calibre-debug

calibre-debug [opties]

Verscheidene commandoregel interfaces nuttig voor foutzoeken in calibre. Zonder opties start dit commando een geïntegreerde python vertaler. Men kan ook de hoofd calibre GUI gebruiken, het calibre leesvenster en de calibre editor in de foutzoekmodus.

Het bevat ook interfaces voor verschillende stukjes van calibre die geen specifieke commandoregel gereedschappen hebben, zoals font subsets, de e-boek diff tool enzovoort.

U kan ook calibre-debug gebruiken om zelfstandige scripts te draaien. Gebruik het daarvoor zo:

calibre-debug myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 …

Alles na de -- wordt doorgegeven aan het script.

Als u aan calibre-debug parameters met spaties mee wilt geven, moet u deze met aanhalingstekens omsluiten. Bv.: “/some path/with spaces”

[Opties]

--add-simple-plugin

Voeg een eenvoudige plug-in toe (b.v. een plug-in die één .py bestand bevat) door het pad aan te geven naar het py-bestand die de code voor de plug-in bevat.

--command, -c

Python code uitvoeren.

--debug-device-driver, -d

Fouten in toesteldetectie zoeken

--default-programs

calibre (af)melden als Windows standaard programma. --default-programs = (register|unregister)

--diff

Draait de calibre diff tool. Bijvoorbeeld: calibre-debug --diff bestand1 bestand2

--edit-book, -t

Start het calibre "Bewerk Boek" tool in debug modus.

--exec-file, -e

Python code in het bestand uitvoeren.

--explode-book, -x

Explodeer het boek in de gespecificeerde map. Gebruik: -x file.epub output_dir Exporteert het boek als een verzameling HTML bestanden en metadata die u kan bewerken met standaard HTML gereedschappen. Werkt met EPUB, AZW3, HTMLZ en DOCX bestanden.

--export-all-calibre-data

Exporteer alle calibre data (boeken/instellingen/plug-ins). Normaal vraagt men om de exportmap en bibliotheken om te exporteren. U kunt ze ook opgeven als opdrachtregelargumenten om de vragen over te slaan. Gebruik absolute paden voor de exportmap en bibliotheken. Het speciale sleutewoord "alle" kan u gebruiken om alle bibliotheken te exporteren.

--fix-multiprocessing

Voor intern gebruik

--gui, -g

Start de GUI met de probleemoplosser ingeschakeld. De output wordt afgedrukt naar stdou en stderr.

--gui-debug

Voer de GUI uit met de debug console, log naar het gespecificeerd pad. Enkel intern gebruik, gebruik de -g optie om de GUI in debug modus uit te voeren

--help, -h

toon dit helpbericht en stop

--implode-book, -i

Implodeer een eerder geëxplodeerd boek. Gebruik: -i output_dir file.epub Importeert het boek vanuit bestanden in output_dir die gecreëerd werden bij een vorige aanroep van --explode-book. Zorg ervoor hetzelfde bestandstype op te geven als bij het exploderen.

--import-calibre-data

Importeer eerder geëxporteerde calibre gegevens

--inspect-mobi, -m

Inspecteer MOBI-bestand(en) in opgegeven pad(en)

--paths

Output van de paden de nodig zijn voor de installatie van de calibre omgeving

--reinitialize-db

Re-initialiseren van de sqlite calibre database op het opgegeven pad. Nuttig bij herstellen van een corrupte database.

--run-plugin, -r

Voer een plugin uit welke via opdracht-prompt kan starten. Bijvoorbeeld: calibre-debug -r "Add Books" -- bestand1 --option1 Alles na de -- zal worden meegegeven aan de plugin als argumenten.

--shutdown-running-calibre, -s

Sluit, indien aanwezig, een actieve calibre-instantie af. Bedenk dat eventuele draaiende taken zonder melding worden afgebroken. Gebruik deze optie voorzichtig.

--subset-font, -f

Wissel het gespecifieerde lettertype. Gebruik -- na deze optie om optie door te geven naar lettertype wisselprogramma.

--test-build

Test binaire modules in build

--version

toon programmaversie en stop

--viewer, -w

E-boek leesvenster in debug modus uitvoeren