calibre-customize

calibre-customize options

Anpassa calibre genom att läsa in externa insticksmoduler.

När du skickar argument till calibre-customize som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: ”/some path/with spaces”

[alternativ]

--add-plugin, -a

Lägg till en insticksmodul genom att ange sökvägen till ZIP-filen som innehåller den.

--build-plugin, -b

För utvecklare av insticksmoduler: Sökvägen till mappen där du utvecklar insticksmodulen. Det här kommandot kommer automatiskt att packa upp insticksmodulen och uppdatera den i calibre.

--customize-plugin

Anpassa insticksmodul. Ange namn på insticksmodul och anpassningssträng separerade med kommatecken. Anpassningssträngen är densamma som du skulle ange när du anpassade insticksmodulen i calibres grafiska huvudanvändargränssnitt.

--disable-plugin

Inaktivera namngiven insticksmodul

--enable-plugin

Aktivera namngiven insticksmodul

--help, -h

visa denna hjälptext och avsluta

--list-plugins, -l

Lista alla installerade insticksmoduler

--remove-plugin, -r

Ta bort en anpassad insticksmodul utifrån dess namn. Har ingen effekt på inbyggda insticksmoduler

--version

visar programmets versionsnummer och avsluta