calibre-customize

calibre-customize options

Dostosuj calibre poprzez załadowanie zewnętrznych wtyczek.

Whenever you pass arguments to calibre-customize that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: „/some path/with spaces”

[opcje]

--add-plugin, -a

Dodaj wtyczkę, podając ścieżkę do pliku, który ją zawiera.

--build-plugin, -b

Dla twórców wtyczek: ścieżka do folderu, w którym tworzysz wtyczkę. To polecenie automatycznie spakuje wtyczkę i zaktualizuje ją w Calibre.

--customize-plugin

Dostosuj wtyczkę. Wprowadź nazwę wtyczki i polecenie dostosowujące oddzielając je przecinkiem.

--disable-plugin

Wyłącz wtyczkę

--enable-plugin

Włącz wtyczkę

--help, -h

Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--list-plugins, -l

Wyświetl wszystkie zainstalowane wtyczki

--remove-plugin, -r

Usuń własną wtyczkę - wg nazwy. Nie ma wpływu na wbudowane wtyczki

--version

Wyświetla wersję programu i kończy działanie