calibre

calibre [параметри] [шлях_до_книги або адреса calibre ...]

Запустити головний графічний інтерфейс calibre і, якщо вказано, додати книгу, зазначену як шлях_до_книги до бази даних. Ви можете також вказувати адреси calibre для виконання різноманітних дій, відмінних від простого додавання книг. Приклад:

calibre://view-book/test_library/1842/epub

У відповідь на цю команду у засобі перегляду буде відкрито книгу із ідентифікатором 1842 у форматі EPUB з бібліотеки «test_library». Назви бібліотек збігаються із назвами тек цих бібліотек, але пробіли має бути замінено на символи підкреслювання. Повний опис різноманітних дій на основі адрес наведено у підручнику користувача.

Якщо ви передаєте аргументи calibre, які містять пробіли, додайте навколо таких аргументів лапки. Приклад: «/some path/with spaces»

[параметри]

--detach

Від’єднати від контрольного термінала, якщо такий був (лише Linux)

--help, -h

показати це довідкове повідомлення і завершити роботу

--ignore-plugins

Ігнорувати нетипові додатки. Корисно, якщо вами встановлено додаток, використання якого не дає запустити calibre.

--no-update-check

Не перевіряти наявність поновлень

--shutdown-running-calibre, -s

Завершує роботу запущеного екземпляра calibre, якщо такий існує. Зауважте, що якщо програма виконує завдання, виконання цих завдань буде перервано без додаткових повідомлень, отже будьте обережні з цією командою.

--start-in-tray

Запускати згорнутою у лоток.

--verbose, -v

Ігнорується, не використовуйте. Залишено лише з міркувань сумісності.

--version

показати дані щодо версії програми і завершити роботу

--with-library

Використовувати бібліотеку, розташовану у вказаному каталозі.