calibre-customize

Параметри calibre-customize

Налаштуйте Calibre, використовуючи зовнішні додатки.

Якщо ви передаєте аргументи calibre-customize, які містять пробіли, додайте навколо таких аргументів лапки. Приклад: «/some path/with spaces»

[параметри]

--add-plugin, -a

Додайте додаток, вказавши розташування файла ZIP, який його містить.

--build-plugin, -b

Для розробників додатків: шлях до теки, у якій зберігається код додатка. За допомогою цієї команди можна створити архів zip з додатком і оновити його у calibre у автоматичному режимі.

--customize-plugin

Налаштувати додаток. Вкажіть назву додатка і рядок налаштовування, відокремлені комою. Рядок налаштовування є тим самим рядком, який би ви ввели при налаштовуванні додатка у основному графічному інтерфейсі calibre.

--disable-plugin

Вимкнути вказаний за назвою додаток

--enable-plugin

Увімкнути вказаний за назвою додаток

--help, -h

показати це довідкове повідомлення і завершити роботу

--list-plugins, -l

Список всіх встановлених додатків

--remove-plugin, -r

Вилучити нетиповий додаток за назвою. Не впливає на вбудовані додатки.

--version

показати дані щодо версії програми і завершити роботу