calibre-customize

calibre-customize options

Přizpůsobit Calibre načtením externích modulů.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibre-customize, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[volby]

--add-plugin, -a

Přidat modul zadáním cesty k souboru ZIP, který ho obsahuje.

--build-plugin, -b

Pro vývojáře doplňků: Cesta ke složce, ve které vyvíjíte doplněk. Tento příkaz automaticky zabalí doplněk a aktualizuje ho v Calibre.

--customize-plugin

Přizpůsobit modul. Zadejte název modulu a řetězec s úpravami oddělenými čárkou.

--disable-plugin

Zakázat uvedený modul

--enable-plugin

Povolit uvedený modul

--help, -h

zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--list-plugins, -l

Vypsat všechny nainstalované moduly

--remove-plugin, -r

Odebrat vlastní modul podle jména. Nemá žádný vliv na vestavěné moduly.

--version

zobrazit číslo verze programu a ukončit