calibre

calibre [volby] [cesta_k_eknize nebo url calibre...]

Spustí hlavní grafické uživatelské rozhraní Calibre a volitelně přidejte e-knihu v cestě_k_eknize do databáze. Můžete také zadat adresy URL Calibre pro provádění jednotlivých různých akcí, než jen přidávání knih. Například:

calibre://view-book/testovací_knihovna/1842/epub

Ro otevře knihu s ID 1842 ve formátu EPUB z knihovny „testovací_knihovna“ v Prohlížeči e-knih Calibre. Názvy knihoven jsou názvy složek knihoven s mezerami nahrazenými podtržítky. Úplný popis různých akcí založených na URL naleznete v Uživatelské příručce.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibre, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[volby]

--detach

Odpojit od řídícího terminálu, pokud nějaký je (pouze pro Linux)

--help, -h

zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--ignore-plugins

Ignorovat vlastní moduly. Užitečné, pokud jste nainstalovali modul, který brání Calibre ve spuštění.

--no-update-check

Nekontrolovat aktualizace

--shutdown-running-calibre, -s

Způsobí vypnutí spuštěných instancí Calibre. Pamatujte, že pokud máte spuštěné úlohy, budou bez upozornění přerušeny, takže to používejte opatrně.

--start-in-tray

Spustit minimalizované do hlavního panelu systému.

--verbose, -v

Ignorováno, nepoužívejte. Přítomno pouze z historických důvodů

--version

zobrazit číslo verze programu a ukončit

--with-library

Použít knihovnu umístěnou v zadané cestě.