calibre-debug

calibre-debug [options]

Olika kommandoradsgränssnitt som är användbara för felsökning av calibre. Med inga flaggor startar detta kommando en inbäddad Python-tolk. Du kan också köra calibre-huvudgränssnittet, calibres e-bokvisare och calibre redigeraren i felsökningsläge.

Den innehåller också gränssnitt till olika bitar av calibre som inte har dedikerade kommandoradsverktyg, som underuppsättning av teckensnitt, e-bokdiffverktyg och så vidare.

Du kan också använda calibre-debug för att köra fristående skript. För att göra det använder du det så här:

calibre-debug -e myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 …

Allting efter -- skickas till skriptet. Du kan också använda calibre-debug som en shebang i skript, så här:

#!/usr/bin/env -S calibre-debug -e --

När du skickar argument till calibre-debug som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: ”/some path/with spaces”

[alternativ]

--add-simple-plugin

Lägg till en enkel insticksmodul (det vill säga en insticksmodul som består av bara en .py-fil), genom att ange sökvägen till py-filen som innehåller insticksmodulskoden.

--command, -c

Kör Python-kod.

--debug-device-driver, -d

Felsöker enhetsidentifiering

--default-programs

(Av)registrera calibre från Windows-standardprogram. --default-programs = (register|unregister)

--diff

Kör diffverktyg för calibre. Till exempel: calibre-debug --diff fil1 fil2

--edit-book

Starta calibre-verktyget "Redigera book" i felsökningsläge.

--exec-file, -e

Kör Python-koden i fil.

--explode-book, -x

Bryt isär boken i den angivna mappen. Användning: -x file.epub output_dir Exporterar boken som en samling HTML-filer och metadata som du kan redigera med standard HTML-redigeringsverktyg. Fungerar med EPUB-, AZW3-, HTMLZ- och DOCX-filer.

--export-all-calibre-data

Exportera all calibre-data (böcker/inställningar/insticksmoduler). Normalt kommer du att bli tillfrågad om exportmappen och biblioteken att exportera. Du kan också ange dem som kommandoradsargument för att hoppa över frågorna. Använd absoluta sökvägar för exportmappen och biblioteken. Det speciella nyckelordet "all" kan användas för att exportera alla bibliotek. Exempel: calibre-debug --export-all-calibre-data # för interaktiv användning calibre-debug --export-all-calibre-data /sökväg/till/tom/export/mapp /sökväg/till/bibliotek/mapp1 /sökväg/till/bibliotek2 calibre-debug --export-all-calibre-data /export/mapp all # exportera alla kända bibliotek

--fix-multiprocessing

För internt bruk

--gui, -g

Kör gränssnittet med felsökning aktiverat. Felsökningsloggar skrivs till stdout och stderr.

--gui-debug

Kör gränssnittet med felsökningskonsol, loggning till angiven sökväg. Bara för intern användning, använd -g alternativet för att köra gränssnittet i felsökningsläge

--help, -h

visa denna hjälptext och avsluta

--implode-book, -i

Implodera en tidigare exploderad bok. Användning: -i output_dir file.epub Importerar boken från filerna i output_dir som måste ha skapats av ett tidigare anrop till --explode-book. Var noga med att ange samma filtyp som användes vid exploderande.

--import-calibre-data

Importera tidigare exporterade calibre-data

--inspect-mobi, -m

Undersök MOBI-filen eller MOBI-filerna i den angivna sökvägen eller de angivna sökvägarna

--paths

Mata ut nödvändiga sökvägar för att anpassa calibre-miljön

--run-plugin, -r

Kör en insticksmodul som tillhandahåller ett kommandoradsgränssnitt. Till exempel: calibre-debug -r "insticksmodulsnamn" -- fil1 --flagga1 Allt efter -- kommer att skickas till insticksmodulen som argument.

--run-test, -t

Kör de namngivna testerna. Använd specialvärdet "alla" för att köra alla tester. Om testnamnet börjar med en punkt antas det vara ett modulnamn. Om testnamnet börjar med @ antas det vara ett kategorinamn.

--run-without-debug

Kör inte med DEBUG-flaggan inställd

--shutdown-running-calibre, -s

Orsakar att en körande calibre-instans avslutas, om någon körs. Observera att om det finns pågående jobb kommer de att avbrytas tyst, så använd med försiktighet.

--subset-font, -f

Underuppsätt det angivna teckensnittet. Använd -- efter denna flagga för att skicka flaggan till programmet för Underuppsättning av teckensnitt.

--test-build

Testa binärmoduler i bygge

--version

visar programmets versionsnummer och avsluta

--viewer, -w

Kör läsenheten i felsökningsläge