calibre-customize

calibre-customize options

Dostosuj calibre poprzez załadowanie zewnętrznych wtyczek.

Ilekroć przekazujesz argumenty do calibre-customize, które zawierają spacje, ujmuj je w cudzysłowy. Na przykład: „/some path/with spaces”

[opcje]

--add-plugin, -a

Dodaj wtyczkę, podając ścieżkę do pliku, który ją zawiera.

--build-plugin, -b

Dla twórców wtyczek: ścieżka do folderu, w którym tworzysz wtyczkę. To polecenie automatycznie spakuje wtyczkę i zaktualizuje ją w Calibre.

--customize-plugin

Customize plugin. Specify name of plugin and customization string separated by a comma. The customization string is the same as you would enter when customizing the plugin in the main calibre GUI.

--disable-plugin

Wyłącz wtyczkę

--enable-plugin

Włącz wtyczkę

--help, -h

wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--list-plugins, -l

Wyświetl wszystkie zainstalowane wtyczki

--remove-plugin, -r

Usuń własną wtyczkę - wg nazwy. Nie ma wpływu na wbudowane wtyczki

--version

wyświetla wersję programu i kończy działanie