calibre-debug

calibre-debug [opties]

Various command line interfaces useful for debugging calibre. With no options, this command starts an embedded Python interpreter. You can also run the main calibre GUI, the calibre E-book viewer and the calibre editor in debug mode.

It also contains interfaces to various bits of calibre that do not have dedicated command line tools, such as font subsetting, the E-book diff tool and so on.

You can also use calibre-debug to run standalone scripts. To do that use it like this:

calibre-debug myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 …

Everything after the -- is passed to the script.

Whenever you pass arguments to calibre-debug that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: “/some path/with spaces”

[Opties]

--add-simple-plugin

Voeg een eenvoudige plug-in toe (b.v. een plug-in die één .py bestand bevat) door het pad aan te geven naar het py-bestand die de code voor de plug-in bevat.

--command, -c

Python code uitvoeren.

--debug-device-driver, -d

Fouten in toesteldetectie zoeken

--default-programs

calibre (af)melden als Windows standaard programma. --default-programs = (register|unregister)

--diff

Draait de calibre diff tool. Bijvoorbeeld: calibre-debug --diff bestand1 bestand2

--edit-book, -t

Start het calibre "Bewerk Boek" tool in debug modus.

--exec-file, -e

Python code in het bestand uitvoeren.

--explode-book, -x

Explodeer het boek in de gespecificeerde map. Gebruik: -x file.epub output_dir Exporteert het boek als een verzameling HTML bestanden en metadata die u kan bewerken met standaard HTML gereedschappen. Werkt met EPUB, AZW3, HTMLZ en DOCX bestanden.

--export-all-calibre-data

Exporteer alle calibre data (boeken/instellingen/plug-ins). Normaal vraagt men om de exportmap en bibliotheken om te exporteren. U kunt ze ook opgeven als opdrachtregelargumenten om de vragen over te slaan. Gebruik absolute paden voor de exportmap en bibliotheken. Het speciale sleutewoord "alle" kan u gebruiken om alle bibliotheken te exporteren.

--fix-multiprocessing

Voor intern gebruik

--gui, -g

Start de GUI met de probleemoplosser ingeschakeld. De output wordt afgedrukt naar stdou en stderr.

--gui-debug

Voer de GUI uit met de debug console, log naar het gespecificeerd pad. Enkel intern gebruik, gebruik de -g optie om de GUI in debug modus uit te voeren

--help, -h

toon dit helpbericht en stop

--implode-book, -i

Opnieuw comprimeren van een eerder gedecomprimeerd boek. Gebruik: -i output_dir file.epub Importeert het boek met de bestanden in de output_dir die reeds gecreëerd werden bij een vorige uitvoer van het decomprimeren van het boek. Zorg ervoor dat u hetzelfde bestandstype opgeeft dat werd gebruikt bij het exploderen.

--import-calibre-data

Importeer eerder geëxporteerde calibre gegevens

--inspect-mobi, -m

Inspecteer MOBI-bestand(en) in opgegeven pad(en)

--paths

Output van de paden de nodig zijn voor de installatie van de calibre omgeving

--reinitialize-db

Reïnitialiseren van de sqlite calibre database op het opgegeven pad. Nuttig bij herstellen van een corrupte database.

--run-plugin, -r

Voer een plugin uit welke via opdracht-prompt kan starten. Bijvoorbeeld: calibre-debug -r "Add Books" -- bestand1 --option1 Alles na de -- zal worden meegegeven aan de plugin als argumenten.

--shutdown-running-calibre, -s

Sluit, indien aanwezig, een actieve calibre-instantie af. Bedenk dat eventuele draaiende taken zonder melding worden afgebroken. Gebruik deze optie voorzichtig.

--subset-font, -f

Wissel het gespecifieerde lettertype. Gebruik -- na deze optie om optie door te geven naar lettertype wisselprogramma.

--test-build

Test binaire modules in build

--version

toon programmaversie en stop

--viewer, -w

E-boek leesvenster in debug modus uitvoeren