calibre-debug

calibre-debug [параметри]

З метою діагностики роботи calibre можна скористатися різними інтерфейсами командного рядка. Якщо виконати цю команду без параметрів, буде запущено вбудований інтерпретатор python. Крім того, ви можете запустити у режимі діагностики основний графічний інтерфейс calibre, переглядач calibre та редактор calibre.

Передбачено також інтерфейси для різноманітних частин calibre, у яких немає відповідних інструментів командного рядка, зокрема засобу обрізання шрифтів, засобу порівняння електронних книг тощо.

Ви також можете скористатися calibre-debug для запуску окремих скриптів. Зробити це можна так:

calibre-debug -e myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 …

Скрипту буде передано усі дані після –. Ви також можете скористатися calibre-debug як вступною частиною у скриптах, ось так:

#!/usr/bin/env -S calibre-debug -e --

Якщо ви передаєте аргументи calibre-debug, які містять пробіли, додайте навколо таких аргументів лапки. Приклад: «/some path/with spaces»

[параметри]

--add-simple-plugin

Додати простий додаток (тобто додаток, що складається лише з файла .py) можна за допомогою визначення шляху до файла py, який містить код додатка.

--command, -c

Виконати код мовою програмування Python.

--debug-device-driver, -d

Діагностика виявлення пристроїв

--default-programs

Зареєструвати (скасувати реєстрацію) calibre серед типових програм Windows. --default-programs = (register|unregister)

--diff

Запустити засіб пошуку відмінностей calibre. Приклад: calibre-debug --diff файл1 файл2

--edit-book

Запустити засіб редагування книг calibre у режимі діагностики.

--exec-file, -e

Виконати код Python у файлі.

--explode-book, -x

Розпакувати книгу до вказаної теки. Користування: -x файл.epub тека_виведення Експортує книгу як збірку файлів та метаданих HTML, які ви зможете редагувати за допомогою стандартних інструментів редагування HTML. Працює з файлами EPUB, AZW3, HTMLZ і DOCX.

--export-all-calibre-data

Експортувати усі дані calibre (книги, параметри, додатки). Зазвичай, програма попросить вас вказати теку і бібліотеки для експортування. Ви також можете вказати їх як аргументи командного рядка, щоб пропустити питання. Теку експортування і бібліотеки слід вказувати у форматі абсолютних шляхів. Для експортування усіх бібліотеки можна скористатися спеціальним ключовим слоовом «all». Приклади: calibre-debug --export-all-calibre-data # інтерактивне користування calibre-debug --export-all-calibre-data /шлях/до/порожньої/теки/експортування /шлях/до/теки/бібліотеки1 /шлях/до/бібліотеки2 calibre-debug --export-all-calibre-data /тека/експортування all # експортувати усі відомі бібліотеки

--fix-multiprocessing

Для внутрішнього використання

--gui, -g

Запустити графічний інтерфейс з увімкненою діагностикою. Дані діагностики буде виведено до stdout та stderr.

--gui-debug

Запустити графічний інтерфейс з консоллю діагностики, записавши журнал до вказаного каталогу. Призначено лише для внутрішнього використання. Скористайтеся параметром -g для відкриття графічного інтерфейсу у режимі діагностики.

--help, -h

показати це довідкове повідомлення і завершити роботу

--implode-book, -i

Запакувати раніше розпаковану книгу. Користування: -i каталог_виведення файл.epub Імпортує книгу з файлів у каталозі каталог_виведення. Такі файли має бути попередньо створено за допомогою виклику команди із параметром --explode-book. Не забудьте вказати саме той тип файла, який було використано для розпаковування книги.

--import-calibre-data

Імпортувати раніше експортовані дані calibre

--inspect-mobi, -m

Перевірити файли MOBI за вказаними шляхами.

--paths

Вивести записи шляхів, необхідних для налаштовування середовища calibre.

--run-plugin, -r

Запустити додаток інтерфейсу командного рядка. Приклад: calibre-debug -r "Назва додатка" -- файл1 --option1 Всі дані після -- буде передано додатку як параметри.

--run-test, -t

Запустити вказані перевірки. Скористайтеся особливим словом «all», щоб наказати виконати усі перевірки. Якщо назва перевірки починається з крапки, програма припускатиме, що вказано назву модуля. Якщо назва перевірки починається з @, програма вважатиме її назвою категорії.

--run-without-debug

Не запускати із встановленим прапорцем DEBUG

--shutdown-running-calibre, -s

Завершує роботу запущеного екземпляра calibre, якщо такий існує. Зауважте, що якщо програма виконує завдання, виконання цих завдань буде перервано без додаткових повідомлень, отже будьте обережні з цією командою.

--subset-font, -f

Підмножина символів вказаного шрифту. Додайте -- після цього параметра, щоб передати параметр програмі створення підмножин символів.

--test-build

Перевірити бінарні модулі у збірці.

--version

показати дані щодо версії програми і завершити роботу

--viewer, -w

Запустити програму для перегляду електронних книг у режимі діагностики