calibre-debug

calibre-debug [параметри]

З метою діагностики роботи calibre можна скористатися різними інтерфейсами командного рядка. Якщо виконати цю команду без параметрів, буде запущено вбудований інтерпретатор python. Крім того, ви можете запустити у режимі діагностики основний графічний інтерфейс calibre, переглядач calibre та редактор calibre.

Передбачено також інтерфейси для різноманітних частин calibre, у яких немає відповідних інструментів командного рядка, зокрема засобу обрізання шрифтів, засобу порівняння електронних книг тощо.

Ви також можете скористатися calibre-debug для запуску окремих скриптів. Зробити це можна так:

calibre-debug myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 …

Скрипту буде передано усі дані після –.

Якщо ви передаєте аргументи calibre-debug, які містять пробіли, додайте навколо таких аргументів лапки. Приклад: «/some path/with spaces»

[параметри]

--add-simple-plugin

Додати простий додаток (тобто додаток, що складається лише з файла .py) можна за допомогою визначення шляху до файла py, який містить код додатка.

--command, -c

Виконати код мовою програмування Python.

--debug-device-driver, -d

Діагностика виявлення пристроїв

--default-programs

Зареєструвати (скасувати реєстрацію) calibre серед типових програм Windows. --default-programs = (register|unregister)

--diff

Запустити засіб пошуку відмінностей calibre. Приклад: calibre-debug --diff файл1 файл2

--edit-book, -t

Запустити засіб редагування книг calibre у режимі діагностики.

--exec-file, -e

Виконати код Python у файлі.

--explode-book, -x

Розпакувати книгу до вказаної теки. Користування: -x файл.epub тека_виведення Експортує книгу як збірку файлів та метаданих HTML, які ви зможете редагувати за допомогою стандартних інструментів редагування HTML. Працює з файлами EPUB, AZW3, HTMLZ і DOCX.

--export-all-calibre-data

Експортувати усі дані calibre (книги, параметри і додатки). Зазвичай, програма попросить вас вказати каталог та бібліотеки для експортування. Ви також можете вказати відповідні значення як аргументи командного рядка, щоб пропустити питання. При визначенні теки експортування та тек бібліотек слід скористатися абсолютними шляхами. Для експортування усіх бібліотек можна скористатися спеціальним ключовим словом «all».

--fix-multiprocessing

Для внутрішнього використання

--gui, -g

Запустити графічний інтерфейс з увімкненою діагностикою. Дані діагностики буде виведено до stdout та stderr.

--gui-debug

Запустити графічний інтерфейс з консоллю діагностики, записавши журнал до вказаного каталогу. Призначено лише для внутрішнього використання. Скористайтеся параметром -g для відкриття графічного інтерфейсу у режимі діагностики.

--help, -h

показати це довідкове повідомлення і завершити роботу

--implode-book, -i

Запакувати раніше розпаковану книгу. Користування: -i каталог_виведення файл.epub Імпортує книгу з файлів у каталозі каталог_виведення. Такі файли має бути попередньо створено за допомогою виклику команди із параметром --explode-book. Не забудьте вказати саме той тип файла, який було використано для розпаковування книги.

--import-calibre-data

Імпортувати раніше експортовані дані calibre

--inspect-mobi, -m

Перевірити файли MOBI за вказаними шляхами.

--paths

Вивести записи шляхів, необхідних для налаштовування середовища calibre.

--reinitialize-db

Повторно ініціалізувати базу даних sqlite calibre за вказаним шляхом. Корисно для відновлення працездатності після пошкодження бази даних.

--run-plugin, -r

Запустити додаток інтерфейсу командного рядка. Приклад: calibre-debug -r "Add Books" -- файл1 --option1 Всі дані після -- буде передано додатку як параметри.

--shutdown-running-calibre, -s

Завершує роботу запущеного екземпляра calibre, якщо такий існує. Зауважте, що якщо програма виконує завдання, виконання цих завдань буде перервано без додаткових повідомлень, отже будьте обережні з цією командою.

--subset-font, -f

Підмножина символів вказаного шрифту. Додайте -- після цього параметра, щоб передати параметр програмі створення підмножин символів.

--test-build

Перевірити бінарні модулі у збірці.

--version

показати дані щодо версії програми і завершити роботу

--viewer, -w

Запустити програму для перегляду електронних книг у режимі діагностики