed-fields

Begränsa användardefinieradefält som ska visas. Kommaseparerad lista med användardefinierade metadatafält som ska visas av Innehållsservern i /opds- och /mobila-vyer. Om du anger det här alternativet, kommer alla fält som inte finns i denna lista inte att visas. Till exempel: my_rating,my_tags

--enable-allow-socket-preallocation, --disable-allow-socket-preallocation

Förallokering av socket-anslutning, till exempel med systemd socket aktivering. Som standard är detta alternativ aktiverat.

--enable-auth, --disable-auth

Lösenordsbaserad autentisering för att komma åt servern. Normalt är servern obegränsad, så att alla kan få tillgång till den. Du kan begränsa åtkomsten till fördefinierade användare med det här alternativet. Som standard är detta alternativ inaktiverat.

--enable-fallback-to-detected-interface, --disable-fallback-to-detected-interface

Återgång till automatiskt detekterat gränssnitt. Om av någon anledning servern inte kan binda till gränssnittet som anges i listen_on alternativet, så kommer det att försöka identifiera ett gränssnitt som ansluter till omvärlden och binda till det. Som standard är detta alternativ aktiverat.

--enable-local-write, --disable-local-write

Tillåt icke-autentiserade lokala anslutningar att göra ändringar. Normalt, om du inte aktiverar autentisering, fungerar servern i läsläge, så att inte anonyma användare kan göra ändringar i dina calibre-bibliotek. Med det här alternativet kan alla ansluta från samma dator som servern körs för att göra ändringar. Det här är användbart om du vill köra servern utan autentisering, men använd fortfarande calibredb för att göra ändringar i dina calibre-bibliotek. Observera att om du aktiverar det här alternativet innebär det att ett program som körs på datorn kan göra ändringar i dina calibre-bibliotek. Som standard är detta alternativ inaktiverat.

--enable-log-not-found, --disable-log-not-found

Logga HTTP 404 (Inte hittad) förfrågningar. Normalt loggar servern alla HTTP-förfrågningar för resurser som inte finns. Detta kan generera en hel del skräploggar, om din server är inriktad från robotar. Använd detta alternativ för att stänga av dem. Som standard är detta alternativ aktiverat.

--enable-use-bonjour, --disable-use-bonjour

Annonsera OPDS-flöden via BonJour. Annonsera OPDS-flöden via BonJour-tjänsten så att OPDS-baserade läsappar kan upptäcka och ansluta till servern automatiskt. Som standard är detta alternativ aktiverat.

--enable-use-sendfile, --disable-use-sendfile

Noll-kopieringsfilöverföringar för ökad prestanda. Detta kommer att använda noll-kopiering för överföringar i kärnan när du skickar filer via nätverket, vilket ökar prestanda. Det kan dock leda till skadade filöverföringar på några trasiga filsystem. Om du upplever skadade filöverföringar, stäng av den. Som standard är detta alternativ aktiverat.

--help, -h

visa denna hjälptext och avsluta

--ignored-fields

Ignorera användardefinierade metadatafält. Kommaseparerad lista med användardefinierade metadatafält som inte kommer att visas av Innehållsservern i /opds- och /mobila-vyer. Till exempel: my_rating,my_tags

--listen-on

Gränssnittet för att lyssna efter anslutningar. Standard är att lyssna på alla tillgängliga IPv4-gränssnitt. Du kan ändra det här till exempelvis "127.0.0.1" för att bara lyssna på anslutningar från den lokala maskinen, eller till "::" för att lyssna på alla inkommande IPv6- och IPv4-anslutningar.

--log

Sökväg till loggfil för servern. Denna loggfil innehåller serverinformation och fel, inte åtkomstloggar. Som standard skrivs den till stdout.

--manage-users

Hantera databasen av användare tillåtna att ansluta till denna server. Se också alternativet --userdb.

--max-header-line-size

Största storlek på enskild HTTP-rubrik (i KB).

--max-job-time

Längsta tid för arbetarprocesser. Högsta tiden arbetsprocesser tillåts att köra (i minuter). Sätt till noll för ingen tidsbegränsning.

--max-jobs

Högsta antal arbetarprocesser. Arbetsprocesser lanseras efter behov och används för stora jobb som att förbereda en bok för visning, lägga till böcker, konvertera o.s.v. Normalt är högsta antalet sådana processer baserat på antalet CPU-kärnor. Du kan kontrollera den med den här inställningen.

--max-log-size

Största loggfilstorlek (i MB). Största storlek på loggfiler som genereras av servern. När loggfilen blir större än denna storlek roteras den automatiskt. Satt till noll för att inaktivera loggrotation.

--max-opds-items

Högsta antal böcker i OPDS-flöden. Högsta antal böcker som servern kommer att återvända i ett enda OPDS-anskaffningsflöde.

--max-opds-ungrouped-items

Högsta antal ogrupperade objekt i OPDS-flöden. Gruppera objekt i kategorier som författare/taggar från första bokstaven när det finns mer än detta antal objekt. Använd noll för att inaktivera.

--max-request-body-size

Största tillåtna storlek för filer som överförs till servern (i MB).

--num-per-page

Antal böcker att visa på en enskild sida. Antalet böcker som ska visas på en enda sida i webbläsaren.

--pidfile

Skriv process-PID till angiven fil

--port

Port att lyssna på för anslutningar.

--search-the-net-urls

Sökväg till en JSON-fil som innehåller webbadresser för funktionen "Sök på internet". Det enklaste sättet att skapa en sådan fil är att gå till Inställningar->Dela via nätet->Sök på internet i calibre, skapa webbadresserna och exportera dem.

--shutdown-timeout

Total tid i sekunder att vänta på ren avstängning.

--ssl-certfile

Sökväg till SSL-certifikatfil.

--ssl-keyfile

Sökväg till privat SSL-nyckelfil.

--timeout

Tid (i sekunder) varefter en inaktiv anslutning stängs.

--trusted-ips

Tillåt icke-autentiserade anslutningar från specifika IP-adresser att göra ändringar. Normalt, om du inte aktiverar autentisering, fungerar servern i skrivskyddat läge, så att anonyma användare inte kan göra ändringar i dina calibre-bibliotek. Det här alternativ tillåter alla som ansluter från de angivna IP-adresserna att göra ändringar. Måste vara en kommaseparerad lista med adress- eller nätverksspecifikationer. Detta är användbart om du vill köra servern utan autentisering men ändå använder calibredb för att göra ändringar i dina calibre-bibliotek. Observera att aktivering av det här alternativet innebär att alla som ansluter från de angivna IP-adresserna kan göra ändringar i dina calibre-bibliotek.

--url-prefix

Ett prefix att lägga till i början av alla webbadresser. Användbart om du vill köra den här servern bakom en omvänd proxy. Till exempel använd /calibre som URL-prefix.

--userdb

Sökväg till användardatabasen att använda för autentisering. Databasen är en SQLite-fil. För att skapa den använder du --manage-users. Du kan läsa mer om hantering av användare på: https://manual.calibre-ebook.com/sv/server.html#managing-user-accounts-from-the-command-line-only

--version

visar programmets versionsnummer och avsluta

--worker-count

Antal arbetstrådar som används för att behandla förfrågningar.