calibre

calibre [suvandid] [rada_eraamatuni]

Käivita calibre peamine graafiline kasutajaliides ja valikuliselt lisa andmebaasi kaustas path_to_ebook olev e-raamat.

Alati kui edastad programmile calibre tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: „/some path/with spaces“

[suvandid]

--detach

Eralda juht-terminalist, kui on (ainult Linux)

--help, -h

näita seda veateadet ja välju

--ignore-plugins

Eira kohandatud pluginaid; kasulik, kui installisid plugina, mis takistab calibrel käivituda

--no-update-check

Ära kontrolli uuendusi

--shutdown-running-calibre, -s

Pane töötav calibre eksemplar, kui on, sulguma. Pane tähele, et kui on pooleliolevaid töid, need katkestatakse vaikselt, seega kasuta ettevaatusega.

--start-in-tray

Käivita süsteemisalve minimeerituna.

--verbose, -v

Eiratud, ära kasuta. Eksisteerib ainult pärandi põhjustel

--version

näita programmi versiooninumbrit ja välju

--with-library

Use the library located at the specified path.